Așera - El - Yahve - Arheologie

Faptul că zeițele există, este dovedit prin faptul că zeița Așera pe care evreii, împreună cu alte zeități, o împrumutaseră de la canaaneni
a fost pînă pe timpul lui Solomon venerată împreună cu Iehova, ca soție a acestuia.
Însuși Iehova, așa zisul unic zeu evreu, fusese și el împrumtat de la canaaneni.
Iar acest Iehova este descris cum era descris la canaaneni sau la greci, unde purta numele de Zeus, vezi
El și Elohim
 
De fapt inițial  Așera era la canaaneni soția zeului El care apare în geneza evreiască, și era tatăl popularului Baal și al lui Iehova (Yahve). Evidențele arheologice arată că evreii au copiat aproape tot de la canaaniți,
de la modul de a-și aranja părul și uneltele zilnicie, până la zei.

Descoperirile din Ugarit arată că Iehova (Yahve) era cunoscut ca fiu al zeului El,
sm . bny . yw . ilt (KTU 1.1 IV 14)
Numele fiului lui El este Yahweh.”

Zeița canaanită Așera, soția zeului El, a fost preluată de evrei de la canaaneni și a fost dată de soție lui ...Yahweh
fiind mult timp venerată împreună cu acesta, acest lucru fiind confirmat și arheologic conform inscripțiilor
de la Kuntllet 'Ajrud (850-750 înainte de num. creșt.):
Vezi Wiki -Iehova și Așera

"Textele lui Kuntillet ʿAdschrud [loc arheologic evreiesc din Peninsula Sinai]
Inscripțiile de pe vase de ceramică menționează

Pe vasul A stă scris:
’mr. lyhl[...] wlyw‘śh. w[...]brkt. ’tkm. lyhwh. šmrn. wl’šrth.[4]
Traducere:  Vorbește cu Jehalle ... și cu Joașa și ...: Te binecuvântez la / înaintea lui YHWH (Iehova) din Samaria și Așera lui.

Pe vasul B există două inscripții:
mr ’mryw ’mr l. ’dny hšlm. ’t brktk. lyhwh tmn wl’šrth. ybrk. wyšmrk wyhy ‘m. ’d[n]y [...]k[...]
Traducere: Amariav vorbește: Spune Domnului meu: Ești bine? Te binecuvântez la / înaintea lui YHWH (Iehova) de Teman și Așera lui. Fie ca el să vă binecuvânteze și să vă protejeze și să fie cu Domnul meu ...

[...] lyhwh htmn wl’šrth [...] kl „šr yšll m’š m’ m’ m’ m’ [[...] wntn lh yhw klbbh
Traducere: ... înainte / înaintea lui YHWH de Teman și Așera lui ... orice îi cere cineva, îi acordă ... și YHWH îi dă în conformitate cu intenția sa".
 
În 2Reg.13:6 nu este vorba despre  "idolul Astarteii" ci pur și simplu despre Așera, care era zeița pe care evreii o împrumutaseră de la canaaneni,
Iată ce spune interliniara 2Reg.13:6 în limba ebraică:
... ath ishral (Israel)  b·e (in her) elk (he went) u·gm (and even)  e·ashre (הָ אֲֵרָ ה ) (fetish of happiness)
 Traducerea ashre ca fetish of happiness este falsă, de fapt este vorba de un nume propriu Așera (nu Astarte), iar cuvântul fetish (פטיש) - idol nu apare în textul ebraic.