Gândirea și reincarnarea

Domnul Suprem, când a coborât în lumea materială ca avatar,
sub forma lui Krişna , a spus în discuţia să cu Arjuna (Bhagavad-gītā 8.13)

oḿ ity ekākṣaraḿ brahma vyāharan mām anusmaran
yaḥ prayāti tyajan dehaḿ sa yāti paramāḿ gatim


Şi rostind astfel silaba transcendentală om - vyāharan ity eka brahma akṣaraḿ oḿ
Cel ce-şi aduce aminte de Mine (Domnul Transcendental) - yaḥ anusmaran mām
În momentul în care-şi părăseşte corpul - prayāti tyajan dehaḿ
Atinge ţelul suprem - sa yāti gatim paramāḿ

Starea de care-ţi aduci aminte in momentul părăsirii corpului,
este exact starea pe care o vei atinge in existenţa următoare,
spune de asemenea Şri Krişna în Bhagavad-gita 8.6

yaḿ yaḿ vāpi smaran bhāvaḿ / tyajaty ante kalevaram
taḿ tam evaiti kaunteya / sadā tad-bhāva-bhāvitaḥ


Starea de existenţă pe care cineva şi-o aminteşte în momentul părăsirii corpului,
oh fiu al lui Kunti, chiar acea stare o va atinge cu siguranţă.

Unii găndesc că prin aceasta ar fi foarte uşor să atingă o existenţă spirituală,
chiar dacă întreaga viaţă s-au ocupat cu lucruri care au de-a face cu lumea aceasta
şi prin care propria lor conştiinţă sau ataşament aparţine acestei lumi.

Fiecare ajunge acolo unde îi este ataşamentul (conştiinţa este expresia atașamentului).
Dacă iubirea sau atracţia aparţine lumii acesteia, se va ajunge tot în lumea aceasta.