Isus uns ca rege al iudeilor de Iehova


1.  Nicăieri nu este pomenit că Isus ar fi fost uns ca Rege al Iudeilor de Iehova la Iordan.
Cele trei povești care descriu botezul lui Isus nu relatează inițial nici măcar despre o "ungere" vezi (După Matei 3:13–17; După Marcu 1:9–11; După Luca 3:21–23)
    prin care Isus ar fi devenit Messiah sau un viitor Rege al Iudeilor.

2. Noțiunea de "ungere" este introdusă ceva mai târziu de secta creștină elenă marcionită care a rescris „după Luca” și apoi „Faptele Apostolilor”
către cea de-a doua jumătate a secolului al doilea, departe de Palestina, vezi Detalii Trădătoare
ea inventând noțiunea de ungere pentru botezul lui Isus, prin cuvinte care i-au fost puse acestuia în gură
pentru a putea păstra noțiunea inițială de Messiah.

Messiah însă nu înseamnă uns cu duhul sfânt ci Rege Iudeu uns cu ulei sfânt (Messia) în ceremoniea investirii sale.
Aceasta falsificare a noțiunii de Messia a fost necesară, pentru că Isus nu fost uns ca Rege al Iudeilor, cum fusese propovăduit inițial;
un fals care pe evrei chiar nu-i mai interesa, căci Isus fusese spânzurat sub ochii lor, vezi Isus a fost spânzurat, și de aceea s-au dezis de el,
căci și ei, ca și creștinii așteptau în mod fals un Messia conform cu 1.Cronici 17:11-14, care de fapt se referă la fiul lui David, regele Solomon.
Aceste Cronici (Anale Istorice) au fost modificate pentru introducerea lui Iehova ca cel ce face istoria evreilor, vezi Cronici, Samuel și Regi

3. În evanghelia „după” Ioan nu există povestea despre așa zisul botez, botez transformat mai târziu de secta marcioniților în ungere,
nu pentru că nu ar fi fost important, ci pentru că făcea parte din invențiile sectelor care au scris evangheliile sinoptice, vezi
Natura evangheliilor sinoptice - versete comune
Irineu - Papias nimic despre cele patru evanghelii - până la 185

4. Botezul ca „ungere” cu duhul „sfânt” este lipsit de sens pentru Isus,
pentru că Isus , conform celei de-a doua variante, cea a conceperii divine,
ar fi fost făcut chiar de duhul „sfânt” și mai „uns” de atât nu se poate.
De fapt "Concepția divină" Facerea de duhul „sfânt” este un alt fals, apărut la rescrierea evangheliei,
vezi Lipsa de sens a arborilor genealogici
în care lui Iosif, tatăl său, îi este negată paternitatea și
Rescrierea evangheliei- sfârșitul secolului al doilea.