Bipin Bihari gurul lui Bhaktivinod

Bhaktivinoda Thakur și Bipin Bihari Goswami 
 
În linia sa disciplică Bhaktisidanta Saraswasti
gurul lui Bhaktivedanta Swami Prabhupad, care a înfințat ISKCONul și fiul lui Bhaktivinod Thakur,  
l-a trecut pe acesta din urmă ca făcând parte din linia sa disciplică, 
dar nu l-a trecut pe gurul lui Bhaktivinod Thakur, Vipin Bihari Gosvami.
De aceea linia disciplică a lui Bhaktisidanta Saraswasti nu respectă standardul liniilor disciplice, care cuprind lanțuri disciplice neîntrerupte de la guru la discipol, inventând faptul că liniile discplice sunt linii de instrucțiuni, nu de inițiere de la maestru la discipol. De menținut este faptul că un discipol poate lua instrucțiuni de la mai mulți guru, dar linia sa disciplică este dată de maestrul care i-a dat mantra de venerăre a Zeității Domnului Transcendental.

Relația lui Bhaktivinoda Thakur cu gurul său Bipin Bihari Goswami 

- Jagadananda Das - 
Un nume remarcabil care lipsește din linia disciplică pe care a și-a inventat-o Bhakti-Siddhanta Saraswati, ca fiind linia disciplică din care face pare, este Bipin Bihari Goswami (1850-1919), gurul tatălui său Kedarnath Datta (care a primit titlul de Bhaktivinoda), tată pe care însă îl include în lanțul disciplic din care face parte. 

Următoarele informații biografice au ca sursă Baghnapada Sampradaya - Vaishnava Sahitya scrisă de Kanana Bihari Gosvami, Calcutta: Rabindra Bharati Vishwa-vidyalaya, paginile 526-32, 541-3.) 
Născut pe data de 3 a lunii Șravan 1850, Bipin Bihari era cu 12 ani mai mic decât Bhaktivinoda. El a făcut parte dintr-o familie de Goswami rezidenți în Baghna Par, între Kalna și
Nabadwip din districtul Burdwan. Aceasta este rezidența lui Ramaceandra Goswami, nepotul 
lui Vamșivadan-ananda Thakur, un asociat al lui Cetanya Mahaprabhu, și fiul adoptiv 
și totodată discipol al lui Geahnava Thakurani, soția lui Nityananda Prabhu. 

Căsătorit de părinți la vârsta de 13 ani, Bipin Bihari s-a mutat în districtul Hooghly. Acolo a devinit implicat în asociația impersonalistă 
Brahmo Samaj, ceea ce a dat naștere la reacția membrilor familiei din Baghna Par, care a insistat ca să se mute înapoi în Kalna. 
Aici el a început să se asocieze cu faimosul siddha Bhagavan Das Babaji, persoană realizată spiritual, unul dintre cei mai importanți vaișnavi ai timpului. El a studiat lucrările spirituale vaișnavite cu Bhagavan Das Babagi timp de nouă ani. El a studiat de asemenea cu un alt vaișnav proeminent din Nabadwip, Cetanya Das Babaji. 
Bipin Bihari a primit mantra de inițiere de la Yaghieșwar Goswami in 1872. 

El a început să scrie articole aproape imediat după ce a luat inițiere despre Vaișnavismul Gaudiya în diferite reviste atât în limba bengali (ca Prema-pracharini și Samvada-purna-ceandrodaya) și în limba engleză (The Education Gazette). El a devenit renumit prin lecțiile date între 1877-1880 by despre subiecte din Purana Bhagavatam și a atras astfel atenția regelui din Burdwan, Mahatap Chand. Aftab Chand, succesorul lui Mahatap Chand de asemenea l-a invitat în mod regulat pe Bipin Bihari în palatul din Burdwan.  

 Bipin Bihari Goswami a scris de asemenea numeroase cărți. Prima a fost scrisă în sanskrită, 
Harinam-amrita-sindhu, care a fost publicată în 1879. Lucrarea sa majoră a fost Dasa-mula-rasa (1898), 
cea are peste 1000 de pagini și acoperă întregul spectru al filozofiei și practicii Vaișnavite Gaudiya. Alte lucrări au fost Arcean-amrita-sAgara (1883), Madhura-milana, Sarasangraha, 
Bhava-sangraha, Hari-bhakti-tarangini (1902) și o serie de poeme și cântece în sanscrită și bengali.

Bipin Bihari Goswami über Bhaktivinod Thakur

Kedarnath Datta și soția sa au luat amândoi inițierea de la Bipin Bihari Goswami în 1879, după trei ani
de corespondență.

Bipin Bihari a făcut câteva note biografice în cartea sa Dasamula-rasa, unde
menționează relația sa cu Bhaktivinoda Thakur. Textul complet este redat mai
jos (paginile 1216-1219):

"Cel mai bun și mai drag dintre discipolii mei
este Sri Bhaktivinoda Kedarnath Datta, care este plăcut tuturor. El este
ornamentul liniei Datta și un adevărat devot al Domnului
Transcendental. El a primit multe onoruri de la cei ce sunt loiali guvernului.
El mi-a scris din Jagannath Puri timp de trei ani, vorbindu-mi despre dorința
sa pentru devoțiune. După aceea el și soția sa au luat inițiere de la mine în
casa lor din Narail.

Prima dată când mi-a luat adăpostul, era magistrat în Narail și locuia acolo. De
fapt el provine din Calcutta, capitala statului, adresa sa fiind
181 Ram Bagan [Lane]. Fiind un angajat guvernamental, el a câștigat bine și
acum are șapte fii. De când a luat mantra (pentru venerarea zeității
Domnului Transcendental Krișna, în urma inițierii) de la mine, el m-a ajutat cu
mărinimie acoperind toate costurile gospodăriei mele. Din acea zi nu mai am
nici un fel de griji în ceea ce privește costul vieții, datorită devoțiunii
acestui discipol.

Totuși, deși el mi-a făcut multe servicii, nu a fost niciodată mulțumit și și-a
exprimat mereu regretele că nu a fost în stare să facă mai mult serviciu pentru
gurul său. El citează scrierile spirituale, sacchiSyair guru-niSkRtiH "Bunii
discipoli îl protejează pe maestrul spiritual față de orice pericole." și
spune că nu a fost în stare să îndeplinească această instrucțiune. Știu bine că
atât el cât și soția sa își exprimă adesea regretele în acest sens.

Bhagavati Devi
este devotată soțului-guru și este angajată în serviciul său cu atitudinea
purei devoțiuni, așa cum zeița este pentru Șiva. Așa cum Kedarnath este un mare
devot și la fel este și soția sa Bhagavati. Când au văzut cât de mare este
devoțiunea și cunoașterea lui Kedarnath, Goswamii din Sripat Baghnapara au
fost foarte mulțumiți și i-au dat titlul de "Bhaktivinoda
" și un
certificat în acest sens. Toți sunt conștienți de acest lucru, pentru că a fost
publicat în ziar.

Totuși pentru a da satisfacție tuturor, voi reproduce textul acelui document
aici:

zrI-paTTa-baghnApADA-nivAsibhir gosvAmibhiH
zrI-kedAranAtha-dattAya
bhaktAya ziSyAya kRpayA bhaktivinodopAdhiH pradattA '
ziSyasya zrImataH sAdhor govinda-caraNaiSiNaH '
kedAranAtha-dattasya jayo bhavatu sarvadA ''1''

prabhoz caitanya-candrasya matasya cAnuvartinaH '
pracArakasya zAstrANAM bhakti-mArga-pravartinAm ''2''
zrI-rAdhA-kRSNa-viSayAM tava bhaktim anuttamAm
dRSTvA ko na vimuhyeta loke'smin vaiSNava-priya ''3''

yAM bhaktiM labhituM zazvat vAJchanti bhagavat-priyAH '
tAM
bhaktiM hRdaye dhRtvA dhanyo'si priya-sevaka ''4''
jIvasya jIvanopAya ekA bhaktir garIyasI '
ato bhaktivinodAkhya upAdhiH pratigRhyatAm ''5''

Goswami ce rezidează în sfântul loc din Baghna Para îi
acordă titlul de Bhaktivinoda devotului și discipolului Kedarnath Datta.
1. Fie ca tu, piosul nostru discipol Kedarnath Datta, care nu dorești nimic
altceva decât picioarele asemenea lotusului ale lui Govinda, să fi tot
timpul glorios.

2. Tu urmezi cu încredere adevărul predicat de stăpânul nostru Cetanya Ceandra
și predici în mod activ cunoașterea spirituală care stabilește calea
serviciului devoțional.

3. Văzând devoțiunea ta de neegalat pentru Radha și Krishna, o tu cel care ești drag
vaișnavilor, care persoană din această lume nu ar fi încântată?
4. Tipul de devoțiune pe care cei mai dragi asociați ai Domnului Transcendental
își doresc să o atingă, se află în inima ta, așa că ești cel mai binecuvântat,
o preaiubitule servitor.
5. Supremul și unicul beneficiu pentru ființele vii este devoțiunea pentru
Krishna.
De aceea te rugăm să accepți acest titlu de Bhaktivinoda.

Goswamii din Baghnapara bucuroși i-au acordat această onoare în luna Magh în
cel de-al
400-lea an de la nașterea lui Cetanya Mahaprabhu.

Multele cărți pe care Kedar le-a scris despre bhakti sunt dovada vastei sale învățături.
După mlte investigații, el a descoperit locul nașterii lui Cetanya Mahaprabhu
în Nabadwip Mayapur.
Devoții adevărați cântă mereu gloriile sale și numai falsele persoane, care pretind
că practică renunțarea și cei ce înșeală, îl critică.

Deoarece este discipolul meu, nu voi mai continua, căci am spus ce este
esențial, ca toți să știe. Îl binecuvântez ca el, soția, copiii și nepoții săi
să aibă o viață lungă și să-și conducă afacerile lor pentru plăcerea lui Krișna
.
Fie ca el și soția sa să fie mereu angajați în serviciul picioarelor asemenea
lotusului ale lui Krișna."