Lecția 30 - Indicativ prezent

În sanscrită există trei numere:

Singular - ekavacana
Dual - dvivacana
Plural - bahuvacana

Terminațiile personale sunt folosite pentru a desemna atât persoana cât și numărul, de exemplu

 

ekavacana

dvivacana

bahuvacana

Prathama puruṣa (3.)

tiṣṭhati – el stă

tiṣṭhataḥ - ei doi stau

tiṣṭhanti – ei stau

Madhyama puruṣa (2.)

tiṣṭhasi – tu stai

tiṣṭhathaḥ - voi doi stați

tiṣṭhatha – voi stați

uttama puruṣa (1.)

tiṣṭhami – eu stau

tiṣṭhāvaḥ - noi doi stăm

tiṣṭhāmaḥ - noi stăm

Terminațiile trebuiesc învățate pe de rost, cu ajutorul exercițiilor, vezi mai jos.
Când subiectul este dual și forma verbului trebuie să fie duală.

O rădăcină Dhatu este clasificată în 10 clase (gaṇa - गण), conform variantelor de creare a trunchiului (aṅga - अंग) din Dhatu.
Verbele folosite în acest capitol aparțin clasei bhavādi-gaṇa - भवादिगण.

 În limba sanscrită există zece clasificări ale Timpurilor/Stărilor, nmite la-kāra sau afixe l, deoarece numele lor technic începe cu litera „l“.

Konjugările prezentate aici sunt la timpul Prezent Indicativ sau Prezentul Simplu numit  laṭ - लट.

Exercițiu
Traduceți în română:

tiṣṭhanti vadataḥ ca           तिष्ठनति वदतः च
tiṣṭhathaḥ vadāvaḥ ca       तिष्ठथः वदावः च
vadāmaḥ tiṣṭhataḥ ca       वदामः तिष्ठतः च
tiṣṭhasi vadathaḥ ca          तिष्ठसि वदभः च
tiṣṭhatha vadathaḥ ca       तिष्ठभ नदभः च
vadataḥ tiṣṭhāmaḥ ca       वदतः तिष्ठामः च
tiṣṭhati vadanti ca              तिष्ठति वदन्ति च
tiṣṭhasi vadāvaḥ ca            तिष्ठसि वदावः च

Traduceți din română:

Noi doi stăm și voi vorbiți.               tiṣṭhāvaḥ vadatha ca     तिष्ठावः वदथ च
Voi doi vorbiți și ei stau.                   vadathaḥ tiṣṭhanti ca     वदथः तिष्ठन्ति च
Voi doi stați și vorbiți.                      tiṣṭhathaḥ vadathaḥ ca   तिष्ठथः वदथः च
Ei stau și eu vorbesc.                        tiṣṭhanti vadami ca         तिष्ठनति वदमि च
El stă și voi vorbiți.                            tiṣṭhati vadatha ca          तिष्ठति वदथ च  
Ei doi vorbesc și el stă.                     vadataḥ tiṣṭhati ca          वदतः तिष्ठति च
Wir stehen und ihr zwei spricht.     tiṣṭhāmaḥ vadathaḥ ca  तिष्ठामः वदथः च
Ei vorbesc și tu stai.                          vadatha tiṣṭhasi ca          वदथ तिष्ठसि च