Yayati și renașterea

"Yayati răspunse, 'O prea piosule, cei ce vorbesc de propriile merite, sunt condamnați să sufere în iadul numit Bhauma (planeta pământ). Deși emaciați și slăbiți, ei par să crească pe pământ doar pentru a deveni (în cele din urmă) hrana vulturilor, câinilor și șacalilor. De aceea, O rege, acest viciu rău și condamnabil trebuie reprimat. O rege, acum ți-am spus tot. Spune-mi ce mai vrei să știi.'

"Aștaka spuse, 'Când corpul este distrus odată cu vârsta, vulturii, păunii, insectele și viermii îl mănâncă. Unde mai rezidezi atunci? Și cum poți veni la viață? Nu am auzit de nici un fel de iad care să fie chemat  Bhauma pe pământ!'

"Yayati răspunse, 'După disoluția corpului, conform propriilor acte anterioare intri într-un anume pântec și stai acolo într-o formă indistinctă până când curând forma se definitivează și reapari în lumea asta. Acesta este pământul-iad (Bhauma) unde el cade (din lumile paradisiace), pentru că nu s-a străduit să termine existența (materială) și nu s-a dedicat actelor de emancipare spirituală. Unii trăiesc 60 000 de ani alți 80 000 de ani în paradis și apoi cad. Și atunci când cad, sunt atacați de anumiți Rakshasa, sub forma copiilor nepoților și alte rude, care-l fac să nu se poată concentra asupra propriei emancipări spirituale.'

"Aștaka întrebă, 'Pentru ce fel de păcate sunt atacați cei ce cad din paradis de astfel de Rakșasa îngrozitori, cu dinți ? De ce nu sunt anihilați? Cum de intră din nou într-un pântec, dotat cu simțuri?'

"Yayati răspunse, 'După ce a căzut din ceruri, ființa are o formă subtilă ce trăiește în apă. Apa intră în semințe devenind o ființă seminală, care intrând în uterul femeii în perioada fertilă, dă naștere unui embrion asemenea unui fruct ce apare dintr-o floare. Ființele seminale intrând în copaci, plante și animale pot lua alte diferite forme. Acesta este cazul tuturor ființelor pe care le vezi.
'
"Aștaka spuse, 'O spune-mi dacă o ființă care a primit o formă umană intră într-un pântec în propria-i formă sau o alta? Și de unde dobândește forma distinctă și vizibilă, ochii și urechile, precum și conștiința?' Yayati răspunse, 'Conform meritelor propriilor acte, ființa care se află într-o formă subtilă și intră în sămânța care este plantată în pântec este atrasă de forțele din atmosferă în scopul renașteri.

Apoi se dezvoltă de-a lungul timpului; mai întâi devine un embrion, apoi este dotată cu organe fizice. Ieșind din pântec, devine conștientă de existența sa, devenind sensibilă la sunete, forme și culori, mirosuri, gusturi, consistența substanțelor și a temperaturii lor prin pipăire iar prin minte devine sensibilă la idei.'

"Aștaka întrebă, 'După moarte corpul este ars, sau este distrus într-alt fel. Fiind redus la nimic, printr-o astfel de disoluție, care este principiul care reînvie ființa?'
Yayati spuse, 'Persoana care moare ia o formă subtilă (nedetectabilă cu organele de simț grosiere) și reținând depozitul tuturor actelor sale ca într-un vis, ea intră într-o altă formă mai repede ca vântul. Cel virtuos atinge o formă superioară de existență iar cel vicios una inferioară. Cei vicioși devin viermi și insecte.