Adi / Astika Parva 51-58

Astika parva of Adi parva 1.51
Pregătirea Sacrificiului Șarpelui


'Sauti spuse, 'Regele Geanamejaya spunând acestea, miniștrii săi și-au exprimat
aprobarea. Iar monarhul și-a exprimat hotărârea de a executa sacrificiul șarpelui.
Acel domn al pământului—acel tigru din dinastia Bharata –fiul lui Parikshit, și-a
chemat preoții și Ritwiki. Și fiind un desăvârșit orator, le spuse aceste cuvinte în
legătură cu îndeplinirea cauzei sale mărețe. 'Trebuie să mă răzbun pe nemernicul
de Takshak, care la omorât pe tatăl meu. Spune-mi ce trebuie să fac. Cunoașteți
vreun ritual prin care naga Takshak, împreună cu rudele sale, poate fi aruncat în
focul învăpăiat? Doresc să-l ard pe acel nemernic, așa cum demult el însuși l-a ars
pe tatăl meu prin otrava sa.'

'Preotul șef spuse, 'O rege există un sacrificiu care a fost făcut de zei special pentru
a-ți deservi ție. Acesta este cunoscut ca Sacrificiul Șarpelui, și este pomenit în
Purane. O rege, numai tu poți să-l duci la îndeplinire. Cei versați în Purane ne-au
spus că există un astfel de sacrificiu.'

"Sauti continuă, 'Auzind acestea, regele s-a gândit la Takshak ca fiind deja ars,
fiind aruncat în gura învăpăiată a zeului Focului - Agni, cel ce mănâncă untul
sacrificial pur. După aceea el le spuse brahmanilor versați în mantre, 'Voi face
pregătiri pentru acest sacrificiu. Spuneți-mi ce lucruri sunt necesare.' Iar Ritwiki,
versați în Vede și în riturile acelui sacrificiu, au măsurat, conform scrierilor sacre,
pământul pentru platforma sacrificială. Platforma a fost acoperită de articole
valoroase și brahmani. Și era plin de lucruri precioase și orez. Iar Ritwiki s-au
așezat confortabile pe ea. Și după ce a fost construită platforma conform regulilor
și așa cum s-a dorit, l-au instalat pe rege la Sacrificiul Șarpelui, pentru a-și atinge scopul.

Înainte de începerea Sacrificiului Șarpelui, a avut loc acest incident foarte important
care prevestea obstrucționarea sacrificiului. Atunci când platforma sacrificială a fost
construită, un constructor profesionist, de o mare inteligență și foarte versat în
cunoașterea privind așezarea unei fundații, din clasa Suta a servitorilor, bun
cunoscător al Puranelor, spuse, 'Solul pe care și în momentul în care s-au făcut
măsurătorile pentru platforma sacrificială, indică faptul că acest sacrificiu nu va fi
terminat. Motivul pentru acest lucru va fi un Brahmana.' Auzind acest lucru, regale
, înainte de instalare, a dat ordin ca cei ce păzesc intrările, să nu permită intrarea
nimănui, fără a fi înștiințat."

Astika parva of Adi parva 1.52
Începerea Sacrificiului Șarpelui


Sauti spuse, 'Astfel sacrificiul șarpelui a început conform formei cuvenite.
Iar preoții sacrificiului, competenți în executarea datoriilor lor în
conformitate cu ritualul, îmbrăcați în negru și cu ochii roșii datorită fumului
focului sacrificial, turnau unt purificat în focul învăpăiat, rostind mantrele
corespunzătoare. Și făcându-i pe șerpii mistici să tremure de frică, ei
turnau unt pur în gura lui Agni (zeul focului), rostind numele nagailor.

Și după aceea șerpii mistici au început să cadă în focul învăpăiat, amețiți și
strigând cu jale unul către altul. Umflați și respirând greuand, și
încurcându-se unul pe altul cu capetele și cozile, sosiră în mare număr,
căzând în foc. Cel albe, cel negru, cel albastru, cel vârstic și cel tânăr, toți
au căzut în același fel, scoțând diferite strigăte.

Cei care măsurau o krosa, și cei ce măsurau o yojana, cât și cei ce
măsurau o gokarna, cădeau continu, cu mare violența în acel foc
primordial. Și sute, mii și zeci de mii de nagas, deprivați de controlul asupra
propriului corp, au pierit cu această ocazie. Iar printre cei ce au pierit, unii
erau asemenea cailor, unii asemenea trompelor elefanților, iar alții erau
uriași și având puterea elefanților înfuriați.

Având diferite culori și otrăvuri virulente, teribili și arătând asemenea unor
ghioage cu țepi de fier, de mare putere, și mereu înclinați să muște, șerpii
mistice , afectați de blestemul mamei lor, cădeau în foc.' 

Astika parva of Adi parva 1.53
Sacrificiului Șarpelui - Invocarea lui Astika


Saunaka întrebă, 'Ce mari Rishis au devenit Ritwiks (preoți) la Sacrificiul Șarpelui, condus de înțeleptul rege Janamejaya din dinastia Pandava? Și cine au fost Sadasyas în teribilul Sacrificiu al Șarpelui, atât de înfricoșător pentru cei din neamul Nagailor, și care le-a provocat atâta suferință? Se cade să descrii toate acestea în detaliu, astfel încât, o fiu al lui Suta, să putem ști, cine erau cunoscători ai ritualurilor la Sacrificiului Șarpelui.'

"Sauti replică, 'Voi recita numele acelor înțelepți care au devenit Ritwiks și Sadasyas. Brahmanul Chanda-bhargava a devenit Hotri în sacrificiu. Avea o mare reputație, și fusese născut în neamul lui Chyavana și era cel mai de seamă dintre cunoscătorii Vedelor. Bătrânul învățat Brahman, Kautsa, a devenit Udgatri, cel ce a incantat imnurile Vedice. Jaimini a avut postul Brahmanului, iar Sarngarva și Pingala au fost Adhvaryus;
Vyasa cu fiul și discipolii săi, și Uddalak, Pramatak, Swetaketu, Pingala, Asita, Devala, Narada, Parvata, Atreya, Kunda-jathara, Brahmanii Kalaghata, Vatsya, bătrânul Srutasravas s-au angajat în geapa și studiul Vedelor.

Kohala Devasarman, Maudgalya, Samasaurava, și mulți alți Brahmani cunoscători ai Vedelor au devenit Sadasyas la Sacrificiul fiului lui Parikshit.
"Când Ritwiks au început să toarne unt pur în focul sacrificial, șerpi teribili, care stârneau frică în orice creatură, au început să cadă în el. Iar grăsimea și măduva acelor șerpi, care cădeau astfel în foc, a început să curgă în râuri. Iar atmosfera a fost umplută cu un miros nesuferit, datorat arderii șerpilor.

Și neîntrerupte erau strigătele șerpilor căzuți în foc, al celor ce se aflau în aer și al celor ce tocmai erau pe cale să cadă.
'Între timp Takshak, acel prinț al Nagailor, de îndată ce a auzit că regele Geaname-geaya a început sacrificiul, s-a dus la palatul lui Purandar (Indra – conducătorul semizeilor). Și acel cel mai de seamă dintre Naga, prezentându-i acestuia ce se întâmpla, a cerut de frică protecția lui Indra după ce și-a recunoscut greșeala.

Iar Indra, fiind mulțumit, i-a spus, 'O prinț al Nagailor, O Takshak, aici n-ai de ce te teme de Sacrificiul Șarperlui. Marele Domn (Brahmaa) a fost împăciuit de mine, în ceea ce te privește. De aceea nu ai de ce să te temi. Fie ca această frică a inimii tale să dispară.
'
Sauti continuă, 'Astfel încurajat de acesta, acel de seamă Naga a început să locuiască în lăcașul lui Indra în bucurie și fericire. Dar Vasuki, văzând că Naga cădeau fără încetare în foc și că familia sa se reducea doar la câțiva membri, a devenit deosebit de îngrijorat. Iar regele Nagailor era foarte afectat de această mare suferințp, și inima era aproape să se rupă. Și chemându-și sora, vorbi către ea, 'O amiabilă, membrele îmi ard și nu mai sunt în stare să văd punctele cerurilor.

Sunt gata să cad datorită pierderii conștiinței. Mintea mi se învârtește, îmi pierd vederea și mi se rupe inima. Traumatizat, s-ar putea să cad chiar astăzi în focul sacrificial! Sacrificiul fiului lui Parikshit este pentru exterminarea rasei noastre. Este evident că și eu trebuie să plec în lăcașul regelui morților. Timpul a sosit, O soră, pentru a se împlini ceea ce a fost sortit să aibe loc ca urmare a faptului că ai fost dată lui Gearatkaru pentru că rudele să ne fie protejate. O cea mai de seamă femeie din neamul Nagailor, Astika va opri sacrificiul ce are loc. Marele Domn (Brahmaa) mi-a spus acest lucru cu mult timp în urmă. De aceea, O copilă, cere-i dragului tău fiu, care este un deplin cunoscător al Vedelor și respectat chiar și de cei în vârstă, pentru a mă proteja pe mine și pe cei ce depind de mine."

Astika parva of Adi parva 1.54
Astika intră în arena sacrificială


Sauti spuse, 'Apoi femeia naga, Gearatkaru, chemându-și fiul îi spuse următoarele, urmând instrucțiunile lui Vasuki, regele șerpilor mistici. 'O fiule, a venit timpul pentru a duce la îndeplinire obiectivul pentru care am fost dată tatălui tău de către fratele meu. De aceea fă ceea ce ai de făcut.'
"Astika întrebă, 'O, mamă, de ce ai fost dată tatălui meu de către unchiul meu? Spune-mi sincer, ca auzind-o să pot acționa în mod corespunzător.'

"Apoi Gearatkaru, sora regelui șerpilor mistici, ea însăși neatinsă de suferința generală, și chiar dorindu-și binefacerea rudelor, îi spuse, 'O fiule, se spune că mama șerpilor mistice este Kadru. Află de ce i-a blestemat pe fiii ei.' 'De vreme ce a-ți refuzat să-l prezentați fals pe Uchchaihsravas, prințul cailor, pentru a cauza sclavia sorei ei Vinata conform pariului făcut, de aceea trebuie ca cel ce este conducătorul carului lui Vayu să vă ardă în sacrificiul regelui Geanamejaya. Și pierind în acel sacrificiu, în regiunea celor păcătoși.' Marele Domn al lumilor (materiale) (Brahmaa) i-a spus în timp ce rostea blestemul, 'Așa să fie,' aprobându-i astfel discursul. Vasuki, auzind blestemul și apoi cuvintele marelui Domn, a căutat protecția zeilor, O copile, cu ocazia obținerii nectarului zeiesc amrita atunci când a fost bătut Oceanul de Lapte. Iar zeii, atingându-și scopul, fiind ajutați de Vasuki l-au abordat pe Marele Domn. Iar zeii, împreună cu regele Vasuki, au căutat să-l convingă, pe Cel născut din floarea de lotus universală, să fie binevoitor, astfel încât blestemul să fie anulat.'

"Și zeii spuseră, 'O Domn, Vasuki, regele șerpilor mistice, este necăjit din cauza rudelor sale. Cum se poate contracara blestemul mamei sale?'
"Brahmaa replică, 'Gearatkaru își va lua o soție cu numele Gearatkaru; Brahmanul născut de ea îi va salva pe șerpii mistici.'

"Vasuki, cel mai de seamă dintre șerpii mistici, auzind acele cuvinte, m-a dăruit pe mine, O tu, cel ce ești asemenea semizeilor, tatălui tău, care este un suflet deosebit, înainte de începerea sacrificiului. Și din acea căsători ai fost născut tu. Acel timp a sosit. Acum trebuie să ne protejezi față de acest pericol.
Se cade să-mi protejezi fratele și pe mine de foc, astfel încât scopul nașterii tale să se împlinească. Ce părere ai fiule?'

"Sauti continuă, 'Fiind astfel adresat, Astika spuse, 'Da, o voi face.' Iar după aceea i se adresă afectatului Vasuki, și ca și cum i-ar fi infuzat viață, îi spuse, 'O Vasuki, cel mai de seamă dintre Șerpii Mistici, în adevăr îți spun că am să-ți salvez ființa măreață de acest blestem. Stai liniștit, o naga! Nu trebuie să-ți mai fie frică. Mă voi strădui cu adevărat, ca ceea ce este bun să se manifeste! Nimeni nu a spus vreodadată, că ale mele cuvinte ar fi fost false, nici măcar în glumă. Ca urmare în situații serioase ca acestea, nu este nevoie să spun mai mult; O unchiule, ducându-mă astăzi acolo, îl voi gratifica cu cuvinte amestecate cu binecuvântări pe monarhul Geaname-geaya, prezent la sacrificiu, astfel încât sacrficiul să fie oprit.

O cel a cărui minte este măreață, O rege al șerpilor mistici, ai încredere în ceea ce-ți spun. Crede-mă, hotărârea mea nu poate niciodată să rămână neîncununată de succes.'
"Vasuki spuse, 'O Astika, capul îmi înoată iar inima mi se rupe. Nu pot să discern punctele pământului, fiind afecat de blestemul mamei.'

"Iar Astika spuse, 'O cel mai bun dintre șerpii mistici, nu are rost să mai fi necăjit. Îți voi distruge frica de focul învăpăiat. Această pedeapsă teribilă, capabilă să ardă asemenea focului la sfărșitul unui ciclu de Yuga, I shall 1000 de era (yuga). Să nu mai grijă de această frică.'

"Sauti continuă, 'Atunci acel cel mai bun dintre Brahmani, Astika, potoli teribila frică a inimii lui Vasuki', și luând-o ca și cum ar fi fost a sa, plecă cu mare viteză pentru a-l salva pe regele șerpilor mistici, la sacrificiul lui Geaname-geaya, binecuvântat cu toate meritele.

Iar Astika ajungând acolo, privi acel loc sacrificial excelent, cu numeroși preoți Sadasyas, a căror splendoare era asemenea Zeului Soare sau a Zeului Focului, Agni. Dar acelui Brahman i-a fost refuzată intrarea de către paznici. Iar acel puternic ascet i-a gratificat, dorind să intre în arena sacrificială. Și intrând în acea excelentă arenă sacrificială, a început să-l aduleze pe regele, ale cărui realizări erau fără de sfârșit, pe Ritwici, pe Sadasyai, și de asemenea focul sacrificial.'

Astika parva of Adi parva 1.55
Laudele aduse regelui Gename-geaya


Astika spuse, 'Soma, Varuna și Prageapati au executat sacrificii în vechime în Prayaga. Dar sacrfificiul tău, O cel mai de seamă din dinastia Bharata, O fiu al lui Parikshit, nu este inferior nici unuia dintre acestea. Fie ca cei dragi nouă să fie binecuvântați!

Sakra a executat 100 de sacrificii. Dar acest sacrificiu al tău, O cel mai de seamă din dinastia Bharata, O fiu al lui Parikshit, este egal cu 1000 de sacrificii de-ale lui Sakra (Indra). Fie ca cei dragi nouă să fie binecuvântați!

Sacrificiul tău este asemenea sacrificiilor lui Yama (Semizeul Justiției), lui Harimedha, sau a vestitului rege Ranti-dev, , O cel mai de seamă din dinastia Bharata, O fiu al lui Parikshit. Fie ca cei dragi nouă să fie binecuvântați!

Sacrificiul tău este asemenea sacrificiilor lui Maya, a regelui Sasavindu, a regelui Vaisravana, , O cel mai de seamă din dinastia Bharata, O fiu al lui Satyavati, în care regele însuși a fost preotul șef, asemenea scrificiilor lui Nriga, Ajamida, fiul lui Dasaratha, O cel mai de seamă din dinastia Bharata, O fiu al lui Parikshit. Fie ca cei dragi nouă să fie binecuvântați!

Sacrificiul tău este asemenea sacrificiului regelui Yudhishthir, fiul unui semizeu ce aparținea dinastiei lui Ageamida, despre care s-a dus vorba chiar și în lumile paradisiace (în ceruri). O cel mai de seamă din dinastia Bharata, O fiu al lui Parikshit. Fie ca cei dragi nouă să fie binecuvântați!

Like the sacrifice of Krishna (Dwaipayana), the son of Satyavati, in which he himself was the chief priest, is this sacrifice of thine, O foremost one of Bharata's race, O son of Parikshit Let those dear unto us be blessed!

Acești (Ritwici and Sadasyas) care sunt angajați în executarea sacrificiului, asemenea celor anagajați în uciderea imensului asura (dușman al zeilor) Vritra, are o splendoare asemenea soarelui. Pentru aceștia nu mai rămâne nimic de a fi cunoscut, iar darurile făcute acestora devin inepuizabile (in merit).

Sunt convins nicăieri, în toate lumile, nu există Ritwici ca ai tăi, Dwaipayana.
Marele suflet, agentul limbațiilor (adică Agni), numit și Vibhavasu sau Citra-bhanu, și al cărui fluid seminal este aurul și-al cărui drum este marcat de fumul negru, înflăcarat de flăcări, înclinat spre dreapta, poartă aceste limbații ale tale către semizei.

În această lume a oamenilor nu există un alt monarh egal ție în ceea ce privește protecția supușilor. Sunt pentru totdeauna mulțumit de abstinența ta. Într-adevăr tu ești asemenea lui Varuna, sau Yama, semizeul justiției. Tu ești asemenea lui Sakra însuși, cu fulgerul în mână, în această lume ești protectorul tuturor creaturilor.

Pe acest pământ nu este nimeni care să fie atât de măreț ca tine și nici un monarh care să fie egalul tău în sacrificiu. Tu ești asemenea lui Khatwanga, Nabhaga, și Dilipa. În măiestrie ești asemenea lui Yayati și Mandhatri. În splendoare ești asemenea soarelui, iar jurămintele tale sunt extraordinare, o rege tu ești asemenea lui Bhishma! Energia ta este ascunsă asemenea celui a lui Valmiki.

Ca Vasishtha tu îți controlezi mânia. Domnia ta este asemenea lui Indra. Splendoarea ta strălucește asemenea lui Narayana. Ca și Yama ești familiarizat cu împărțirea dreptății. Ca și Krișna ești împodobit cu orice virtute.

Tu ești căminul norocului, ce aparține semizeilor Vasu. Tu ești de asemenea refugiul sacrificiilor. În putere ești asemenea lui Damvod-bhava. Asemenea lui Rama (Parașuram - fiul lui Jamadagni) ești familiarizat cu scripturile și armele. În energie ești asemenea lui Aurva și Trita. Inspiri frică atunci când privești ca regele Bhaghirat.'

"Sauti spuse, 'Astika, lăudându-l astfel, i-a încântat pe toți, pe rege, pe Sadasyas,pe Ritwiks și focul sacrificial. Iar regele Geanamejaya privind semnele și indicațiile manifestate de jur împrejur, se adresă acestora astfel. 

Astika parva of Adi parva 1.56
Astika cere o binecuvântare


Janame-jaya spuse, 'Deși acesta nu este decât un copil, vorbește asemenea unui bătrân înțelept. Nu este un copil și înțelept și bătrân. Cred că aș dori să-i dau o binecântare. De aceea voi Brahmani, dați-mi permisiunea necesară.'
"Sadasyas spuseră, 'Un Brahman, deși doar un copil, merită respectul regilor. Iar pentru cei învățați și mai mult. Acest copil merită ca orice dorință să-i fie îndeplinită de tine, dar nu înainte ca Takshak să coboare cu mare viteză.'

"Sauti continuă, 'Regele fiind înclinat să-i ofere o binecuvântare Brahmanului, spuse 'Cere o binecuvântare.' Cel ce era Hotri, fiind însă nemulțumit spuse, 'Takshak încă nu a apărut în focul sacrificial.'
"Janame-jaya replică, 'Străduiți-vă și faceți tot ce vă stă în putere, astfel încât acest sacrificiu al meu să poată fi terminat și Takshak să fie adus aici imediat. El este dușmanul meu.'

"Ritwiks replicară, 'Așa cum spun scrierile revelate, și după cum o afirmă și focul, O monarh, (se pare că) Takshak se află acum în lăcașul lui Indra, fiind afectat de frică.'
"Sauti continuă, 'Ilustrul Suta numit Lohitaksha de asemenea, familiarizat cu Puranele, spusese aceasta mai de mult.
"Fiind întrebat de rege cu această ocazie, i-a spus din nou monarhului, 'Sire, este chiar așa cum au spus Brahmanii--cunoscând Puranele, eu spun, O monarh, că Indra i-a dat această binecuvântare, spunând, 'Locuiește cu mine incongnito, și Agni nu te va arde.'

'Sauti continuă, 'Auzind acestea, regelui instalat în sacrificiu îi păru foarte rău și-l îndemnă pe Hotri să-și facă datoria. Și în timp ce Hotri, cu mantre, a început să toarne ghii în foc, Indra însuși și-a făcut apariția. Iar cel ilustru și-a făcut apariția în carul său, fiind împodobit de către toți zeii ce se aflau în jurul său, urmat de o mulțime de nori, cântăreți celești, și câteva grupuri de dansatoare celeste.

Iar Takshak fiindu-i teamă, s-a ascuns în partea de sus a îmbrăcăminții lui Indra și nu era vizibil. Atunci regele în furia sa i-a spus Brahmanului său cunoscător de mantre aceste cuvinte, fiind înclinat să-l distrugă pe Takshak, 'Dacă naga Takshak se află în lăcașul lui Indra, aruncă-l în foc împreună cu Indra.'
'Sauti continuă, 'Îndemnat astfel de Janamejaya în ceea ce-l privește pe Takshak, Hotri a turnat limbații, numindu-l pe acel naga ce se afla acolo.

Și în chiar acel moment în care limbațiile erau turnate, Takshak, cu însuși Purandara (Indra), fiindu-le frică și fiind deprimați, devenire pentru scurt timp vizibili pe cer. Atunci Purandara, văzând acel sacrificiu, deveni foarte alrmat, și repede aruncându-l pe Takshak, se întoarse în lăcașul său. După ce Indra a plecat, prințul nagailor, insensibil datorită fricii, a fost adus prin puterea mantrelor aproape de focul sacrificial.'

"Ritwiks spuseră, 'O rege al regilor, acest sacrificiu al tău este executat așa cum trebuie. Se cade ca acum să-i acorzi o binecuvântare acestui brahman de primă clasă.'
"Janame-jaya spuse apoi, 'O tu, ce ești fără de măsură și cu trăsături chipeșe și asemenea unui copil, doresc să-ți acord o binecuvântare demnă de tine. De aceea cere ce-ți dorește inima. Îți promit că o voi da, chiar dacă nu va fi de dat.'

'Ritwiks spuseră, 'O monarh, privește, Takshak va fi în curând sub controlul tău! Se aud strigătele sale teribile și răgetul său puternic. Cu siguranță naga a fost părăsit de purtătorul fulgerului (Indra). Corpul său fiind paralizat de mantrele tale, el cade din ceruri. Chiar acum rotindu-se pe cer și fiind lipsit de conștiință, prințul nagailor vine respirând puternic.'
'Sauti continuă, 'În timp ce Takshak, prințul nagailor era pe cale să cadă în focul sacrificial, în timpul acelor câtorva momente rămase Astika spuse următoarele, 'O Janamejaya, dacă vrei să-mi acorzi o binecuvântare, fie ca acest sacrificiu al tău să se sfârșească și nici un naga să nu mai cadă în foc.'

'O Brahmana, fiul lui Parikshit, fiind astfel adresat de Astika, îi păru deosebit de rău și îi replică lui Astika, 'O tu, cel ilustru, aur, argint, vite, și orice altceva îți dorești, îți pot da. Dar fie ca sacrificiul meu să nu se termine.'
"Astika replică, 'Aur, argint sau vite, nu am nevoie de la tine, O monarh! Dar fă ca sacrificiul să se termine, pentru ca rudele unchiului din partea mamei să fie salvate.'

"Sauti continuă, 'Fiul lui Parikshit, repetă spunând, 'O cel mai bun dintre brahmani, cere-mi o altă binecuvântare. O, să fii binecuvântat!'
Dar, O tu cel ce ești din neamul lui Bhrigu, el nu a cerut o altă binecuvântare și atunci Sadasyas cunoscători ai Vedelor îi spuseră regelui într-o singură voce, 'Dă-i Brahmanului binecuvântarea sa!".

Astika parva of Adi parva 1.57
Numele și calitățile nagailor


Saunaka spuse, 'O fiu al unui Suta, doresc să aud numele tuturor acelor șerpi în focul acestui Sacrificiu al Șarpelui!'
"Sauti replică, 'Multe mii și zeci de mii de miliarde de șerpi au căzut în foc. O cel mai excelent dintre brahmani, atât de mare este numărul lor, că nu voi fi în să-i numesc. Totuși, din câte îmi amintesc iată numele șerpilor cei mai importanți, care au căzut în foc. Mai întâi ascultă numele celor din neamul lui Vasuki, de [CENSORED] are albastră, roșie și albă, cu forme teribile, corpuri uriașe și otrăvuri mortale. Neajutorați, deplorabili și afectați de blestemul mamei lor, au căzut în focul sacrificial asemenea limbațiilor de ghii (unt pur).
"Kotisa, Manasa, Purna, Cala, Pala Halmaka, Pichchala, Kaunapa, Cakra, Kalavega, Prakalana, Hiranyavahu, Carana, Kakshaka, Kaladantaka--naga născuți de Vasuki, au căzut în foc. Și, O Brahmana, numeroși alți șerpi bine crescuți, cu forme teribile și mare putere, au fost arși de focul învăpăiat.

Acum îi voi menționa pe cei născuți în neamul lui Takshak. Ascultă numele lor. Puchchandaka, Mandalaka, Pindasektri, Ravenaka; Uchochikha, Carava, Bhangas, Vilwatejas, Virohana; Sili, Salakara, Muka, Sukumara, Pravepana, Mudgara and Sisuroman, Suroman și Mahahanu. Acești naga născuți de Takshaka au căzut în foc. Și Paravata, Parijata, Pandara, Harina, Krisa, Vihanga, Sarabha, Meda, Pramoda, Sauhatapana--născuți în neamul lui Airavata au căzut în foc.

Ascultă acum, O cel mai de seamă dintre brahmani, numele șerpilor născuți în neamul lui Kauravya: Eraka, Kundala Veni, Veniskandha, Kumaraka, Vahuka, Sringavera, Dhurtaka, Pratara și Astaka.
Ascultă acum numele acelor șerpi dotați cu viteza vântului, cu otravă virulentă, născuți înneamul lui Dhritarashtra: Sankukarna, Pitharaka, Kuthara, Sukhana, și Shechaka; Purnangada, Purnamukha, Prahasa, Sakuni, Dari, Amahatha, Kumathaka, Sushena, Vyaya, Bhairava, Mundavedanga, Pisanga, Udraparaka, Rishabha, Vegavat, Pindaraka; Raktanga, Sarvasaranga, Samriddha, Patha and Vasaka; Varahaka, Viranaka, Suchitra, Chitravegika, Parasara, Tarunaka, Maniskandha și Aruni.

"O Brahmana, astfel ți-am recitat numele șerpilor principali, cunoscuți pentru realizările lor-- nu am fost în stare să-i numesc pe toți, numărul lor fiind imens. Fiii acestor naga, fiii acestor fii, care au fost arși nu sunt în stare să-i menționez. Sunt așa de mulți! Unii cu trei capete, unii cu șapte, alții cu zece, cu otravă asemenea focului de la sfârșitul erelor și cu forme teribile,--au fost arși cu miile!

"Mulți alții, cu corpuri imense, de mare viteză, înalți cât piscurile munților, având lungimea unei yama, a unei yojana, două yojane, capabile săia conform dorinței orice formă și să stăpânească orice nivel de puter, având otrava asemenea focului învăpăiat, fiind afectați de blestemul unei mame, au ars în focul sacrificial.

Astika parva of Adi parva 1.58
Astika îndeplinește misiunea


Sauti spuse, 'Ascultă acum despre un alt incident minunat, în legătură cu Astika. Când regele Geaname-geaya tocmai vroia să-l satisfacă pe Astika dându-I binecuvântarea dorită, naga (Takshak), aruncat din mâinile lui Indra a rămas la mijlocul distanței, în aer, fără să cadă. Regele Geaname-geaya devein curios, pentru că Takshak, chinuit de frică, nu a căzut imediat în foc deși limbații au fost turnate în forma corectă în focul sacrificial învăpăiat, pe nume Agni.'

"Saunaka spuse, 'O Suta, oare mantrele acelor Brahmani înțelepți nu au fost potente; de vreme ceTakshaka nu a căzut în foc?'
"Sauti replică, ' Astika a rostit de trei ori către Takshak lipsit de conștiință, ce fusese aruncat de brațele lui Indra, 'Stai,' 'Stai,' 'Stai.' Și el a reușit să rămână pe cer, cu inima chinuită, asemenea unei persone ce ar rămâne pe cerul ce înconjoară pământul.
"Regele, apoi fiind îndemnat de Sadasyas, spuse, 'Așa să fie cum a spus Astika. Fie ca sacrificiul să se termine, fie ca nagaii să se afle în siguranță, fie ca acest Astika să fie satisfăcut, O Suta, iar vorbele tale să se adeverească.'

Când binecuvântarea i-a fost acordată lui Astika, s-au auzit în aer aplauze ca expresia a bucuriei. Astfel sacrificiul fiului lui Parikshit—acel rege al dinastiei Pandu—s-a sfârșit. Regele Janamejaya din dinastia Bharata a fost mulțumit, și a făcut cadouri cu sutele și miile către Ritwiks, Sadasyas, și toți cei aflați acolo. Iar lui Suta Lohitaksha, care era familiarizat cu regulile construirii fundamentului unui sacrificiu, și care la început a spus că un Brahman va fi cauza întreruperii sacrificiului șarpelui, regele i-a dat multă avere.

Regele, de o bunătate ieșită din comun, i-a dat de asemenea diferite lucruri, împreună cu mâncare, îmbrăcăminte, conform dorinței sale, și a fost foarte mulțumit. Apoi a încheiat sacrificiul conform riturilor prescrise, și după ce l-a tratat cu respect, regele l-a trimis pe Astika acasă, care era pe deplin mulțumit că și-a atins scopul. Iar regele i-a spus, 'Trebuie să revii ca să-mi fii Sadasya în marele meu Sacrificiu al Calului.'

Iar Astika spuse, 'da' și apoi se reîntoarse acasă în mare bucurie, realizându-și scopul, după ce l-a satisfăcut pe monarh . Și reîntorcându-se plin de bucurie la unchiul său și atingându-i picioarele, i-a povestit tot ce s-a întâmplat.'
"Sauti continuă, 'Ascultând tot ce i-a spus, nagaii care se aflau de față au fost foarte încântați, iar frica li s-a potolit. Erau foarte mulțumiți de Astika și i-au spus să ceară o binecuvântare, 'O învățatule, ce bine am putea face pentru tine? Am fost foarte mulțumiți de tine, fiind salvați. Ce am putea face pentru tine, O copile!'

"Astika spuse, 'Fie ca acei Brahmani, și ale persoane, care dimineața sau seara, care citesc cu atenție și bucurie această relatare sacră a actelor mele, să nu le fie frică de voi.' Iar șerpii, plini de bucurie spuseră, 'O nepoate, în ceea ce privește natura binecuvântării dorite, să fie exact așa cum spui. Ceea ce ai cerut vom respecta cu bucurie, O nepoate! Și de asemenea cei ce-și vor aminti de Astika, Artiman și Sunitha, ziua sau noapte, nu vor avea teamă de șerpi. De asemenea cel ce va spune, 'Îl chem în minte pe faimosul Astika născut de Gearatkaru, acel Astika ce i-a salvat pe șerpi din Sacrificiul Șarpelui, nu va avea teamă de șerpi.
De aceea, o norocoși șerpi, nu are rost să mă mușcați.
Ci îndepărtați-vă, binecuvântați să fiți, sau îndepărtează-te șarpe a cărui otravă este virulentă, și reamintește-și cuvintele lui Astika după Sacrificiul Șarpelui inițiat de Geaname-jaya. Acel șarpe care nu încetează să muște, după ceea ce a acultat ceea ce a fost menționat de Astika, să i se crape capul asemenea fructului copacului Sinsa.'

"Sauti continuă, 'Vorbindu-i-se astfel de cei mai de seamă dintre șefii nagailor, Astika a fost foarte safisfăcut. Iar acel suflet înalt și-a pus inima să se ducă mai departe.
"Iar acel, cel mai bun dintre Brahmani, salvându-i pe nagai de la Sacrificiul Șarpelui, s-a urcat la ceruri (lumile paradisiace – Svarga-Loka) când i-a fost timpul, lăsând fii și nepoți în urma sa.
'Astfel ți-am recitat această istorie a lui Astika așa cum s-a întâmplat.Într-adevăr recitarea acestei istoria îndepărtează frica de șerpi.'

'Sauti continuă, 'O Brahmani, o faimă a dinastie Bhrigu, așa cum strămoșul tău Pramati a relatat cu bucurie fiului său Ruru, și așa cum am auzit-o, la fel ți-am recitat și eu această binecuvântată narațiune, de la început, a îvățatului Astika. Și, O Brahmana, O opresor al dușmanilor, auzind această narațiune sacră a lui Astika care duce la creșterea virtuții, despre care m-ai întrebat, după ce ai ascultat povestea lui Dundubha, fie ca această curiozitate ardentă să-ți fie satisfăcută.