Isus urmașul lui Avraam Geneza 22

Cei care aparțineau sectei marcionite care către sfârșitul secolului al doilea au scris sub pseudonimul Pavel
Pavel - evreii nu mai sunt poporul ales Romani 9, nu prezintă nici un fel de dovezi pentru afirmațiile lor;
și de aceea concluzia prezentată în Galateni 3:29, nu poate fi considerată un adevăr:

3:29 Şi, dacă sunteţi ai lui Hristos, sunteţi „sămânţa” lui Avraam, moştenitori prin făgăduinţă.

Spre reamintire nu există nici o făgăduință în Geneza 22
unde este vorba despre sămânța lui Avram
conform căreia, dacă "te botezi pentru Christos", ești sămânța lui Avram,

în Geneza 21/22 unde sunt descriși cei din sămânța lui Avram, sub forma fiului său Isac,
singura condiție pentru a face parte din aceasta sămânță, este să faci parte din neamul lui Isac,
nu să "te botezi pentru Christos"

2. În Geneza 21/22 nu este vorba despre nici un Israel compozit "după spirit", acestea fiind invenții creștinilor eleni.

Spre reamintire Geneza
21:12: Iehova însă a zis către Avram: "... numai cei din Isac se vor chema urmaşii tăi." (premisa după care ar trebui să te botezi "pentru Christos" ca să devii urmașul lui Avram nu există)
22:16 şi a zis: „Pe Mine însumi jur, zice Iehova: pentru că ai făcut lucrul acesta şi n-ai cruţat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, (aceasta este cauza făgăduinței/ binecuvântării nu botezul creștin)
22:17 "De aceea te voi binecuvânta cu binecuvântarea Mea şi voi înmulţi foarte neamul tău (neamul evreiesc, născut din Isac), ca să fie ca stelele cerului şi ca nisipul de pe ţărmul mării şi (făgăduința sionistă) va stăpâni neamul tău (neamul evreiesc, nu neamurile), cetăţile duşmanilor săi".