Compunerea Torei

 Nu există nici un fel de atestare arheologică a unei Robii Egiptene a evreilor.
Pentru detalii vezi The Exodus - Wiki

Exodul este un mit inventat de israelieni,
The Exodus is the founding myth of the Israelites.

Există există un larg consens, că compunerea Torei a avut loc în Perioada Persană Mijlocie (secolul 5 î.n.c)
deși câteva tradiții de fundal sunt mai vechi, de vreme ce se fac aluzii la poveste de profeți ca Amos și Hosea în secolul 8 î.n.c.
dar contemporanii lor din sud ca Isaia și Micah nu arată ca ar cunoaște Exodu.
Dovezile din Biblie sugerează că Exodul din Egipt a format Fundamentul Mitologic sau Ideologia de Stat pentru Regatul de Nord al Israelului.

There is a widespread agreement that the composition of the Torah took place in the Middle Persian Period (5th century BCE),[8] although some traditions behind it are older since allusions to the story are made by 8th-century BCE prophets such as Amos and Hosea.[9][10] but their southern contemporaries Isaiah and Micah show no knowledge of an exodus.
Evidence from the Bible suggests that the Exodus from Egypt formed a "foundational mythology" or "state ideology" for the Northern Kingdom of Israel.