Transcendență și creație

Religiile, cu excepția Cunoașterii Vedice, își încep istoria creației în universul material,

și astfel se poate observa că nu au informații despre Lumile Transcendentale,
care se află dincolo de universul material în care ne aflăm,
vezi Geneza pe care evreii, creștinii și musulmanii ... construiesc propriile religii:


Totul începe în întuneric total

dar creația ar trebui să înceapă în lumea spirituală

care este Lumea eternă, fără început și fără sfârșit,
unde totul este în lumină și totul strălucește;


Și pentru că evreii și religiile canaanene, respectiv mesopotamiene, din care s-au inspirat
nu aveau cunoaștere
despre aceste atribute ale lumii spirituale, transcendentale:

faptul că este fără de început

că este tot timpul în lumină

faptul că prima fază a creației

este pornită de o formă a Domnului Transcedental în lumea spirituală,

și nu este o creație "ex nihilo" cum se afirma de creștini: ex nihilo fecit - din nimic a apărut creația


ei încep cu faza a doua a creației
din universul "gol"

creația din universul material,

un loc al întunericului,

și încep cu crearea luminătorilor, soarele și luna.
Atunci cerul și pământul au fost create.
Deci, acest cer este locul în care „zeul evreilor" se află,

nu este… lumea spirituală, transcendentală, care nu are nici început și nici sfârșit, fiind eternă.

 

și toți zeii din această lume materială, trecătoare, prezentați în aceste lucrări au caracterul acestei lumi,

adică sunt trecători.

chiar dacă ei se află localizați pe planetele cerești, considerate paradisuri,

și din punct de vedere uman trăiesc de parcă ar fi nemuritori.

Nici unul dintre acești zei nu este prezentat ca avatar al Domnului Transcendental

adică ar fi coborât pentru a se juca în această lume materială

jocuri ce nu sunt posibile în lumea spirituală,

care este o lume a iubirii absolute, pentru că Obiectul iubirii este Domnul Absolut - Śrī Krișna,

spre deosebire de lumea materială

 

care fiind o lume imperfecă, datorită Modurilor Naturii Materiale pe care a fost creată, și anume

Falsa Identificare (aham-kar) bazată pe Prostie (tama), Pasiune (ragea) și Virtute (sattva)

spre deosebire de lumea spirituală

are nevoie de compasiune, luptă împotriva Falsei Identificări

și salvare din ciclul reincarnării

în care sufletul to primește noi False Identități

legat de corpurile materiale primite viață după viață.


Acestui zeu al creștinilor nu i s-a atribuit nici o relație cu Lumea Transcendentală pentru că o astfel de lume
este într-adevăr străină acestor religii, vezi
Prima fază a creației.

 

Dumnezeul evreilor, Iehova, care a fost preluat de creștinii și musulmanii, nu are nicio legătură cu lumea spirituală.
Iehova este un zeu al vremii care locuiește pe tărâmul ceresc al lumii materiale, vezi
Iehova - este Zeus, zeul Ploii, al furtunii și Fulgerului
Iehova fiul zeului El - Canaan
Iehova un zeu invidios - Exodul 20

 

Lumea spirituală și cea materială sunt lumi diferite și separate una de altă prin Oceanul Cauzal în care se află universurile materiale.