Srimad Bhagavatam Canto 10 Capitol 39

Șrimad Bhagavatam 10.39.1-57  (Cantoul 10, Capitolul 39. Strofele 1-57)
Viața lui Krișna

Acele persoane deosebite care l-au satisfăcut pe Domnul Transcendental 
nu mai au nici o altă dorință

śrī-śuka uvāca
sukhopaviṣṭaḥ paryaṅke
rama-kṛṣṇoru-mānitaḥ
lebhe manorathān sarvān
pathi yān sa cakāra ha
kim alabhyaṁ bhagavati
prasanne śrī-niketane
tathāpi tat-parā rājan
na hi vāñchanti kiñcana 1-2

Șri Śuka spuse: „Fiind foarte onorat de Krișna și Raam, - śrī-śukaḥ uvāca uru mānitaḥ rāma-kṛṣṇa
acesta (Akrūra) s-a așezat fericit pe o canapea - saḥ upaviṣṭaḥ sukha  paryaṅke,
căci obținuse tot ceea ce se gândise pe drum -  lebhe sarvān yān manaḥ-rathān pathi cakāra ha
O rege, ce nu poate fi atins de acele persoane deosebite - rājan kim alabhyam tat-parāḥ
Care l-au satisfăcut pe Domnul Transcendental - prasanne bhagavati
Care este locul de rezidență al Zeiței Fericirii - niketane śrī
Și totuși aceștia nu au nici o altă dorință” - tathā api hi na vāñchanti kiñcana

sāyantanāśanaṁ kṛtvā
bhagavān devakī-sutaḥ
suhṛtsu vṛttaṁ kaṁsasya
papracchānyac cikīrṣitam
śrī-bhagavān uvāca
tāta saumyāgataḥ kaccit
sv-āgataṁ bhadram astu vaḥ
api sva-jñāti-bandhūnām
anamīvam anāmayam
kiṁ nu naḥ kuśalaṁ pṛcche
edhamāne kulāmaye
kaṁse mātula-nāmnāṅga
svānāṁ nas tat-prajāsu ca  3-5

La cină, pe înserate, Domnul Transcendental, fiul lui Devaki - aśanam sāyantana bhagavān devakī-sutaḥ
l-a întrebat despre cei dragi, despre comportamentul - kṛtvā papraccha suhṛtsu vṛttam
lui Kamsa și celelalte intenții - kaṁsasya anyat cikīrṣitam

Domnul Transcendental spuse, „Stimate unchi - śrī-bhagavān uvāca saumya tāta
Fi binevenit și fie ca totul să fie auspicios: - su-āgatam astu bhadram
Cum a fost călătoria și cum sunt și cei pe care-i cunoști,  - kaccit āgataḥ vaḥ api jñāti
și propriile rude? Sunt ele lipsite de necazuri și boală?- sva bandhūnām anamīvam anāmayam

Dar ce rost are să întreb despre bunăstarea familiei noastre, - nu kim pṛcche kuśalam kula naḥ
De vreme ce Kamsa, care este unchi matern doar cu numele – kaṁse mātula-nāmnā
Este boala prosperității celor dragi nouă - āmaye edhamāne aṅga svānām
și celorlalți cetățeni - ca naḥ tat

aho asmad abhūd bhūri
pitror vṛjinam āryayoḥ
yad-dhetoḥ putra-maraṇaṁ
yad-dhetor bandhanaṁ tayoḥ 6

Oh, datorită Mie au suferit mult părinții Mei - aho asmat abhūt vṛjinam bhūri pitroḥ
Al căror comportament este arian - āryayoḥ
Eu fiind cauza morții fiilor lor - yat-hetoḥ maraṇam putra
Eu fiind cauza încarcerării lor - yat-hetoḥ bandhanam tayoḥ

diṣṭyādya darśanaṁ svānāṁ
mahyaṁ vaḥ saumya kāṅkṣitam
sañjātaṁ varṇyatāṁ tāta
tavāgamana-kāraṇam  7

Datorită bunului noroc, astăzi mi s-a îndeplinit dorința - diṣṭyā adya sañjātam mahyam kāṅkṣitam
De a te vedea, respectabilul nostru unchi, -  vaḥ darśanam saumya svānām tāta
Dar spune-ne care este motivul venirii tale - varṇyatām kāraṇam āgamana tava

śrī-śuka uvāca
pṛṣṭo bhagavatā sarvaṁ
varṇayām āsa mādhavaḥ
vairānubandhaṁ yaduṣu
vasudeva-vadhodyamam 8

Șri Śuka spuse: „Fiind întrebat de Domnul Transcendental - śrī-śukaḥ uvāca pṛṣṭaḥ bhagavatā
Cel din neamul lui Madhava (Akrura) i-a spus totul - mādhavaḥ varṇayām āsa sarvam
Despre atitudinea dușmănoasă (a lui Kamsa) împotriva Yadavilor - vaira-anubandham
Și despre încercarea sa de a-l ucide pe Vasudev (tatăl lui Krișna) - udyamam vadha 

Gopiile aud despre mesajul lui Akrura și sunt cuprise de durere
la gândul despărțirii de Krișna și Raam

yat-sandeśo yad-arthaṁ vā
 dūtaḥ sampreṣitaḥ svayam
yad uktaṁ nāradenāsya
 sva-janmānakadundubheḥ
śrutvākrūra-vacaḥ kṛṣṇo
 balaś ca para-vīra-hā
prahasya nandaṁ pitaraṁ
 rājñā diṣṭaṁ vijajñatuḥ 9-10

El (Akrura) i-a spus (lui Krișna) despre scopul mesajului său - yat sandeśaḥ yat artham
Și că a fost trimis ca mesager pentru că Narada - vā sampreṣitaḥ dūtaḥ svayam  yat nāradena
i-a spus acestuia (lui Kamsa) despre propria naștere - uktam asya sva janma
(a lui Krișna ca fiu) al lui Vasudev - ānakadundubheḥ
Auzind vorbele lui Akrura, marii eroi Krișna și Bal — śrutvā akrūra-vacaḥ kṛṣṇaḥ balaḥ ca para-vīra
Au râs și l-au informat pe tatăl Nanda - hā prahasya vijajñatuḥ pitaram nandam
Despre ordinele regelui (Kamsa) - diṣṭam rājñā

gopān samādiśat so ’pi
 gṛhyatāṁ sarva-go-rasaḥ
upāyanāni gṛhṇīdhvaṁ
 yujyantāṁ śakaṭāni ca
yāsyāmaḥ śvo madhu-purīṁ
 dāsyāmo nṛpate rasān
drakṣyāmaḥ su-mahat parva
 yānti jānapadāḥ kila
evam āghoṣayat kṣatrā
 nanda-gopaḥ sva-gokule  11-12

El (Nanda) le-a ordonat păstorilor să adune chiar - saḥ samādiśāt gopān api gṛhyatām
Toate produsele lactate și daruri excelente - sarva go-rasaḥ upāyanāni
Să pună jugurile pentru care pentru a pleca - gṛhṇīdhvam yujyantām śakaṭāni ca yāsyāmaḥ
În ziua următoare spre Matura - śvaḥ madhu-purīm
Căci îi vor da regelui produsele lactate -  dāsyāmaḥ nṛpateḥ rasān
Și vor fi invitați pentru a vedea marele festival. - drakṣyāmaḥ su-mahat parva
Rezidenții din împrejurimi vor fi cu siguranță anunțați - jānapadāḥ yānti kila evam āghoṣayat
De către gardianul propriei comunități a păstorilor conduși de Nanda -  kṣatrā sva-gokule nanda-gopaḥ

gopyas tās tad upaśrutya
 babhūvur vyathitā bhṛśam
rāma-kṛṣṇau purīṁ netum
 akrūraṁ vrajam āgatam 13

Gopiile (păstorițele) au fost cuprinse de o mare durere - gopyaḥ tāḥ babhūvuḥ bhṛśam vyathitāḥ
Când au auzit că sosise Arkura - tat upaśrutya āgatam akrūram
Pentru a-i lua pe Raam și Krișna din Vraja - netum rāma-kṛṣṇau purīm vrajam 

Durerea gopiilor la gândul plecării lui Krișna cu Akrura 

Soarta este considerată fără de milă, despărțindu-i 
în lumea celor încorporați pe cei îndrăgostiți

kāścit tat-kṛta-hṛt-tāpa
śvāsa-mlāna-mukha-śriyaḥ
sraṁsad-dukūla-valaya
keśa-granthyaś ca kāścana 14

Unele dintre ele (păstorițe) au simțit durere în inima lor - kāścit tat kṛta tāpa hṛt
Și oftând au devenit palide, fețele pierzându-și strălucirea - śvāsa MLāna mukha sraṁsat śriyaḥ
Iar altele și-au strâns îmbrăcămintea, centurile și părul (neștiind ce să facă) - ca kāścana granthyaḥ dukūla valaya keśa

anyāś ca tad-anudhyāna
nivṛttāśeṣa-vṛttayaḥ
nābhyajānann imaṁ lokam
ātma-lokaṁ gatā iva 15

Altele l-au urmat cu gândul și toate simțurile - anyāḥ ca tat anudhyāna aśeṣa vṛttayaḥ
Au încetat nemaiconștientizând această lume - nivṛtta na abhyajānan imam lokam
Ducându-se chiar în lumea (spirituală) a sufletului -  gatāḥ iva  lokam ātma

smarantyaś cāparāḥ śaurer
anurāga-smiteritāḥ
hṛdi-spṛśaś citra-padā
giraḥ sammumuhuḥ striyaḥ
gatiṁ su-lalitāṁ ceṣṭāṁ
snigdha-hāsāvalokanam
śokāpahāni narmāṇi
proddāma-caritāni ca
cintayantyo mukundasya
bhītā viraha-kātarāḥ
sametāḥ saṅghaśaḥ procur
aśru-mukhyo ’cyutāśayāḥ  16-18

Iar alte femei au leșinat doar amintindu-și – ca aparāḥ striyaḥ sammumuhuḥ smarantyaś
Picioarele minunate și cuvintele spuse cu afecțiune - padāḥ citra  giraḥ īritāḥ smita
de Șauri (Krișna), care le-au atins inima -   anurāga śaureḥ spṛśaḥ hṛdi

Lor le era teamă, suferind profund la despărțirea - bhītaḥ kātarāḥ viraha
De Cel ce Acordă Eliberarea (din Ciclul Nașterii și-al Morții) (Krișna) – mukundasya

Și astfel amintindu-și mersul, activitățile, afecțiunea - ca cintayantyaḥ gatim ceṣṭām snigdha,
zâmbetele, privirile Sale foarte încântătoare, - hāsa avalokanam su-lalitām
Cuvintele sale glumețe și faptele sale extraordinare - narmāṇi caritāni proddāma
Care le îndepărta nefericirea - apahāni śoka
s-au adunat în grupuri și au început să vorbească - sametāḥ saṅghaśaḥ procuḥ
cu fețele acoperite de lacrimi și mințile absorbite de Cel Infailibil- mukhyaḥ aśru acyuta-āśayāḥ

śrī-gopya ūcuḥ
aho vidhātas tava na kvacid dayā
saṁyojya maitryā praṇayena dehinaḥ
tāṁś cākṛtārthān viyunaṅkṣy apārthakaṁ
vikrīḍitaṁ te ’rbhaka-ceṣṭitaṁ yathā  19

„Gopiile” spuseră, „O soartă, tu n-ai nici o milă - śrī-gopyaḥ ūcuḥ aho vidhātaḥ tava na  kvacit dayā
Aducând împreună persoanele incorporate -  saṁyojya dehinaḥ
Făcându-le să se împrietenească și să se îndrăgească - tān maitryā praṇayena
Și apoi le desparți nemai îndeplinându-le scopurile - ca te viyunaṅkṣi akṛta arthān
Acționând ca în jocurile fără de rost ale unor copii - ceṣṭitam yathā vikrīḍitam apārthakam arbhaka 
 
Plângerile gopiilor (păstorițelor)

yas tvaṁ pradarśyāsita-kuntalāvṛtaṁ
mukunda-vaktraṁ su-kapolam un-nasam
śokāpanoda-smita-leśa-sundaraṁ
karoṣi pārokṣyam asādhu te kṛtam  20

(Gopiile se adresează destinului)
După ce tu ni l-ai arătat pe Cel ce Acordă Eliberarea (Krișna) - tvam pradarśya yaḥ mukunda
A cărui față este înrămată de bucle întunecate - vaktram āvṛtam kuntala  asita
Și înfrumusețată de obraji faini, un nas ridicat - sundaram su-kapolam ut-nasam
Și mici zâmbete, ce îndepărtează toate suferințele - leśa smita apanoda śoka
Îl faci să dispară. Acest comportament nu este de lăudat - karoṣi pārokṣyam kṛtam asādhu

krūras tvam akrūra-samākhyayā sma naś
cakṣur hi dattaṁ harase batājña-vat
yenaika-deśe ’khila-sarga-sauṣṭhavaṁ
tvadīyam adrākṣma vayaṁ madhu-dviṣaḥ 21

(Destinule) tu ești crud dar ai apărut sub numele -  tvam krūra sma samākhyayā
Akrura (care înseamnă nu-crud), pentru că, oh, asemenea - akrūra bata vat
Unuia aflat în ignoranță ne iei  ceea ce ne-ai dat - ajña naḥ harase yena dattam
să vedem într-un singur loc: frumusețea superioară - cakṣuḥ hi eka deśe sauṣṭhavam
a întregii tale creații - akhila tvadīyam sarga
căci noi l-am văzut pe dușmanul lui Madhu (Krișna) - vayam adrākṣma madhudviṣaḥ

na nanda-sūnuḥ kṣaṇa-bhaṅga-sauhṛdaḥ
samīkṣate naḥ sva-kṛtāturā bata
vihāya gehān sva-janān sutān patīṁs
tad-dāsyam addhopagatā nava-priyaḥ  22

Oh vai, fiul lui Nanda o rupe cu cei dragi într-o clipă - bata nanda-sūnuḥ bhaṅga sauhṛdaḥ kṣaṇa
Și nu ne mai privește pe noi, care suntem sub controlul Său - na samīkṣate naḥ kṛta āturāḥ sva
Și care am renunțat la casele, rudele, copiii și soții noștri - vihāya gehān sva-janān sutān patīn
Pentru a-L servi direct pe El, cel care - dāsyam addhā tat
Câștigă mereu noi iubite - upagatāḥ nava priyaḥ

sukhaṁ prabhātā rajanīyam āśiṣaḥ
satyā babhūvuḥ pura-yoṣitāṁ dhruvam
yāḥ saṁpraviṣṭasya mukhaṁ vrajas-pateḥ
pāsyanty apāṅgotkalita-smitāsavam
tāsāṁ mukundo madhu-mañju-bhāṣitair
gṛhīta-cittaḥ para-vān manasvy api
kathaṁ punar naḥ pratiyāsyate ’balā
grāmyāḥ salajja-smita-vibhramair bhraman 23-24

După această noapte, pe înserate, femeile din orașul (Mathura) - iyam rajanī prabhātā yoṣitām pura
Vor fi fericite și binecuvântate pentru că Adevărul Etern - babhūvuḥ sukham āśiṣaḥ satyāḥ dhruvam
Își va face apariția (sub forma) maestrului din Vraja (Krișna) - yāḥ saṁpraviṣṭasya vrajaḥ-pateḥ
Putând să bea nectarul zâmbetului - pāsyanti āsavam smita
Feței Sale strălucitoare din colțul ochilor lor - mukham utkalita apāṅga

Deși Mukunda (Cel ce Acordă Eliberarea din Ciclul Nașterii și-al morții) — Kṛṣṇa - api mukundaḥ
este inteligent, El est supus - manasvī paravān
de cuvintele dulci ca mierea ale acestor fete (din Mathura)- bhāṣitaiḥ mañju madhu tāsām
mintea fiindu-i captivată și fiind zăpăcit de zâmbetle lor sfioase - cittaḥ  gṛhīta bhraman smita sa-lajja
Cum este posibil să mai fie încântat și să se întorcă - katham punaḥ vibhramaiḥ  pratiyāsyate
la noi care suntem fete de la sat - naḥ abalāḥ grāmyāḥ 
 

Disperate, gopiile se gândesc că trebuie să-l oprească pe Krișna, 
care se suise în carul lui Akrura pentru a pleca la Mathura

adya dhruvaṁ tatra dṛśo bhaviṣyate
dāśārha-bhojāndhaka-vṛṣṇi-sātvatām
mahotsavaḥ śrī-ramaṇaṁ guṇāspadaṁ
drakṣyanti ye cādhvani devakī-sutam  25

Cu siguranță astăzi cei din familiile regale Dāśārha, Bhoja - adya dhruvam dāśārha-bhoja
Andhaka, Vṛṣṇi și Sātvata ca și cei  - andhaka-vṛṣṇi-sātvatām ca ye
Ce vor fi pe străzile (din Mathura) vor vedea acolo cu ochii lor - adhvani drakṣyanti bhaviṣyate tatra
Pe fiul lui Devaki (Krișna) care este un rezervor - devakī-sutam āspadam
Al călităților încântătoare - guṇa ramaṇam
Și a cărui vedere este un mare festival pentru Zeița Fericirii - dṛśaḥ mahā-utsavaḥ śrī

maitad-vidhasyākaruṇasya nāma bhūd
akrūra ity etad atīva dāruṇaḥ
yo ’sāv anāśvāsya su-duḥkhitam janaṁ
priyāt priyaṁ neṣyati pāram adhvanaḥ  26

O astfel de persoană nemiloasă nu poate fi numită - etat-vidhasya akaruṇasya mā bhūt nāma
Akrūra (lipsit de cruzime) - akrūraḥ iti
O astfel de persoană deosebit de crudă - yaḥ atīva dāruṇaḥ
nu-i poate consola - asau anāśvāsya
Pe rezidenții (din Vraja) pe care-i face să sufere foarte tare - janam su-duḥkhitam
Pentru că Îl ia cu el și astfel nu-l mai pot vedea - neṣyati pāram adhvanaḥ
pe cel care le este foart drag (Krișna) - etat priyāt priyam

anārdra-dhīr eṣa samāsthito rathaṁ
tam anv amī ca tvarayanti durmadāḥ
gopā anobhiḥ sthavirair upekṣitaṁ
daivaṁ ca no ’dya pratikūlam īhate 27

Acesta (Krișna) având o atitudine rece s-a suit - eṣaḥ dhīḥ anārdra (Kṛṣṇa) samāsthitaḥ
În carul de luptă iar acum proștii de păstorii- ratham adya durmadāḥ gopāḥ
Îl urmează în grabă în carele lor. - tam anu tvarayanti amī  anobhiḥ
Nici cei în vârstă nu au luat în considerație situația (de a-l pierde din rândul lor) - ca sthaviraiḥ upekṣitam īhate
Căci destinul nu ne mai este favorabil -  ca daivam naḥ pratikūlam

nivārayāmaḥ samupetya mādhavaṁ
kiṁ no ’kariṣyan kula-vṛddha-bāndhavāḥ
mukunda-saṅgān nimiṣārdha-dustyajād
daivena vidhvaṁsita-dīna-cetasām  28

Hai să mergem la Madhava (Krișna) și să-l oprim - samupetya mādhavam nivārayāmaḥ
Ce pot să ne facă familia, cei în vârstă sau rudele - kim naḥ akariṣyan kula vṛddha bāndhavāḥ
Soarta ne desparte de Mukunda - daivena vidhvaṁsita mukunda
Iar conștiința ne este tulburată căci ne este imposibil să renunțăm - cetasām dīna dustyajāt
Chiar și pentru o jumătate de clipă la asociarea Sa - ardha nimiṣa saṅgāt

yasyānurāga-lalita-smita-valgu-mantra
līlāvaloka-parirambhaṇa-rāsa-goṣṭhām
nītāḥ sma naḥ kṣaṇam iva kṣaṇadā vinā taṁ
gopyaḥ kathaṁ nv atitarema tamo durantam  29

Fără Iubirea plină de afecțiune, zâmbetele încântătoare - vinā  anurāga smita lalita
Discuțiile intime atractive, privirile jucăușe - mantra valgu avaloka līlā
Și îmbrățișările Acestuia (experimentate) - parirambhaṇa yasya
Când am fost duse de El în ansamblul dansului noaptea - nītāḥ sma tam  goṣṭhām rāsa kṣaṇadāḥ
Care a trecut într-adevăr ca o clipă, o gopii,  - iva nu kṣaṇam gopyaḥ
cum vom putea traversa întunericul de netrecut (al separării de El)? - katham naḥ atitarema tamaḥ durantam

yo ’hnaḥ kṣaye vrajam ananta-sakhaḥ parīto
gopair viśan khura-rajaś-churitālaka-srak
veṇuṁ kvaṇan smita-katākṣa-nirīkṣaṇena
cittaṁ kṣiṇoty amum ṛte nu kathaṁ bhavema 30

Cum am putea exista fără prietenul lui Ananta (Balram) - katham bhavema ṛte sakhaḥ ananta
care la sfârșitul zilei intră în Vraja - yaḥ kṣaye ahnaḥ viśan vrajam
însoțit de păstorași, părul și ghirlanda fiindu-i acoperite - parītaḥ gopaiḥ alaka  srak churita
de praful (ridicat) de copitele (vacilor)? - rajaḥ khura
Cântând la flautul Venu și zâmbind, El ne rănește mințile - kvaṇan veṇum smita kṣiṇoti nu cittam
În timp ce noi îl privim (sfiose) cu coada ochiului - amum nirīkṣaṇena kaṭa ākṣa 

Spre marea durere a păstorițelor Krișna pleacă spre Mathura

śrī-śuka uvāca
evaṁ bruvāṇā virahāturā bhṛśaṁ
vraja-striyaḥ kṛṣṇa-viṣakta-mānasāḥ
visṛjya lajjāṁ ruruduḥ sma su-svaraṁ
govinda dāmodara mādhaveti 31

Șri Șuka spuse, „După ce au vorbit astfel - śrī-śukaḥ uvāca evam bruvāṇāḥ
Femeile din Vraja, ale căror minți erau fixate asupra lui Krișna - vraja-striyaḥ mānasāḥ viṣakta kṛṣṇa
Suferind tare datorită dorului de El - āturāḥ bhṛśam viraha
Au lăsat la o parte orice rușine și astfel au strigat tare, - visṛjya lajjām iti ruruduḥ sma su-svaram
„O Govind, O Dāmodar, O Mādhav.” - govinda dāmodara mādhava

strīṇām evaṁ rudantīnām
udite savitary atha
akrūraś codayām āsa
kṛta-maitrādiko ratham  
gopās tam anvasajjanta
nandādyāḥ śakaṭais tataḥ
ādāyopāyanaṁ bhūri
kumbhān go-rasa-sambhṛtān  
gopyaś ca dayitaṁ kṛṣṇam
anuvrajyānurañjitāḥ
pratyādeśaṁ bhagavataḥ
kāṅkṣantyaś cāvatasthire  
tās tathā tapyatīr vīkṣya
sva-prasthāṇe yadūttamaḥ
sāntvayām asa sa-premair
āyāsya iti dautyakaiḥ  32-35

Astfel chiar în timp ce femeile plângeau, Akrūra,  - evam strīṇām rudantīnām akrūraḥ
după executarea ritualurilor de la răsăritul soarelui - atha kṛta maitra-ādikaḥ udite savitari
a pornit carul de luptă - codayām āsa ratham

Păstorii, conduși de Nanda (tatăl lui Krișna) l-au urmat - gopāḥ nanda-ādyāḥ tam anvasajjanta
În carele lor în care duceau în oale de lut pline - śakaṭaiḥ tataḥ ādāya kumbhān sambhṛtān
daruri bogate în produse lactate - upāyanam bhūri go-rasa

Iar gopiile l-au urmat și ele pe dragul lor Krișna - ca gopyaḥ anuvrajya dayitam kṛṣṇam
Dorindu-și răspunsuri de la Domnul Transcendental - anurañjitāḥ pratyādeśam bhagavataḥ
Și tot sperând, s-au oprit - ca kāṅkṣantyaḥ avatasthire

Văzându-le astfel suferind datorită plecării Sale - vīkṣya tāḥ tathā tapyatīḥ sva-prasthāne
Cel mai de seamă dintre Yadavi (Krișna) le-a consolat - yadu-uttamaḥ sāntvayām āsa
Trimițând mesajul plin de iubire, „Mă voi întoarce.“ - dautyakaiḥ sa-premaiḥ āyāsye iti

yāvad ālakṣyate ketur
yāvad reṇū rathasya ca
anuprasthāpitātmāno
lekhyānīvopalakṣitāḥ  
tā nirāśā nivavṛtur
govinda-vinivartane
viśokā ahanī ninyur
gāyantyaḥ priya-ceṣṭitam  36- 37

Atâta timp cât stindardul carului de luptă a fost vizibil - yāvat ketuḥ rathasya ālakṣyate
Și chiar și-atâta timp cât praful ridicat (mai era vizibil) - ca yāvat reṇuḥ
(Gopiile) au rămas (nemișcate) ca niște figuri pictate- upalakṣitāḥ iva
Cu sufletul plecat după Acesta - ātmānaḥ anuprasthāpita

Apoi s-au întors fără speranța că Krișna se va reîntoarce și - tāḥ nivavṛtuḥ nirāśāḥ govinda-vinivartane
Pline de tristețe ele și-au petrecut zilele și nopțile - viśokāḥ ninyuḥ ahanī
Cântând despre activitățile dragului lor - gāyantyaḥ ceṣṭitam priya 
 
Akrura îi vede pe Krișna și Raam în Yamuna în momentul scufundării pentru baia rituală
deși îi lăsase în carul de luptă la marginea pădurii

bhagavān api samprāpto
rāmākrūra-yuto nṛpa
rathena vāyu-vegena
kālindīm agha-nāśinīm  
tatropaspṛśya pānīyaṁ
pītvā mṛṣṭaṁ maṇi-prabham
vṛkṣa-ṣaṇḍam upavrajya
sa-rāmo ratham āviśat 38-39

O rege, Personalitatea Transcendentală călătorind cu viteza vântului - nṛpa bhagavān vegena vāyu
Cu Raam și Akrura în carul de luptă - api rāma-akrūra-yutaḥ rathena
A ajuns la râul Kalindi (Yamnuna) care distruge păcatele - samprāptaḥ kālindīm nāśinīm agha

Acolo atingând dulcea apă - tatra upaspṛśya mṛṣṭam pānīyam
Ce strălucea asemenea nestematelor, a băut (din ea) - prabham maṇi pītvā
A dus carul de luptă lângă un pâlc de copaci - upavrajya ratham ṣaṇḍam vṛkṣa
Și s-a urcat cu Raam (în el) - āviśat sa-rāmaḥ

akrūras tāv upāmantrya
niveśya ca rathopari
kālindyā hradam āgatya
snānaṁ vidhi-vad ācarat  
nimajjya tasmin salile
japan brahma sanātanam
tāv eva dadṛśe ’krūro
rāma-kṛṣṇau samanvitau  40-41

Akrura le-a cerut celor doi ce se aflau în car - akrūraḥ tau niveśya ratha-upari
Permisiunea să meargă la un loc liniștit din Yamuna - upāmantrya āgatya hradam kālindyāḥ
Pentru a executa o baie rituală -  ca ācarat snānam vidhi-vat

Cufundându-se în acele ape în timp ce recita mantrele rituale - nimajjya tasmin salile japan brahma
Akrura a văzut într-adevăr cele două personalități eterne - akrūraḥ dadṛśe eva tau sanātanam
Krișna și Raam împreună - rāma-kṛṣṇau samanvitau

tau ratha-sthau katham iha
sutāv ānakadundubheḥ
tarhi svit syandane na sta
ity unmajjya vyacaṣṭa saḥ
tatrāpi ca yathā-pūrvam
āsīnau punar eva saḥ
nyamajjad darśanaṁ yan me
mṛṣā kiṁ salile tayoḥ 42-43

Cei doi se aflau în carul de luptă - tau ratha-sthau
Cum este posibil ca cei doi fii ai lui Anakadundubhi să fie aici? - katham sutau ānakadundubheḥ iha
Atunci este posibil să nu mai fie în carul de luptă - tarhi svit na staḥ syandane
Astfel ridicându-se din apă el a văzut că totuși - iti unmajjya saḥ vyacaṣṭa  api ca
Cei doi stăteau într-adevăr ca mai înainte - āsīnau yathā eva pūrvam 
Așa că s-a cufundat (din nou) în apă (gândindu-se) - tatra saḥ punaḥ nyamajjat
„Oare viziunea aceasta a mea a celor doi în apă nu este falsă?” - kim darśanam yat me tayoḥ salile mṛṣā 
 
Aceasta este o viziune a lui Akrura despre
Raam și Krișna așa cum apar ei în Oceanul Nașterii – Garbo-Dhaka

bhūyas tatrāpi so ’drākṣīt
stūyamānam ahīśvaram
siddha-cāraṇa-gandharvair
asurair nata-kandharaiḥ
sahasra-śirasaṁ devaṁ
sahasra-phaṇa-maulinam
nīlāmbaraṁ visa-śvetaṁ
śṛṅgaiḥ śvetam iva sthitam  44-45

Și totuși el i-a văzut acolo din nou pe Controlorul Șerpilor (Ananta - Raam) - api saḥ adrākṣīt tatra bhūyaḥ ahi-īśvaram
Ce avea o mie da capete și  o mie de glugi înfoiate - sahasra śirasam sahasra phaṇa
Care era venerat de persoanele perfecte - stūyamānam siddha
și zeii Ceāraṇa, Gandharva și Asura cu gâturile plecate - cāraṇa gandharvaiḥ asuraiḥ kandharaiḥ nata
în fața zeului ce purta diademe albastre și îmbrăcămintea albă - devam maulinam nīla ambaram śvetam visa
asemenea vârfurilor de munte permanent albe - iva śṛṅgaiḥ sthitam śvetam

tasyotsaṅge ghana-śyāmaṁ
pīta-kauśeya-vāsasam
puruṣaṁ catur-bhujaṁ śāntam
padma-patrāruṇekṣaṇam
cāru-prasanna-vadanaṁ
cāru-hāsa-nirīkṣaṇam
su-bhrūnnasaṁ caru-karṇaṁ
su-kapolāruṇādharam
pralamba-pīvara-bhujaṁ
tuṅgāṁsoraḥ-sthala-śriyam
kambu-kaṇṭhaṁ nimna-nābhiṁ
valimat-pallavodaram 46-48

În poala acestuia (a lui Raam) stătea plină de liniște Pesonalitatea Transcendentală (Krișna) - utsaṅge tasya śāntam puruṣam
Ce avea culoarea norului de ploaie albastru închis - ghana śyāmam
Cu patru brațe și ochi asemenea frunzelor roșii de lotus - catuḥ-bhujam īkṣaṇam patra aruṇa padma
El purta îmbrăcăminte de mătase galbenă - vāsasam kauśeya pīta
Avea o față atractivă veselă, privirea zâmbitoare, încântătoare - vadanam cāru prasanna nirīkṣaṇam hāsa cāru
sprâncene frumoase, nasul ridicat, urechi atractive - su bhrū nasam ut karṇam cāru
obraji frumoși și buze roșii - su kapola aruṇa adharam
Brațele sale erau puternice și lungi - bhujam pīvara pralamba
Umerii și pieptul său erau ridicate - aṁsa uraḥ-sthala tuṅga
Gâtul era frumos asemenea unei cochilii - kaṇṭham śriyam kambu
Ombilicul era adânc iar abdomenul avea linii asmenea unei frunze - nābhim nimna udaram vali mat pallava

bṛhat-kati-tata-śroṇi
karabhoru-dvayānvitam
cāru-jānu-yugaṁ cāru
jaṅghā-yugala-saṁyutam
tuṅga-gulphāruṇa-nakha
vrāta-dīdhitibhir vṛtam
navāṅguly-aṅguṣṭha-dalair
vilasat-pāda-paṅkajam 49-50

El avea abdomenul, șoldurile și coapsele mari - anvitam kaṭi taṭa śroṇi ūru bṛhat
ca trompa unui elefant și cele două gambe și genuchii - karabha dvaya jaṅghā jānu-yugam
erau încântători; cele două frumoase glezne   - cāru yugala cāru gulpha
erau ridicate astfel că unghiile roșii, delicate erau - tuṅga saṁyutam nakha-vrāta aruṇa nava
asemenea unor petale strălucitoare; razele ce emanau - dalaiḥ vilasat dīdhitibhiḥ
din degetele mari ale picioarelor sale asemenea lotusului acopereau totul - aṅguli-aṅguṣṭha pāda-paṅkajam vṛtam 
 
Copleșit de extraordinara minunăție Akrura se pleacă 
cu mâinile în fața pieptului

su-mahārha-maṇi-vrāta
 kirīṭa-kaṭakāṅgadaiḥ
kaṭi-sūtra-brahma-sūtra
 hāra-nūpura-kuṇḍalaiḥ
bhrājamānaṁ padma-karaṁ
 śaṅkha-cakra-gadā-dharam
śrīvatsa-vakṣasaṁ bhrājat
 kaustubhaṁ vana-mālinam 51-52

El (Krișna) era împodobit din abundență cu multe pietre prețioase - su-mahā arha maṇi-vrāta
coroană, brățări pentru brațe și încheieturile de la mâini - kirīṭa kaṭaka aṅgadaiḥ
Cingătoare, șnur sacru, coliere, clopoței la picioare și cercei - kaṭi-sūtra brahma ūtra hāra nūpura kuṇḍalaiḥ  
iar în mână ținea un lotus strălucitor, o cochilie de cântat - karam dharam padma  bhrājamānam  śaṅkha
un disc (de foc) și un buzdugan; pe piept avea Însemnul Zeiței Fericirii - cakra  gadā vakṣasam śrīvatsa
strălucitoarea piatră Kaustubha și o ghirlandă din flori de pădure- bhrājat kaustubham vana-mālinam

sunanda-nanda-pramukhaiḥ
 parṣadaiḥ sanakādibhiḥ
sureśair brahma-rudrādyair
 navabhiś ca dvijottamaiḥ
prahrāda-nārada-vasu
 pramukhair bhāgavatottamaiḥ
stūyamānaṁ pṛthag-bhāvair
 vacobhir amalātmabhiḥ
śriyā puṣṭyā girā kāntyā
 kīrtyā tuṣṭyelayorjayā
vidyayāvidyayā śaktyā
 māyayā ca niṣevitam  53-55

El era venerat începând cu asociații săi Sunanda și Nanda-  stūyamānam pramukhaiḥ parṣadaiḥ sunanda-nanda
de Sanak (kumar) și ceilalți frați ai săi, de Conducătorul zeilor Sura - sanaka-ādibhiḥ sura-īśai
de extraordinarii Brahmaa și Rudra - brahma-rudra-ādyaiḥ
cei nouă cei mai de seamă brahmani - navabhiḥ uttamaiḥ dvija
conduși de Prahrād, Nārad Uparicara și Vasu- pramukhaiḥ prahrāda-nārada-vasu
de cei mai de seamă devoți în diferite atitudini de iubire - bhāgavata-uttamaiḥ pṛthak-bhāvaiḥ
printr-un limbaj pur, din suflet - vacobhiḥ amala-ātmabhiḥ

și servit de Zeițele Fericirii Śrī, Puṣṭi, Gīr, Kānti, Kīrti, Tuṣṭi, Ilā și Ūrjā - ca niṣevitam śrīyā puṣṭyā gīrā kāntyā kīrtyā tuṣṭyā ilayā ūrjayā
de zeitățile Cunoașterii și Ignoranței - vidyayā avidyayā
și Energia sa iluzorie -  ca śaktyā māyayā

vilokya su-bhṛśaṁ prīto
 bhaktyā paramayā yutaḥ
hṛṣyat-tanūruho bhāva-
 pariklinnātma-locanaḥ
girā gadgadayāstauṣīt
 sattvam ālambya sātvataḥ
praṇamya mūrdhnāvahitaḥ
 kṛtāñjali-puṭaḥ śanaiḥ 56-57

Văzând extraordinara minunăție (Akrura) a fost copleșit - vilokya  su-bhṛśam  prītaḥ
de suprema devoțiune exprimată prin simptomele iubirii spirituale -  paramayā bhaktyā yutaḥ bhāva ātma  
ridicarea părului pe corp, lacrimile ochilor; - hṛṣyat  tanū-ruhaḥ pariklinna  locanaḥ
și cu vocea sufocată i-a oferit laude - girā gadgadayā astauṣīt
caracterului extraordinar al Celui din dinastia Satvat (Krișna) - sattvam ālambya  sātvataḥ
și și-a plecat capul -  praṇamya mūrdhnā
și delicat și-a lipit mâinile în fața pieptului - śanaiḥ avahitaḥ  kṛta-añjali-puṭaḥ