3.40 Șri-murti-darșanam

Sadhaka trebuie să contemple (să ia darșan) zilnic zeitatea lui
Bhagavan, fie în templu, fie în propria sa casă. Făcând acest
lucru, ei gustă direct dulceața Acestuia.