Creația în Bhagavatam

Transformarea Falsului Ego în Șrimad Bhagavatam Cantoul 2, Capitolul 5
 
so 'hańkāra iti prokto / vikurvan samabhūt tridhā
vaikārikas taijasaś ca / tāmasaś ceti yad-bhidā
dravya-śaktiḥ kriyā-śaktir / jñāna-śaktir iti prabho


O maestre, astfel a fost relatat - prabho iti prokto
 acesta (Principiul Lumii Materiale din versul anterior) (care este) Falsul Ego - saḥ ahańkāraḥ
a fost transformat, şi manifestat în trei varietăţi - vikurvan tridhā samabhūt
în modul de existenţă al Virtuţii, Pasiunii şi Ignoranţei - vaikārikaḥ taijasaḥ ca tāmasaḥ
şi asftel a fost împărţit în  - ca iti yat bhidā
Energia corpurilor solide (corespunde Ignoranţei) -dravya-śaktiḥ
Energia creaţiei (corespunde Pasiunii) -kriyā-śaktiḥ
Energie Cunoaşterii (corespunde Virtuţii) jñāna-śaktiḥ

Deci există  3 Variante polare de Fals Ego:
Fals Ego în Modul de Existenţă al Virtuţii
Fals Ego în Modul de Existenţă al Pasiunii
Fals Ego în Modul de Existenţă al Ignoranţei.
 
kālād guṇa-vyatikaraḥ / pariṇāmaḥ svabhāvataḥ
karmaṇo janma mahataḥ / puruṣādhiṣṭhitād abhūt


In lumea absolută, o expansiune a Domnului Suprem (purușa) creează (janma)
principiul lumii materiale (mahatah) si timpul material (kalat)
care sunt o transformare (parināmah) a energiei interne (sva-bhavatah)
şi datorită agitării (vyatikarah) lui mahat-tattva (care este Falsul Ego, vezi versul anterior) de catre Domnul Transcendental (puruṣa-adhiṣṭhitāt) apar modurile naturii materiale (guna)

mahatas tu vikurvāṇād / rajaḥ-sattvopabṛḿhitāt
tamaḥ-pradhānas tv abhavad / dravya-jñāna-kriyātmakah

̣
Principiul lumii materiale a fost transformat  - tu mahatas vikurvāṇād
şi Modurile de Existenţă al Pasiunii şi Virtuţii au prins putere - rajaḥ-sattva upabṛḿhitāt
dar Modul de Existenţă al Ignoranţei este esenţial - tv tamaḥ-pradhānas
constând din activităţi, - kriyā ātmakaḥ
(legate de) obiectele solide (şi aşa mai departe) până la cunoaştere - dravya jñāna abhavat