Pomul rău nu face lucruri bune

Acesta este o greșeală esențială a logici creștine după care se atacă persoana și nu argumentele, logică ce a dus la atrocitățile creștine
care sunt sprijinite "scriptural" de "Spusele lui Isus", vezi articolul Isus și iubirea de aproapele

"după Matei" 18:6
„Iar cine va sminti pe unul dintr-aceştia mici care cred în Mine, să i se atârne de gât o piatră de moară şi să fie afundat în adâncul mării.
"după Luca" 19:27
"Iar pe acei vrăjmaşi ai mei, care n-au voit să domnesc peste ei, aduceţi-i aici şi tăiaţi-i în faţa mea. "


Aceasta este logica creștină după care orice altceva decât propria doctrina este rău.

"Toată lumea zace în cel rău numai creștinii nu."
1. Este o invenție creștină, care se bazează
  • pe inventarea Luceafărului ca cel ce vrea să îl dea jos pe Jehova de pe tron, când de fapt în Isaia 14.12-15 este vorba despre "o cântare asupra imparatului Babilonului" care exprima bucuria evreilor la moartea acestuia, care a marcat eliberarea din Robia Babiloniană, vezi articolul Lucifer - Isaia 14.12-15
  • pe inventarea lui Satan ca "Cel Înșelător" când de fapt în Iov este vorba, despre punerea la încercare a lui Iov, sub supravegherea lui Iehova, vezi articolul Satan în Iov
  • pe inventarea regelui Tyrului ca Luceafărul din Isaia 14.12-15, vezi articolul Lucifer - Iezechiel 28.12-19
  • pe inventarea șarpelui din Geneză pe post de "Fiara din vechime", când de fapt cel rău și mincinos a fost Zeul Genezei evreilor, care nu vroia sub nici o formă ca oamenii să devină ca zeii, vezi articolele Satan - șarpele din Genezăși Iehova și minciuna din Eden
2. Această invenție din "1. Epistolă a lui Ioan" 5:18, apărută cam la un secol după evanghelii,
  • îi ștampilează pe necreștini ca fiind cei răi, iar pe creștini ca cei de la "Dumnezeu",
  • arată natura sectară și agresivă a dezvoltării acestei religii,
  • care îi învață pe adepții ei că toți cei ce prezintă falsul doctrinei creștine sunt de la "Cel rău",
  • pentru că "toată lumea zace în cel rău" numai noi creștini "suntem din Dumnezeu" vezi "Epistola 1 a lui Ioan 5:18",

al cărui cel mai vechi manuscript este datat în secolul al treilea, un text recunoscut ca fiind editat de mai mulți autori.


În acest sens impunerea și răspândirea creștinismului s-a făcut prin sabie și minciună, vezi Prigoana creștină.


3. Faptul că răul vine de la Zeul Evreilor, negând astfel invențiile ulterioare creștine din "Epistola după Ioan" este evidențiat în scrierile evreilor, vezi articolul Iehova sursă a răului care trimite duhuri