Purușa și cei trei Vișnu

2. 6

tatra puruṣa-lakśaṇaḿ yathā viṣṇu-purāṇe
“tasyaiva yo 'nu guṇa bhāg vividhaika eva
śuddho 'py aśuddha iva mūrti-vibhāga-bhedaiḥ
jñānānvitaḥ sakala-sattva-vibhūti-kartā
tasmai nato 'smi puruṣāya sadāvyayāya"
iti.
ñtasyaiva anu purvoktāt parameśvarāt samānāntaram" iti svāmi.

Acum sunt explicate calitățile Celui ce se Desfată descrise în Vișnu Purana - tatra lakśaṇaḿ puruṣa yathā viṣṇu-purāṇe
Din El se manifestă părți dotate cu diferite calități – tasyaiva anu bhāga vividha guṇa
deși El este pur (netransformat prin Modurile Naturii Materiale) și unic – api yo śuddho eka
Plin de cunoaștere, completa existență, Creatorul tuturor opulențelor – jñānānvitaḥ sakala-sattva kartā vibhūti
ca și cum ar fi impur – iva aśuddha
împărțit în multe forme - vibhāga-bhedaiḥ mūrti

Eu mă plec în fața Lui - nato 'smi tasmai
eternul imutabilul Degustător al Plăcerii – sadā vyayāya puruṣāya

Conform lui Sridhara Svami citatul „Din El se manifestă“ din cele spuse anteriror - iti svāmi ñtasyaiva anu purva uktāt
se referă la forma completă a Controlorului Suprem – samānāntaram parama iśvarāt 
 
2.7-8

atra kārikā
parameśāḿśa rūpo yaḥ
pradhāna-guṇa-bhāg iva
tad-ikṣādi-kṛtir nānāvatāraḥ
puruṣaḥ smṛtaḥ
ādyo 'vatāraḥ puruṣaḥ parasya iti.

Iată explicația - atra kārikā
Cel a cărui formă este o parte a controlorului Suprem– yaḥ rūpo aḿśa parama iśa
precum și cu calitățile nemanifestate ale Naturii materiale – iva bhāg pradhāna-guṇa
acel obserbator originar -tad ādi ikṣa
și creator al diferitelor avataruri - kṛtir nāna avatāraḥ
astfel să-ți amintești de Supremul Desfătător – iti smṛtaḥ puruṣaḥ
Originalul puruș avatar al Domnului Suprem - ādyo puruṣaḥ avatāraḥ parasya

Tika (comentariu):
În acest sens prima ființă născută în acest Univers (Brahmaa) spune fiului său,
născut din mintea sa, Narada Muni, despre primul Puruș Avatar –Karna Vișnu,
așa cum este descris în Bhagavat Purna 2.5.18:

sattvaḿ rajas tama iti
nirguṇasya guṇās trayaḥ
sthiti-sarga-nirodheṣu
gṛhītā māyayā vibhoḥ

Cel Atotputernic a acceptat Iluzia (energia materială) - vibhoḥ gṛhītā māyayā
(sub forma) celor trei calități ale Naturii Materiale - trayaḥ guṇās
Virtute, pasiune și ignoranță (întuneric) - sattvaḿ rajas tama
pentru Menținerea, Creația și Distrugerea (lumilor materiale) - sthiti-sarga-nirodheṣu
(dar) în El (Domnul) nu există calitățile Naturii Materiale – asya nir-guṇa

Impersonliștii nu acceptă,
că aici nir-guṇa se referă la lipsa calităților materiale.
ei pretind că nir-guṇa ar însemnă că Cel Atotputernic nu are nici un fel de calități,
și că ar fi o „creație a dorințelor devoților“.

În plus impersonaliștii pretind că Domnul Suprem,
cum ar fi de exemplu Krișna, ar fi un produs al energiei materiale,
deși versul anterior afirmă destul de clar că
avatarurile nu au nici un fel de calități materiale
 
Text 2. 9

tasya tu bhedāḥ. sātvata-tantre
viṣṇos tu trīṇi rūpāṇi
puruṣākhyāny atho viduḥ
ekaḿ tu mahataḥ sraṣṭṛ
dvitīyaḿ tv aṇḍa-saḿsthitam
tṛtīyaḿ sarva-bhūta-sthaḿ
tāni jñātvā vimucyate"

Astfel este descrisă deosebirea  în Sātvata Tantra - tasya tu bhedāḥ. sātvata-tantre
"Viṣṇu are trei forme care sunt numite Purușa (Cel ce se desfată) - viṣṇos tu trīṇi rūpāṇi puruṣa-ākhyāni
Primul (Maha Viṣṇu sau Karana Viṣṇu din Oceanul Cauzal) este cunoscut ca fiind Creatorul Principiilor Naturii Materiale (și ale "cărămizilor de bază" ale universului) - ekaḿ atho viduḥ sraṣṭṛ tu mahataḥ
Cel de-al doilea (Viṣṇu) se află în oul (care este fiecare univers, aflându-se în oceanul universal) - dvitīyaḿ tv saḿsthitam aṇḍa
Cel de-al treilea (Viṣṇu) se află în toate ființele (ca Supra-suflet – Martorul și Cel ce dă permisiune) - tṛtīyaḿ sthaḿ sarva bhūta
Cel ce-i cunoaște, este eliberat (din ciclul renașterii și ajunge în spațiul Vaikuntha al lumii spirituale) - tāni jñātvā vimucyate