Srimad Bhagavatam Canto 10 Capitol 65

Krișna nu poate să privească durerea gopiilor

și îl trimite pe Balaram ca cel de-al doilea mesager în Vragea
śrī-śuka uvāca balabhadraḥ kuru-śreṣṭha bhagavān ratham āsthitaḥ
suhṛd-didṛkṣur utkaṇṭhaḥ prayayau nanda-gokulam 1
pariṣvaktaś cirotkaṇṭhair gopair gopībhir eva ca
rāmo ’bhivādya pitarāv āśīrbhir abhinanditaḥ  2
ciraṁ naḥ pāhi dāśārha sānujo jagad-īśvaraḥ
ity āropyāṅkam āliṅgya netraiḥ siṣicatur jalaiḥ 3
gopa-vṛddhāṁś ca vidhi-vad yaviṣṭhair abhivanditaḥ   
yathā-vayo yathā-sakhyaṁ yathā-sambandham ātmanaḥ
samupetyātha gopālān hāsya-hasta-grahādibhiḥ
viśrāntam sukham āsīnaṁ papracchuḥ paryupāgatāḥ
pṛṣṭāś cānāmayaṁ sveṣu prema-gadgadayā girā
kṛṣṇe kamala-patrākṣe sannyastākhila-rādhasaḥ  4-6
kaccin no bāndhavā rāma sarve kuśalam āsate
kaccit smaratha no rāma yūyaṁ dāra-sutānvitāḥ 7
Śri diṣṭyā kaṁso hataḥ pāpo diṣṭyā muktāḥ suhṛj-janāḥ
nihatya nirjitya ripūn diṣṭyā durgaṁ samāśrītāḥ  8

Śuka spuse, „Oh cel mai de seamnă dintre Kauravi, Domnul Transcendental Bala-bhadra

śrī-śukaḥ uvāca kuru-śreṣṭha bhagavān balabhadraḥ

dorind să-i vadă pe cei dragi s-a urcat în carul său de luptă și s-a dus la păstorii lui Nanda

utkaṇṭhaḥ didṛkṣuḥ suhṛt āsthitaḥ ratham prayayau nanda-gokulam


Ducându-i dorul de-atâta timp (când l-au văzut) păstorii și păstorițele l-au îmbrățișat pe Raam

utkaṇṭhaiḥ cira gopaiḥ gopībhiḥ pariṣvaktaḥrāmaḥ

El și-a oferit respectul părinților săi (Nanda și Yaśodā) care l-au întâmpinat cu rugăciuni:”

eva ca abhivādya pitarau abhinanditaḥ āśīrbhiḥ


„Oh descendent al familiei Daśārha, Controlor al universului fie ca tu și fratele tău mai mic (Krișna)

dāśārha īśvaraḥ jagat sa anujaḥ

să ne protejați lung timp.“ Spunând acestea l-au ridicat în poala lor, l-au îmbrățișat

pāhi naḥ ciram iti āropya aṅkam āliṅgya

și l-au udat cu lacrimile lor - siṣicatuḥ jalaiḥ netraiḥ

Apoi El însuși a întâmpinat adunarea păstorilor cu zâmbete, strângeri de mână ș.a.m.d.

atha ātmanaḥ samupetya gopālān hāsya ādibhiḥ

conform vârstei, prieteniei și relațiilor familiale.

yathā-vayaḥ yathā-sakhyam yathā-sambandham

Salutările respectoase au fost conforme regulilor Vedice pentru păstorii vârstnici și cei tineri

abhivanditaḥ vidhi-vat gopa vṛddhān ca yaviṣṭhaiḥ


El s-a așezat confortabil și fericit și ei s-au adunat în jurul lui și l-au întrebat cu vocea tremurândă

āsīnam viśrāntam sukham ca paryupāgatāḥ papracchuḥ girā gadgadayā

datorită iubirii, despre Krișna, cel cu ochi asemenea petalelor de lotus

prema kṛṣṇe akṣe kamala

și el i-a întrebat despre sănătate, prieteni și dedicarea pentru atingerea tuturor scopurilor (conf. Dharma)

pṛṣṭāḥ anāmayam sveṣu  sannyasta akhila rādhasaḥ


„O Rām, sunt oare toate rudele noastre bine și soțiile tale împreună cu copiii lor?

rāma āsate kaccit sarve bāndhavāḥ naḥ kuśalam dāra yūyam anvitāḥ suta

O Rām, oare îți mai aduci aminte de noi - rāma kaccit smaratha naḥ

Cât suntem de norocoși, că păcătosul de Kaṁsa a fost ucis; cât suntem de norocoși

diṣṭyā pāpa kaṁsaḥ hataḥ diṣṭyā

că cei ce ne sunt dragi au fost eliberați, cât suntem de norocoși că au învins și dușmanii au fost uciși

suhṛt-janāḥ muktāḥ diṣṭyā nirjitya ripūn nihatya

și ei s-au adăpostit într-o fortăreață (vezi construirea orașului Dwaraka)

samāśrītāḥ durgam

 

Amintindu-și de Krișna, păstorițele, deși supărate pe El,

în cele din urmă nu se mai pot abține și datorită dorului de El încep să plângă

gopyo hasantyaḥ papracchū rāma-sandarśanādṛtāḥ
kaccid āste sukhaṁ kṛṣṇaḥpura-strī-jana-vallabhaḥ  9
kaccit smarati vā bandhūn pitaraṁ mātaraṁ ca saḥ
apy asau mātaraṁ draṣṭuṁ sakṛd apy āgamiṣyati
api vā smarate ’smākam anusevāṁ mahā-bhujaḥ  10
mātaraṁ pitaraṁ bhrātṝn patīn putrān svasṝn api
yad-arthe jahima dāśārha dustyajān sva-janān prabho
tā naḥ sadyaḥ parityajya gataḥ sañchinna-sauhṛdaḥ
kathaṁ nu tādṛśaṁ strībhir na śraddhīyeta bhāṣitam  11-12
kathaṁ nu gṛhṇanty anavasthitātmano vacaḥ kṛta-ghnasya budhāḥ pura-striyaḥ
gṛhṇanti vai citra-kathasya sundara-smitāvalokocchvasita-smarāturāḥ  13
kiṁ nas tat-kathayā gopyaḥ kathāḥ kathayatāparāḥ
yāty asmābhir vinā kālo yadi tasya tathaiva naḥ  14
iti prahasitaṁ śaurer jalpitaṁ cāru-vīkṣitam
gatiṁ prema-pariṣvaṅgaṁ smarantyo ruruduḥ striyaḥ  15

Fiind onorate de a avea audiența personală a lui Raam, zâmbind, păstorițele l-au întrebat

ādṛtāḥ sandarśana rāma hasantyaḥ gopyaḥ papracchuḥ

„Oare este Krișna fericit, fiind dragul femeilor din oraș?

kaccit āste kṛṣṇaḥ sukham vallabhaḥ strī-jana pura


Oare își mai aduce aminte de prieteni sau de tatăl și mama sa? Va veni vreodată El însuși să o vadă

kaccit smarati bandhūn vā pitaram ca mātaram āgamiṣyati sakṛt api saḥ asau

pe mama sa; dar de serviciul nostru (pentru El) își mai aduce aminte totuși Cel cu brațe puternice?“

draṣṭum mātaram api vā anusevām smākam smarat api bhujaḥ mahā


Oh Dāśārha, de dragul Acestuia noi ne-am abandonat mamele, tații, frații și surorile

dāśārha arthe yat jahima mātaram pitaram bhrātṝn svasṝn

deși propriile rude sunt greu de abandonat. Domnule, Acesta ne-a abandonat brusc și a plecat

api sva-janān dustyajān prabho tāḥ naḥ parityajya sadyaḥ gataḥ

rupând-o cu cei dragi. Și tutoși cum e posibil ca femeile să n-aibă încredere în vorbele sale?

sañchinna sauhṛdaḥ nu katham tādṛśam strībhiḥ na śraddhīyeta bhāṣītam


Cum acceptă femeile din oraș un suflet care nu este stabil? Desigur pentru că vorbele Sale

katham gṛhṇanti striyaḥ pura ātmanaḥ anavasthita nu vai vacaḥ

le-a distrus puterea de discernământ, ele acceptă minunatele Sale narațiuni

kṛta-ghnasya budhāḥ gṛhṇanti citra kathasya

iar prin frumoasele zâmbete și privirग el trezește pe Cupid care le agită

sundara smita avaloka ucchvasita smara āturāḥ.


Păstorițe, cer rost are să vorbim despre El? Hai să discutăm alte teme

gopyaḥ kim naḥ kathayā tat kathayata aparāḥ kathāḥ

Dacă-și petrece timpul fără noi atunci și noi să facem la fel

yadi yāti kālaḥ vinā asmābhiḥ tathā eva tasya naḥ


Astfel amintindu-și râsul, conversațiile plăcute, privirile, mersul atractiv al lui Śauri (Kṛṣṇa)

iti smarantyaḥ prahasitam jalpitam vīkṣitam gatim cāru śaureḥ

și îmbrățișarile sale pline de iubire, femeile au început să plângă

pariṣvaṅgam prema striyaḥ ruruduḥ

 

Pentru a le consola Raam

Se duce cu păstorițele în pădurile de pe malurile Yamunei
Punând în scenă jocurile lui Krișna cu acestea


saṅkarṣaṇas tāḥ kṛṣṇasya sandeśair hṛdayaṁ-gamaiḥ
sāntvayām āsa bhagavān nānānunaya-kovidaḥ  16
dvau māsau tatra cāvātsīn madhuṁ mādhavaṁ eva ca
rāmaḥ kṣapāsu bhagavān gopīnāṁ ratim āvahan  17
pūrṇa-candra-kalā-mṛṣṭe kaumudī-gandha-vāyunā
yamunopavane reme sevite strī-gaṇair vṛtaḥ  18
varuṇa-preṣitā devī vāruṇī vṛkṣa-koṭarāt
patantī tad vanaṁ sarvaṁ sva-gandhenādhyavāsayat  19
taṁ gandhaṁ madhu-dhārāyā vāyunopahṛtaṁ balaḥ
āghrāyopagatas tatra lalanābhiḥ samaṁ papau  20
upagīyamāno gandharvair vanitā-śobhi-maṇḍale
reme kareṇu-yūtheśo māhendra iva vāraṇaḥ  21
nedur dundubhayo vyomni vavṛṣuḥ kusumair mudā
gandharvā munayo rāmaṁ tad-vīryair īḍire tadā  22
upagīyamāna-carito vanitābhir halāyudha
vaneṣu vyacarat kṣīvo mada-vihvala-locanaḥ  23


Saṅkarṣaṇ (Raam) a căutat să le consoleze (pe păstorițe) prin mesajul confidențial al Domnului

saṅkarṣaṇaḥ tāḥ sāntvayām āsa sandeśaiḥ

Transcendental Krișna, expert în a atinge inimile (acestora) prin tot felul de cuvinte de adorare

bhagavān kṛṣṇasya kovidaḥ gamaiḥ hṛdayam nānā anunaya


Domnul Transcendental Raam a stat acolo (în Gokula) două luni: Madhu și Mādhava

bhagavān rāma avātsīt tatra dvau māsau madhum ca mādhavam

iar în timpul nopților cu adevărat le-a încântat pe păstorițe

ca kṣapāsu eva āvahan ratim gopīnām


Înconjurat de nenumărate femei, El s-a bucurat fiind servit de ele. Crângurile erau scăldate

vṛtaḥ gaṇaiḥ strī reme sevite upavane mṛṣṭe

de razele lunei pline iar miresmele florilor de lotus erau purtate de brizele dinspre râul Yamuna,

kalā candra pūrṇa gandha kaumudī vāyunā yamunā


Varuna (Zeul Mărilor) a trimis-o pe divina Varuni (soția) sa sub forma curgerii aromatice

varuṇa preṣitā devī vāruṇī sva tat patantī gandhena

din scorbura unui copac, făcând ca întreaga pădure să fie și mai înmiresmată

koṭarāt vṛkṣa sarvam vanam adhyavāsayat


Brizele au adus aproape mireasma curgerii de miere și mirosind-o Bal s-a apropiat

vāyunā upahṛtam gandham dhārāyāḥ madhu āghrāya balaḥ upagataḥ

de acel (copac) și a băut împreună cu femeile.

tam tatra papau samam lalanābhiḥ


Iar în timp ce semizeii gandarvi îi cântau gloriile, acesta se bucura în cercul femeilor, care (prin prezența) îl

gandharvaiḥ upagīyamānaḥ reme maṇḍale vanitā

înfrumusețau, părând asemenea elefantului Domnului Indra, conducător al unui grup de elefăntițe

śobhi iva vāraṇaḥ māhā-indraḥ īśaḥ yūtha kareṇu


În ceruri au răsunat tobe dundubhi, a plouat cu flori și cu bucurie gandarvii și înțelepții sfinți

vyomni neduḥ dundubhayaḥ vavṛṣuḥ kusumaiḥ mudā gandharvāḥ munayaḥ

au adus laude acestor fapte ale minunăției lui Raam.

īḍire tadā tat-vīryaiḥ rāmam


În timp ce erau incantate aceste jocuri cu femeile, Halayudha (Cel înarmat cu plungul - Raam)

upagīyamāna caritaḥ vanitābhiḥ halāyudhaḥ

hoinărea prin păduri intoxicat, în stare de extaz și cu ochii rotindu-i-se (în cap)

vyacarat vaneṣu kṣīvaḥ mada vihvala locanaḥ

 

Raam s-a distrat în Vraja și a umplut conștiința femeilor de acolo cu dulceață


sragvy eka-kuṇḍalo matto vaijayantyā ca mālayā
bibhrat smita-mukhāmbhojaṁ sveda-prāleya-bhūṣitam
sa ājuhāva yamunāṁ jala-krīḍārtham īśvaraḥ
nijaṁ vākyam anādṛtya matta ity āpagāṁ balaḥ
anāgatāṁ halāgreṇa kupito vicakarṣa ha  24-25
pāpe tvaṁ mām avajñāya yan nāyāsi mayāhutā
neṣye tvāṁ lāṅgalāgreṇa śatadhā kāma-cāriṇīm  26
evaṁ nirbhartsitā bhītā yamunā yadu-nandanam
uvāca cakitā vācaṁ patitā pādayor nṛpa  27
rāma rāma mahā-bāho na jāne tava vikramam
yasyaikāṁśena vidhṛtā jagatī jagataḥ pate  28
paraṁ bhāvaṁ bhagavato bhagavan mām ajānatīm
moktum arhasi viśvātman prapannāṁ bhakta-vatsala  29
tato vyamuñcad yamunāṁ yācito bhagavān balaḥ
vijagāha jalaṁ strībhiḥ kareṇubhir ivebha-rāṭ  30
kāmaṁ vihṛtya salilād uttīrṇāyāsītāmbare
bhūṣaṇāni mahārhāṇi dadau kāntiḥ śubhāṁ srajam  31
vasitvā vāsasī nīle mālāṁ āmucya kāñcanīm
reye sv-alaṅkṛto lipto māhendra iva vāraṇaḥ  32
adyāpi dṛśyate rājan yamunākṛṣṭa-vartmanā
balasyānanta-vīryasya vīryaṁ sūcayatīva hi  33
evaṁ sarvā niśā yātā ekeva ramato vraje
rāmasyākṣipta-cittasya mādhuryair vraja-yoṣitām  34


Îmbătat de bucurie Domnul Transcendental Bal purta doar un cercel și ghirlanda invingătorului

matta srakvī balaḥ bibhrat eka kuṇḍalaḥ ca mālayā vaijayantyā

iar fața Sa zâmbitoare, asemenea lotusului era decorată de broboane de transpirație

mukha smita ambhojam bhūṣitam prāleya sveda


Pentru a se juca în apele Yamunei, El a chemat-o. Ea a desconsiderat vorbele Controlorului

artham kṛīḍā jala saḥ ājuhāva yamunām anādṛtya nijam vākyam īśvaraḥ

considerându-l îmbătat și astfel înfuriindu-se Acesta a tras râul care nu venise

mattaḥ iti kupitaḥ vicakarṣa ha āpa-gām anāgatām

cu vârful plugului Său - agreṇa hala   24-25

„Oh păcătoaso, pentru că m-ai desconsiderat, nevenind la Mine când te-am chemat,

pāpe yat avajñāya mām na āyāsi mayā tvam āhutā

mișcându-te după toanele tale? Te voi trage cu vârful plungului în 100 (de pâraie)”

cāriṇīm kāma tvām neṣye agreṇa lāṅgala śatadhā  26


Oh rege, fiind astfel amenințată, înfricoșată, (zeița) Yamuna a căzut la picioarele

nṛpa evam nirbhartsitā bhītā yamunā patitā pādayoḥ

descendentului Yadavilor și tremurând spuse următoarele cuvinte,

yadu-nandanam cakitā uvāca vācam   27


„Raam, Raam, Cel cu brațe puternice, nu am apreciat puterea Ta.

rāma rāma mahā-bāho na jāne tava vikramam

O Domn al universului, cu o singură parte a Ta, Tu menții universul.

pate jagatī eka aṁśena yasya vidhṛtā jagataḥ   28


Domn Suprem, Deținător al Opulențelor, nu te-am recunoscut. Domn Transcendental

bhāvam param bhagavataḥ ajānatīm bhagavan

Te rog eliberează-mă, suflet al universului, căci tu ai milă de devoți, fiind cei predați Ție”

moktum arhasi mām ātman viśva vatsala bhakta prapannām   29


Atunci Domnul Transcendetal a eliberat-o pe Yamuna și fiind rugat Bal a intrat în apă

tataḥ bhagavān vyamuñcat yamunām yācitaḥ balaḥ vijagāha jalam

cu femeile, asemenea regelui elefanților cu elefăntițele sale.

strībhiḥ iva rāṭ ibha kareṇubhiḥ   30


Satisfăcut de jocurile în apă a ieșit iar zeița Kanti i-a dat îmbrăcăminte de culori închise

kāmam vihṛtya salilāt uttīrṇāya kāntiḥ dadau ambare asita

ornamente prețioase și un colier splendid

mahā bhūṣaṇāni arhāṇi śubhām srajam   31


Tika:
Śrīla Śrīdhara Svāmī citează din Viṣṇu Purāṇa pentru a arăta că zeița Kānti menționată aici este de fapt Lakṣmī, zeița fericirii:

varuṇa-prahitā cāsmai mālām amlāna-paṅkajām
samudrābhe tathā vastre nīle lakṣmīr ayacchata

“Îndemnată de Varuna, Lakṣmī i-a oferit o ghirlandă de lotuși, care nu se vestejesc și îmbrăcăminte de culoare albastră ca oceanul.”

Śrīla Viśvanātha Cakravartī subliniază faptul că Lakṣmī este consoarta lui Saṅkarṣaṇ care este cea de-a doua expansiune directă – vyūha
din expansiunea cvadruplă: Vāsudeva, Saṅkarṣaṇa, Pradyumna și Aniruddha

Îmbrăcându-se cu hainele albastre, punându-și colierul de aur și fiind excelent ornamentat și uns

vasitvā vāsasī nīle āmucya mālām kāñcanīm su alaṅkṛtaḥ liptaḥ

El apărea strălucitor și invincibil ca elefantul marelui Indra

reje iva vāraṇaḥ māhā-indraḥ   32


Oh rege, chiar și azi se pot vedea curenții Yamunei, când a fost trasă de Baal

rājan api adya dṛśyate vartmanā yamunā ākṛṣṭa balasya

a cărei putere este nelimitată, indicându-i astfel măreția

vīryasya ananta sūcayatī iva hi vīryam  33


În felul acesta au trecut toate nopțile, ca și cum ar fi fost una, Raam distrându-se în Vraja și

evam sarvā niśāḥ iva ekā rāmasya ramataḥ vraje

umplând conștiința femeilor din Vraja cu dulceață.

ākṣipta cittasya vraja-yoṣitām mādhuryaiḥ   34