Gopiile se gândesc tot timpul la Krișna

Extraconjugal înseamnă și pur și simplu în afara căsătoriei (necăsătorit) și se referă la activitățile amoroase ale lui Krișna pe când era la vârsta tinereții timpurii, între 13 și 14 ani.

Cei care tot timpul se gândesc Domnul Transcendental, se duc la Acesta

Śrī Parīkṣit spuse, "O, Clarvăzătorule, ele (gopiile) îl cunoșteau pe Krișna - śrī-parīkṣit uvāca mune viduḥ kṛṣṇam
Doar ca pe iubitul lor și nu ca Adevăr Absolut - param kāntam na tu brahmatayā
Cum este posibil ca acestea care aveau o mentalitate materialistă - katham tāsām guṇa-dhiyām
Să oprească puternicul flux al modurilor naturii materiale - uparamaḥ pravāha guṇa

Śuka spuse, "Acestea ți le-am explicat  anterior - śrī-śukaḥ uvāca etat te uktam purastāt
Ca în cazul celui din Cedi (regele Șișupal) - yathā caidyaḥ
Care a atins perfecțiunea (eliberării din lumea materială) - gataḥ siddhim
Deși îl ura pe Controlorul Simțurilor (Krișna) (gândindu-se tot timpul la Acesta)-  api dviṣan hṛṣīkeśam
Ce să spunem atunci de cei cărora Domnul Transcendental le este drag? - kim uta adhokṣaja priyāḥ

O rege, Domnul Transcendental este inepuizabil - nṛpa bhagavataḥ avyayasya
incomensurabil și fără calități materiale - aprameyasya nirguṇasya
fiind sufletul (cel ce pune în mișcare) calităților materiale - guṇa-ātmanaḥ
El își face apariția pentru beneficiul umanității - vyaktiḥ arthāya niḥśreyasa nṛṇām

Cei care tot timpul se gândesc la Hari (Domnul Transcendental) - te nityam vidadhataḥ harau
Fie cu dorință erotică, furie, frică, afecțiune (parentală) - eva kāmam krodham bhayam sneham
prietenie sau (dorința de) unitate - sauhṛdam aikyam ca
Se duc la Acesta - yānti tat-mayatām

Pentru Domul Trascendental, Krișna, - bhagavati kṛṣṇe
care este nenăscut și Controlorul controlorilor puterii de asociere - aje īśvara īśvare yoga
puterea aceasta prin care aceștia sunt eliberați - bhavatā evam yataḥ etat vimucyate
nu este deloc uimitoare - na ca vismayaḥ kāryaḥ


Gopiile sunt devastate de cuvintele lui Krișna, care le spune să se ducă acasă

Șri Șuka spuse, "Auzind astfel discursul neplăcut - śrī-śukaḥ uvāca ākarṇya iti bhāṣitam vipriyam
al lui Govinda, gopiile s-au întristat - govinda gopyaḥ viṣaṇṇāḥ
Hotărârea lor era zădărnicită -saṅkalpāḥ bhagna
Și au simțit o extraordinară anxietate - āpuḥ duratyayām cintām
Lăsând fețele în jos îngrijorate și suspinând - kṛtvā mukhāni ava śucaḥ śvasanena
lacrimile le duceau maskara de la ochi - asraiḥ upātta masibhiḥ

și le spălau kunkuma de pe sâni - mṛjantyaḥ kuṅkumāni kuca
buzele asemenea fructelor bimba (roșii) li se uscau (datorită focului interior) - adharāṇi bimba śuṣyat
(în timp ce, stânjenite) făceau (cu degetele de la picioare) cercuri pe pământ - caraṇena likhantyaḥ bhuvaḥ
Apoi datorită marei suferințe au rămas tăcute și nemișcate - sma uru duḥkha bharāḥ tūṣṇīm tasthuḥ

Răspunsul gopiilor câtre Krișna ca iubit și Domn Transcendental

De dragul lui Krișna ele renunțaseră la toate dorințele - tat-artha kṛṣṇam vinivartita sarva kāmāḥ
Iar iubitul lor li se adresase - preṣṭham pratibhāṣamāṇam
Opunându-se lor, cele dragi - iva priya-itaram
Și-atunci au încetat să plângă, și-au șters ochii - sma netre upahate vimṛjya rudita
și oarecum agitate, cu voci sufocate - kiñcit saṁrambha giraḥ gadgada
s-au adresat iubitului (lor) - abruvata anuraktāḥ

Gopiile spuseră, O prea puternicule - śrī-gopyaḥ ūcuḥ vibho
Domnia ta, n-ar trebui să vorbești așa de crud - bhavān mā arhati gaditum evam nṛ-śaṁsam
Noi am renunțat la toate obiectele plăcerii, (fiind eliberate) - santyajya sarva viṣayān
Pentru a venera tălpile picioarelor Tale - bhaktāḥ pāda-mūlam tava
Nu fi încăpățânat, nu ne respinge - duravagraha mā tyaja
Reciprochează cu noi și venerează-ne ca pe niște zeități - bhajasva asmān devāḥ
Așa cum Domnul Original îi venerează pe cei eliberați (din iluzia vieții materiale) - yathā ādi-puruṣaḥ bhajate mumukṣūn

Într-adevăr, ai vorbit ca un cunoscător al Datoriei Prescrise - aṅga iti tvayā uktam dharma-vidā
Îndrumându-ne să urmăm propria Datorie Prescrisă - upadeśa anuvṛttiḥ sva-dharmaḥ
A femeilor pentru soți, copii și cei dragi. - strīṇām - yat pati apatya suhṛdām
Așa să fie, dar în acest fel Controlorule, Doamne, - astu evam īśe bhavān
aceste picioare ale Tale sunt dragi - etat pade tvayi preṣṭhaḥ
cu siguranță tututot ființelor - tanu-bhṛtām kila
fiind prietenul sufeltelor - bandhuḥ ātmā

Cei cunoscători arată într-adevăr afecțiune pentru Tine - kuśalāḥ kurvanti hi ratim tvayi
Propriul, eternul și dragul suflet. - sve nitya priye ātman
Ce mulțumire avem de la bărbați, copii și alții - kim prasīda pati suta ādibhiḥ
Care (de fapt) ne fac numai probleme - tat naḥ ārti-daiḥ

Controlor Suprem, nu ne distruge speranțele, - parama-īśvara mā sma chindyāḥ āśām
În cele din urmă Tu, Cel cu ochi asemenea lotușilor, ești cel ce ne întreține,  - cirāt tvayi aravinda-netra dhṛtām
Mințile fiindu-ne încântate de Domnia Ta, - cittam nirviśati bhavatā
Suntem purtate de fericire - apahṛtam sukhena

Încât în lucrările casei mâinile și picioarele - yat uta gṛheṣu karau api pādau
Nu se mai miscă - na calataḥ
Atunci cum să plecăm pentru a face ceva acasă - atha u katham padam gṛhya-kṛtye
Sau în Vraja? - vā karavāma vrajam
Cum să părăsim picioarele Tale? - kim tava yāmaḥ pāda-mūlāt

Revarsă în mintea noastră și umple-o cu nectarul - siñca aṅga naḥ pūrakeṇa amṛta
Privirilor Tale zâmbitoare - hāsa avaloka
Și ale melodioaselor cântece ale buzelor Tale - kala gīta tvat adhara
Care aprind focul situat în inima noastră - ja agnim hṛt-śaya
Care altminteri ne va devora corpul ca foc al dorului -  na u cet vayam upayukta dehāḥ agni viraha

O prietene, astfel vom merge la picioarele Tale -  sakhe yāma padayoḥ te
Care este destinația celor ce meditează (asupra Ta) - padavīm dhyānena
Cel cu ochi asemenea lotușilor. Zeița Fericirii - akṣa ambuja ramāyāḥ
Este onorată de fiecare dată când (se află) pentru o clipă - datta yarhi kvacit kṣaṇam
La tălpile picioarelor Tale - talam pāda tava

Și rezidenților pădurii le ești drag - jana araṇya priyasya
Din acest moment nu vom mai atinge - tat-prabhṛti asprākṣma
Și nici nu vom mai privi pe nimeni altcineva - na samakṣam anya
Ci vom sta decorate alături de tine deosebit de fericite - sthātum añjaḥ tvayā abhiramitāḥ bata pārayāmaḥ

Zeița Fericirii ca și Tulasi - śrīḥ yat tulasyā
care este într-adevăr venerată și servită - yasyāḥ kila juṣṭam bhṛtya
își dorește praful picioarelor (Tale) asemenea lotusului - cakame rajaḥ  pada-ambuja
deși a obținut un loc pe pieptul (Tău) (ca semnul Șri-vața). - api labdhvā padam vakṣasi

De asemenea orice zeu sura se străduie în același fel - uta anya sura prayāsaḥ tadvat
iar noi de asemenea, cu propria privire - vayam ca sva vīkṣaṇe
căutăm adăpostul prafului picioarelor Tale -  prapannāḥ rajaḥ pāda tava,

De aceea, o Cel ce distruge suferința, ai milă, - tat ardana naḥ vṛjina prasīda
am sosit la picioarele Tale - prāptāḥ aṅghri-mūlam te
renunțând la căminele noastre - visṛjya vasatīḥ
și sperăm să te putem servi,  - āśāḥ tvat-upāsanā
sufletele fiindu-ne aprinse de dorințele - ātmanām tapta kāma tīvra
generarte de privirile, zâmbetele și frumusețea Ta - nirīkṣaṇa smita sundara tvat