Pavel - făgăduința lui Avram pentru creștini

Iehova nur a afirmat niciodată că îi respinge pe evrei ca "poporul ales". Aceasta este o invenție bazată pe scrieri ale inventatului Pavel, invenții care vorbesc despre o făgăduință
prin care creștinii ar fi de fapt sămânța lui Avram
făgăduință pe care Iehova nu a făcut-o niciodată lui Avraam cum se afirmă în Galateni 3 și Romani 9.
 
Galateni 3
16 Acum, făgăduinţele au fost făcute „lui Avraam şi seminţei lui.” Nu zice: „şi seminţelor” (ca şi cum ar fi vorba de mai multe), ci ca şi cum ar fi vorba numai de una: „şi seminţei tale”, adică Hristos.
29 Şi, dacă sunteţi ai lui Hristos, sunteţi „sămânţa” lui Avraam, moştenitori prin făgăduinţă.


1. Nicăieri Iehova nu i-a făgăduit lui Avram că cei care se vor boteza pentru Christos vor face parte din neamul lui Avram.
Aceasta este doar invenția autorului elen al așa zise scrisori către „Galateni” 3:29. (vezi  Pavel alias Saul)

Informații suplimentare:
Acest fals al autorului așa zisei „scrisori” către „Galateni”
era de fapt doar un act propagandistic, care avea ca scop,
să-i facă pe noii "creștini" care nu aparțineau poporului lui Israel,
și care reinventaseră Mesajul original creștin, vezi
Isus prezentat inițial ca având origine umană
să creadă, că în ciuda faptului că nu erau „poporul ales“ al lui „Dumnezeu”, adică mai precis al lui Iehova,
dacă se vor boteza, adică dacă vor trece la creștinism,
vor face parte din „aleșii Domnului” adică ai lui Iehova.

„Poporul Domnului” este o invenție evreiască, bazată pe  Deuteronom 32:1-9
Dacă urmărești cuvintele ebraice originale (vezi OnlineInterlinear/OTpdf/deu32.pdf)
vezi traducerea comparatată Deuteronom 32:1-9,
realizezi că nu este vorba despre „Domnul“
ci despre zei, și mai precis despre inventarea unei „Împărțiri a popoarelor la zei“ în urma căreia evreii ar fi fost dați în grija lui Iehova.

Romani 9
6 Căci nu toţi cei ce se coboară din Israel sunt Israel;
7 şi, măcar că sunt sămânţa lui Avraam, nu toţi sunt copiii lui Avraam; ci este scris: „În Isaac vei avea o sămânţă care-ţi va purta numele.”
8 Aceasta înseamnă că nu copiii trupeşti sunt copii ai lui Dumnezeu; ci copiii făgăduinţei sunt socotiţi ca sămânţă


 Nicăieri Iehova nu i-a făgăduit lui Avram că cei care se vor boteza pentru Christos vor face parte din neamul lui Avram,
așa cum a inventat autorul scrisorilor către ... biserici, (căci se pare că de fapt conducătorii acelor biserici ... nu-i erau cunoscuți) „Galateni” 3/ "Romani" 9.