Krișna obligat doar de Iubire

1. Nimeni nu poate deveni ca Domnul Transcendental

și nu este chemat să facă ceea ce acesta face Acesta, pentru că

oamenii sunt condiționați de Modurile Naturii Materiale: Virtute, Pasiune și Ignoranță

alergând după placerile iluzorii ale corpului material primit într-o anumită viață,

iar El este absolut independent aflat în Modul Virtuții Pure, fiind obligat doar de Iubirea celor devotați lui să reciprocheze

ca și în cazul iubirii gopiilor.


2. Oamenii sunt chemați să urmeze instrucțiunile Sale pentru a se purifica - adică pentru a se elibera de atracțiile lumii materiale.

a se vedea

Renunțarea la plăcerile materiale pentru a-l atinge pe Krișna - Scopul Vieții
Cele 4 Principii regulative


3. Iată ce spune Iehova lui Iov, care nici măcar nu este Domnul Transcendental,
ci este prezentat ca zeul Furtunii și al Fulgerului - Zeus alias Indra din lumile cerești - planul material paradisiac:

"40:6;8 Atunci Iehova a vorbit cu Iov, din mijlocul furtunii şi a zis:
Poţi tu cu adevărat să găseşti cusur judecăţii Mele? Şi Mă vei osândi pe Mine, ca să-ţi faci dreptate?
Este braţul tău ca braţul lui Iehova? Şi glasul tău este, oare, tunet, precum este glasul Lui?... "