Iehova sursă a răului trimite duhuri rele

Evreii nu afirmă că pentru neamuri  "Antichristul" alias Luceafărul, alias Fiara din Vechime, alias Satan este

 • cel de la care vin duhurile rele
 • cel de la care vin duhuri de minciună
 • cel care aduce restriștea
 • cel din a cărui gură iese Răul și Binele
 • cel care face orice nenorocire care se întâmplă într-o cetate
 • cel care dezbină pe toți oamenii unii împotriva altora'
 • cel care tulbura popoarele și cetățile cu tot felul de strîmtorări. ca să se lupte între ei.

Aceste lucruri sunt afirmate numai despre Iehova.

 • Regele Saul era muncit de un ''duh rău care venea de la Iehova''
 • relatarea in care regele Ahab este inșelat să atace cetatea Ramot de prooroci lui care erau insufletiti de un ''duh de minciună trims de Iehova';
 • Isaia 45:7 Eu (Iehova) intocmesc lumina, si fac intunericul, Eu dau propasirea si aduc restristea. Eu, Iehova fac toate aceste lucuri''
 • Plangerile lui Ieremia 3:38 ''Nu iese din gura Celui Prea Inalt răul si binele?''
 • Amos 3:6 ''... Sau se intampla o nenorocire intr-o cetate, fara s-o fi făcut Iehova''
 • Zaharia 8:10 ''Căci înainte de aceste zile, nu era răsplată nici pentru lucrul omului, nici pentru vite. Cei ce intrau şi ieşeau, n-aveau nici ei pace, din pricina vrăjmaşului, şi Eu (Iehova) dezbinam pe toţi oamenii unii împotriva altora''
 • 2 Cronici 15:5-6 în vremurile acelea, nu era linişte pentru cei ce se duceau şi veneau, căci erau mari tulburări printre toţi locuitorii ţării; un popor se bătea împotriva altui popor, o cetate împotriva altei cetăţi, pentru că Iehova le tulbura cu tot felul de strîmtorări.