Isus și Curățirea Templului

Profeții - Ieremia 7:11
Isus și Curățirea Templului


Ieremia 7:11 " Templul acesta, asupra căruia s-a chemat numele Meu, n-a ajuns el oare, în ochii voştri peşteră de tâlhari? Iată, Eu am văzut aceasta, zice Jehova."

Conform cu „după Matei“ 21:13 Isus ar fi citat Ieremia 7:11
"Isus le spuse: Scris este: "Casa Mea, casă de rugăciune se va chema, iar voi o faceţi peşteră de tâlhari!"

Ieremia 7:11 nu este o profeție a celebrei "Curățiri a Templului" pentru că:
1. În afara cuvintelor „peşteră de tâlhari“ restul este invenția celor ce au scris și au modificat evanghelia „după Matei".
2. Ieremia 7:11 nu vorbește despre o viitoare "Curățire a Templului" și nici despre un Christos sau Isus ce va face într-un viitor o astfel de acțiune,
ci este o critică la activităților evreilor din timpul lui Ieremia, și nu este vorba despre „Domnul“ ci despre zeul Iehova, care dintre mulții fii ai zeului patriarh El i-ar fi primit pe evrei ca popor în grija sa; și evreii nu sunt poporul Domnului, așa cum este în mod fals tradus in Biblia creștinilor și despre poporul lui Iehova, vezi
Credo Nicene și Deuteronom 32:1-9
Zeii în Canaan - Ugarit oraș stat
Muntele sfânt

Faptul că Ieremia 7 nu este o profeție se poate de asemenea vedea încă de la început:
7:2-4 "Ascultaţi cuvântul lui Iehova, toţi bărbaţii lui Iuda, care intraţi pe această poartă ca să vă închinaţi lui Iehova!
Aşa zice Iehova Savaot, zeul lui Israel: Îndreptaţi-vă căile şi faptele voastre şi vă voi lăsa să trăiţi în locul acesta!
Nu vă încredeţi în cuvintele mincinoase care zic: "Acesta este templul lui Iehova, …".
Vezi și
Christos - Solomon -  1.Cronici 17:11-14
Isus și Christos