Srimad Bhagavatam Canto 10 Capitol 32

Krișna apare în fața gopiilor iar la vederea lui
ochii li se deschid fetelor ca niște flori
După ce au plâns tare, gopiile reacționează în diferite feluri la reîntâlnirea cu Krișnaśrī-śuka uvāca
iti gopyaḥ pragāyantyaḥ
pralapantyaś ca citradhā
ruruduḥ su-svaraṁ rājan
kṛṣṇa-darśana-lālasāḥ  1
tāsām āvirabhūc chauriḥ
smayamāna-mukhāmbujaḥ
pītāmbara-dharaḥ sragvī
sākṣān manmatha-manmathaḥ  2

Șri Șuka spuse, vorbind și cântând astfel - śrī-śukaḥ uvāca pralapantyaḥ ca pragāyantyaḥ iti
In diferite moduri încântătoare, o rege, gopiile - citradhā rājan gopyaḥ
Au început să plângă tare - ruruduḥ su-svaram
Tânjind să-l vadă pe Krișna- kṛṣṇa-darśana lālasāḥ

Atunci Șauri (Krișna) a apărut în fața lor - śauriḥ āvirabhūt tāsām Kṛṣṇa
Cu un zâmbet pe fața Lui asemenea lotusuui - smayamāna mukha ambujaḥ
Purtând o îmbrăcăminte aurie și o ghirlandă de flori - dharaḥ ambara pīta srak-vī
Direct precum Cel ce zăpăcește mintea - sākṣāt man-matha
Celui ce zăpăcește mințile (celor îndrăgostiți - Cupidon) - man mathaḥ

taṁ vilokyāgataṁ preṣṭhaṁ
prīty-utphulla-dṛśo ’balāḥ
uttasthur yugapat sarvās
tanvaḥ prāṇam ivāgatam  3

Văzându-l pe dragul lor că s-a întors, - vilokya tam preṣṭham āgatam
Datorită afecțiunii fetelor li s-au deschis ochii ca niște flori - prīti abalāḥ dṛśaḥ utphulla
Și s-au ridicat dintr-o dată cu toate - uttasthuḥ yugapat sarvāḥ
Ca și cum li s-ar fi întors din nou aerul vital în corp - iva āgatam prāṇam tanvaḥ

kācit karāmbujaṁ śaurer
jagṛhe ’ñjalinā mudā
kācid dadhāra tad-bāhum
aṁse candana-bhūṣitam  4
kācid añjalināgṛhṇāt
tanvī tāmbūla-carvitam
ekā tad-aṅghri-kamalaṁ
santaptā stanayor adhāt  5
ekā bhru-kuṭim ābadhya
prema-saṁrambha-vihvalā
ghnantīvaikṣat kaṭākṣepaiḥ
sandaṣṭa-daśana-cchadā 6

Una dintre ele i-a prins cu bucurie mâna asemenea lotusului - kācit jagṛhe mudā kara-ambujam
a lui Șauri (Krișna) în palmele ei împreunate - śaureḥ añjalinā
o alta și-a pus mâna ornamentată cu ceandan pe umărul Lui - kācit dadhāra tat-bāhum bhūṣitam candana aṁse

O altă fată delicată a luat cu mâinile făcute căuș - kācit tanvī agṛhṇāt añjalinā
Frunzele (aromate) de betel (ce are effect euforic) pe care le mestecase El - tāmbūla carvitam
Una (a luat) picioarele asemenea lotusului ale Acestuia - ekā aṅghri kamalam tat
Și le-a pus pe sânii ei arzători - adhāt stanayoḥ santaptā

Una, cu sprâncenele împreunate (încruntată) - ekā bhru-kuṭim ābadhya
Și inflamată de furia iubirii - vihvalā saṁrambha prema
Își mușca ceea ce îi acoperea dinții (buzele) - sandaṣṭa chadā daśana
Și-l privea din colțul ochilor ca și cum - aikṣat kaṭa iva
l-ar omorî (din priviri), atacându-l - ghnantī ākṣepaiḥ 
 
Alte reacțiuni ale gopiilor la reîntâlnirea cu Krișna

aparānimiṣad-dṛgbhyāṁ
juṣāṇā tan-mukhāmbujam
āpītam api nātṛpyat
santas tac-caraṇaṁ yathā 7

O alta, cu ochi ce nu clipeau - aparā dṛgbhyām animiṣat
Se bucura de fața asemenea lotusului a Acestuia - juṣāṇā mukha-ambujam tat
Și desi era amețită (datorită bucuriei), nu era satisfăcută - api āpītam na atṛpyat
Ca cei ce nu mai aparțin acestei lumi (și meditează) la picioarele Lui - yathā santaḥ tat-caraṇam

taṁ kācin netra-randhreṇa
hṛdi kṛtvā nimīlya ca
pulakāṅgy upaguhyāste
yogīvānanda-samplutā 8

Una dintre ele L-a plasat în golurile ochilor și-n inimă - kācit kṛtvā tam randhreṇa netra hṛdi
Apoi cu ochii închiși și cu părul ridicat l-a îmbrățișat în ascuns- ca nimīlya pulaka-aṅgī upaguhya
Și a rămas asemenea yoghinilor cufundată în extaz - āste iva yogī samplutā ānanda

sarvās tāḥ keśavāloka-
paramotsava-nirvṛtāḥ
jahur viraha-jaṁ tāpaṁ
prājñaṁ prāpya yathā janāḥ  9

Toate acestea s-au lepădat de durerea datorată dorului - sarvāḥ tāḥ jahuḥ tāpam viraha-jam
Și s-au bucurat de supremul festival - nirvṛtāḥ parama utsava
Al Vederii lui Keșava (Krișna) - āloka keśava
Așa cum oamenii (se bucură) de atingerea conștiinței spirituale - yathā janāḥ prāpya prājñam 
 
Frumusețea lui Krișna crește în prezența gopiile, strălucind extraordinar.
Krișna acceptă să se ajeze pe bluzele gopiilor

tābhir vidhūta-śokābhir
bhagavān acyuto vṛtaḥ
vyarocatādhikaṁ tāta
puruṣaḥ śaktibhir yathā  10

Dragule, fiind înconjurat de acestea, - tāta vṛtaḥ tābhiḥ
a căror durere fusese îndepărtată, - śokābhiḥ vidhūta
Infailibilul Domn Transcendental strălucea extraordinar - acyutaḥ bhagavān vyarocata adhikam;
asemenea Celui ce se Desfată (înconjurat de) energiile (Sale ca Bhu, Nila și Sri) - yathā puruṣaḥ śaktibhiḥ

tāḥ samādāya kālindyā
nirviśya pulinaṁ vibhuḥ
vikasat-kunda-mandāra
surabhy-anila-ṣaṭpadam
śarac-candrāṁśu-sandoha
dhvasta-doṣā-tamaḥ śivam
kṛṣṇāyā hasta-taralā
cita-komala-vālukam  12

Atotputernicul Domn le-a dus pe acestea - vibhuḥ samādāya tāḥ
Pentru a se distra (cu ele) pe malurile - nirviśya pulinam
Cu nisip fin ale Yamunei - vālukam komala kālindyāḥ
Pe care-l adunase cu valurile sale asemenea mâinilor - tarala hasta ācita

Unde brizele dinspre Yamuna purtau mireasma înfloriților (copaci) - anila kṛṣṇāyāḥ surabhi vikasat
kunda și mandāra, plini de albine, - kunda-mandāra sandoha sat-padam
Sub razele auspicioase ale lunii de toamnă - aṁśu śivam candra śarat
Care îndepărta întunericul nopții - dhvasta tamaḥ doṣā

tad-darśanāhlāda-vidhūta-hṛd-rujo
manorathāntaṁ śrutayo yathā yayuḥ
svair uttarīyaiḥ kuca-kuṅkumāṅkitair
acīkḷpann āsanam ātma-bandhave 13

Durerea inimii lor a dispărut datorită extazului – rujaḥ hṛt vidhūta āhlāda
(simțit) la vederea Acestuia și dorința propriilor inimii - darśana tat svaiḥ manaḥ-ratha
Le-a fost îndeplinită în cele din urmă, asemenea Scrierilor Revelate - yayuḥ antam yathā śrutayaḥ

Pentru prietenul sufletului lor ele au aranjat un loc de stat - bandhave ātma acīkḷpan āsanam
Din bluzele lor care erau mânjite - uttarīyaiḥ aṅkitaiḥ
De pudra de kunkum de pe pieptul lor - kuṅkuma kuca

tatropaviṣṭo bhagavān sa īśvaro
yogeśvarāntar-hṛdi kalpitāsanaḥ
cakāsa gopī-pariṣad-gato ’rcitas
trailokya-lakṣmy-eka-padaṁ vapur dadhat 14

Domnul Transcendental, Controlorul Suprem - bhagavān īśvaraḥ
Cel care se revelează în inimile celor ce se controlează prin Yoga - saḥ upaviṣṭaḥ antaḥ hṛdi yoga-īśvara
Și-a aranjat un loc de stat acolo, - kalpita āsanaḥ tatra
Corpul său, care este venerat în cele trei lumi - vapuḥ arcitaḥ trai-lokya
Și este locul exclusiv al Zeiței Fericirii - padam eka lakṣmī
A fost obținut de gopii - gataḥ dadhat gopī
El strălucind în mijlocul lor - cakāsa pariṣat 
 
Cum îl venerează gopiile pe Krișna?
Ceea ce este spre propriul interes nu este conform Dharmei (Datoriei Prescrise)
A servi doar de dragul celuilalt fără considerarea propriului interes este conform Dharmei (Datoriei Prescrise)


sabhājayitvā tam anaṅga-dīpanaṁ
sahāsa-līlekṣaṇa-vibhrama-bhruvā
saṁsparśanenāṅka-kṛtāṅghri-hastayoḥ
saṁstutya īṣat kupitā babhāṣire 15

Venerându-l (pe Krișna)prin incitarea dorințelor amoroase (în Acesta) - sabhājayitvā tam dīpanam anaṅga
Prin zâmbetele, jocurile, privirile, - sa-hāsa līlā īkṣaṇa
Cochetăriile lor feminine făcute cu sprâncenele și atingerile lor - vibhrama bhruvā saṁsparśanena
Prin punerea picioarelor și mâinilor (Sale) în poala lor - kṛta aṅghri hastayoḥ aṅka
Și lăudându-l, oarecum provocate (gopiile) I s-au adresat (lui Krișna) - saṁstutya īṣat kupitāḥ babhāṣire

śrī-gopya ūcuḥ
bhajato ’nubhajanty eka
eka etad-viparyayam
nobhayāṁś ca bhajanty eka
etan no brūhi sādhu bhoḥ 16

Gopiile spuseră, „Oricine este servit - śrī-gopyaḥ ūcuḥ eke eke bhajataḥ
urmează aceasta și servește (și el) - anu ca bhajanti etat
Unii din contră, nu fac nici una nici alta - eke viparyayam na ubhayān
(în ceea ce privește) servirea - bhajanti
Oh, explică-ne acestea în mod corespunzător“ - bhoḥ brūhi naḥ etat sādhu

śrī-bhagavān uvāca
mitho bhajanti ye sakhyaḥ
svārthaikāntodyamā hi te
na tatra sauhṛdaṁ dharmaḥ
svārthārthaṁ tad dhi nānyathā  17

Domnul Transcendental spuse, „Cei ce se servesc reciproc - śrī-bhagavān uvāca ye bhajanti  mithaḥ
Și sunt prieteni pentru că au aceleași interese, - te sakhyaḥ sva-artha
se străduiesc doar pentru un anumit scop - udyamāḥ hi eka-anta
Și cu siguranță nu de dragul celuilalt, - hi na sauhṛdam anyathā
iar ceea ce este spre propriul interes nu este conform Datoriei Prescrise - tat tatra sva-arthārthaṁ na dharmaḥ

bhajanty abhajato ye vai
karuṇāḥ pitarau yathā
dharmo nirapavādo ’tra
sauhṛdaṁ ca su-madhyamāḥ 18

Cei ce-i servesc pe cei care nu-i servesc (în schimb) - bhajanti ye abhajataḥ
O fac cu adevărat datorită compasiunii sau pentru că sunt părinți - vai karuṇāḥ yathā pitarau
O fac pentru că li sunt dragi și în centrul atenției (lor)- atra sauhṛdam ca su-madhyamāḥ
Și este Datoria Prescrisă fără de greșeală - dharmaḥ nirapavādaḥ 
 
Patru feluri de persoane nu-i servesc nici pe cei ce-i servesc, nici pe cei ce nu-i servesc

După ce au obținut o relație cu Krișna,
cei ce-l venerează, când Krișna nu mai reciprochează,
sunt asemenea celor ce și-au pierdut averea și nu se mai pot gândi la altceva

De aceea în cazul gopiilor, când Krișna le-a părăsit, ele nu au încetat de a-L venera,
cântând, povestind și plângând după El și ca urmare El le spune că nu este în stare să le răsplătească pentru iubirea lor,
„(Ceea ce ați făcut) Să vă fie răsplătit prin ceea ce este excelent”, adică prin și mai multă iubire pentru Krișna

bhajato ’pi na vai kecid
bhajanty abhajataḥ kutaḥ
ātmārāmā hy āpta-kāmā
akṛta-jñā guru-druhaḥ 19

Cei ce nu-și respectă superioarii, (cei ce) nu au Cunoștere Transcendentală - guru-druhaḥ akṛta-jñā
(cei ce) și-au îndeplinit dorințele sau sunt satifăcuți în sine înșiși - āpta-kāmā ātmārāmā
nu-i servesc nici pe cei ce-i servesc - bhajato ’pi na vai kecid
și nici pe cei ce nu-i servesc - abhajataḥ kutaḥ

nāhaṁ tu sakhyo bhajato ’pi jantūn
bhajāmy amīṣām anuvṛtti-vṛttaye
yathādhano labdha-dhane vinaṣṭe
tac-cintayānyan nibhṛto na veda  20

Urmând conștiința prin care mă percep pe mine - anuvṛtti vṛttaye amīṣām
Deși ființele mă venerează - api jantūn bhajāmi
Asemenea celor săraci care au obținut avere -  yathā adhanaḥ labdha dhane
dar le-a fost distrusă, - tu vinaṣṭe tat
Când Eu, o prietenele (Mele), nu-i mai servesc - aham sakhyaḥ na bhajataḥ
nu se gândesc la altceva - cintayā anyat
căci nu cunoasc un alt atașament (în afara mea) - na veda nibhṛtaḥ

evaṁ mad-arthojjhita-loka-veda
svānām hi vo mayy anuvṛttaye ’balāḥ
mayāparokṣaṁ bhajatā tirohitaṁ
māsūyituṁ mārhatha tat priyaṁ priyāḥ  21

Dragele mele fete astfel de dragul meu voi ați renunțat - priyāḥ abalāḥ evam artha mat vaḥ ujjhita
La opinia lumii, a vedelor și a rudelor - loka veda svānām
Simțurile voastre urmându-mă pe Mine - hi anuvṛttaye mayi
Dar Eu fiind nemulțumit am dispărut din privirile voastre - mayā asūyitum aparokṣam tirohitam
Iar voi, fiindu-vă drag și demn de a fi venerat, nu v-ați oprit din venerat - ma priyam arhatha mā bhajatā

na pāraye ’haṁ niravadya-saṁyujāṁ
sva-sādhu-kṛtyaṁ vibudhāyuṣāpi vaḥ
yā mābhajan durjara-geha-śṛṅkhalāḥ
saṁvṛścya tad vaḥ pratiyātu sādhunā 
22

Nu aș fi capabil să vă răsplătesc - na pāraye aham saṁyujām
Propriile voastre activități excelente și fără de cusur - sva-sādhu-kṛtyam niravadya
Chiar dacă aș avea o durată de viață ca a zeilor (Krișna vorbind din perspectiva umană) - api āyuṣā vibudha
Căci voi m-ați venerat - yāḥ vaḥ mā abhajan
Tăind lanțul vieții familiale - saṁvṛścya geha-śṛṅkhalāḥ
Ceea ce este deosebit de dificil. - tat durjara
Să vă fie răsplătit prin ceea ce este excelent - vaḥ pratiyātu sādhunā