Vegetarianismul la evrei

Din punctul de vedere al creștinilor, a stabili, sub forma de lege, ce este bine si ce este rau, este atributul exclusiv al lui Dumnezeu
Creștinii români, vorbesc de "Dumnezeu" referindu-te de fapt la un zeu împrumutat de evrei de la canaaneni și remodelat de ei conform propriilor idei, vezi
Zeii în Canaan - Ugarit oraș stat
Etapele construcției Scrierilor Evreiești

Dacă se urmează scrierile inventate de aceștia, vezi în acest sens
Moise o invenție literară
Ciclul lui Baal - Ugarit I
Ciclul lui Baal - Ugarit II

să vedem ce afirmă Facerea 4:
„Dar după un timp, Cain a adus jertfă lui Iehova din roadele pământului.
Şi a adus şi Abel din cele întâi-născute ale oilor sale şi din grăsimea lor. Şi a căutat Iehova spre Abel şi spre darurile lui,
Iar spre Cain şi spre darurile lui n-a căutat. Şi s-a întristat Cain tare ...”


Dacă privim însă literatura Vedică avem o altă imgine despre comportamentul uman elevat. De exemplu, iată ce se spune la începutul Maha-Bharatei 11:

Ruru întrebă: 'O cel mai bun dintre șerpi, de ce ai fost blestemat de un Brahman înfuriat? Și cât timp vei continua să rămâi în forma aceasta?'"
"Sauti continuă: 'Dundubha spuse: 'În timpuri de demult, am avut un prieten pe nume Khagama. Era impetuos la vorbă și poseda puteri mistice datorită austerităților sale. Și într-o zi pe când era preocupat cu Agni-hotra (ceremonialul sacrificial al focului), am făcut un șarpe fals din fire de iarbă, și în glumă am încercat să-l sperii cu el, și a leșinat; venindu-și în fire, acel vorbitor al adevărului și om ce urma jurăminte ascetice, arzând datorită furiei, exclamă:

'Pentru că ai făcut un șarpe fals și fără putere, pentru a mă speria, să devii tu însuți un șarpe fără de putere, lipsit de venin prin puterea blestemului meu.'
O ascetule, îi cunoșteam foarte bine puterea penitențelor sale; de aceea cu inima agitată m-am adresat acestuia, plecându-mă mult în fața sa cu mâinile lipite în fața pieptului:
'Prietene, am făcut aceasta numai în glumă, pentru a te face să râzi. Se cade să mă ierți și să revoci blestemul.'
Și văzându-mă deosebit de afectat, așcetul a fost mișcat și a replicat, respirând fierbinte și greu. 'Ceea ce am spus se va întâmpla oricum. Ascultă ceea ce spun și pune-o la inimă. O prea piosule, când Ruru purul fiu al lui Pramati, va apare, vei fi eliberat de acest blestem.

Tu ești chiar Ruru fiul lui Pramati. La reluarea formei mele inițiale, am să-ți spun ceva pentru binele tău.‘ Iar acel om ilustru și cel mai bun dintre brahmani și-a părăsit corpul de șarpe, și a luat forma sa inițială cu strălucirea originală. Apoi i s-a adresat lui Ruru de o incomparabilă putere astfel: 'O tu cel ce se află printre primele ființe create,
cea mai de seamă virtute este aceea de a cruța viețile altor ființe.
De aceea nu ar trebui să iei viața nici unei ființe. Un Brahman trebuie să fie totdeauna blând. Aceasta este cea mai sacră poruncă a  Vedelor.
Un Brahman ar trebui să fie versat în Vede și Vedanga, și
și ar trebui să inspire toate ființe cu încredere în Domnul Transcendental.
Ar trebui să fie binevoitor cu toate ființele,
să spună numai adevărul, și să ierte,
așa cum cea mai de seamă datorie a sa este să memoreze Vedele.