Isus născut din fecioară Isaia 7:14

1. Prin această afirmație care apare odată cu crearea celor patru evanghelii canonice în a doua jumătate a secololului al doilea, vezi Cele patru secte, sunt nimicite strădaniile inițiale ale creștinilor, care au creat arbori genealogici pentru Isus.
în care ar fi demonstrat că Isus prin tatăl său Iosif ar fi făcut parte din dinastia regelui David.

Conform acestor arbori genealogici Isus a fost inițial prezentat ca viitor rege uns (în ebraică messiah) al Iudeilor.
Prezentarea uterioară al lui Isus ca nemai fiind fiul lui Iosif ci fiul unui duh trimis de Iehova, iar Maria reînointă ca fecioară, face ca prezentarea arborilor genealogici să nu mai aibă nici un sens, vezi Lipsa de sens a arborilor genealogici.

Creștinii l-au înlocuit pe Iosif cu "duhul sfânt", numai că în scrierile evreiești sunt descrise tot felul de duhuri sfinteadică „trimise de Iehova adică „anghelos (îngeri)“:
- Regele Saul e muncit de un ''duh rău care venea de la Iehova''
- Regele Ahab este inșelat sa atace cetatea Ramot de pooroci lui care erau insufletiti de un ''duh de minciuna trims de Iehova'
Probabil că pentru Isus Iehova a trimis un „duh de făcut sex”.

Astfel Iosif nu mai este tatăl lui Isus,
vechii arbori genealogici nu mai au nici un rost,
Maria devine virgină,
și noul tată este un duh trimis de Iehova.

2. Textul original Isaiah 7:14 spune:
"Hinneh ha-almah harah ve-yeldeth ben ve-karath shem-o immanuel"; (Isa. vii, 14.)
"Priveşte, tânăra femeie a conceput şi poartă un fiu pe care îl cheamă Immanuel."

Cuvintele evreieşti
- ha-almah înseamnă femeie tânără, nu virgină.
- harah este perfectul compus de la a concepe (versul spunând că a dat naştere şi nu că va da naştere).

Evreii i-au atenţionat de mai multe ori pe creştini că de fapt cuvântul ebraic care atestă virginitatea unei femei este bethulah.
Acest cuvânt nu apare în versiunea ebraică din Isaiah 7:14.
(Vezi Is It God's Word? pp. 277-279; Enciclopedya Biblica. ii, 2162; New Commentary on the Holy Scripture, Pt. I, p. 439.)
 
Dar în "după Matei" 1:23 care este în greacă și exact ca în Septuaginta se spune "iată, o „fecioară” va concepe". 

3. Numele Immanuel nu este numele Isus.

4. De asemena se poate vedea din întregul context al prezicerii lui din Isaiah 7 că Isusul creştin nu seamănă cu Immanuelul evreiesc .
În acest vers Isaia nu se referă la Isusul creştin, căci în Isaia 7 este vorba despre vestea pe care Zeul tribului lui Izrael, Iehova, prin Isaia,  vrea să o dea lui Ahaz,
prin care să-l asigure că nu va pieri de mâna celor doi regi care se ridicaseră împotriva sa și că
înainte ca fiul acesteia (pomenit în7:14) să ştie să dea la o parte răul şi să aleagă binele (să aibă putere de discernământ), "pământul de care îţi este teamă, din pricina celor doi regi, va fi pustiit.”
“În vremea aceea, va rade Iehova cu un brici, luat de împrumut de dincolo de Eufrat, pe regele Asiriei, capul, părul de pe trup şi îi va smulge şi barba. …”

5. Cei ce au creat „după Matei“ susțin că Isus s-ar fi născut în Bethlehem (Iudeea). Acest lucru este făcut cunoscut de „Magii de la răsărit“.
Ei l-ar fi identificat pe Isus ca fiind „nou născutul rege al Iudeilor (nu al popoarelor)“, adică așa cum fusese propovăduit inițial de creștinii evrei: un urmaș al regelui David, nu al unui duh trimis de Iehova.
Ei au urmat „steua sa“ până în Bethlehem unde conform lui Miheia 5:1-2 era așteptat să se nască noul salvator (ce va fi uns ca rege - messiah) al Iudeilor în lupta cu asirienii (ceea ce de fapt nu se potrivește cu varianta ulterioară în care Isus ar fi fost  făcut de duhul trimis de Iehova, și ar urma să lupte cu inventatul Satan alias Lucifer, vezi
Satan în Iov
Lucifer - Isaia 14.12-15
Lucifer - Iezechiel 28.12-19

6. în „după Matei“ 2:3-5
„regele Irod s-a speriat şi tot Ierusalimul împreună cu el.
(Ierusalimul nu ar fi trebuit să se sperie (unele traduceri scriu „să se tulbure“),
ci să se bucure de împlinirea așa zisei prorociri din Miheia 5:1-2 despre „nou născutul rege al Iudeilor“)
„Şi adunând pe toţi marii preoți şi cărturarii poporului, căuta să afle de la ei: Unde este să Se nască Messsiah (cel ce va fi uns ca rege al Iudeilor)?
Iar ei i-au zis: În Betleemul Iudeii, că aşa este scris de proorocul”, vezi Miheia 5:1-2 și Christos 1.Cronici 17:11-14
Creștinii i-au prezentat apoi pe "marii preoți şi cărturarii poporului" ca fiind împotriva Isusului lor care fusese anunțat de „profeți“.
Aceasta pentru că de fapt Isus nu se potrivea cu profețiile evreiești, vezi Linkurile de mai sus.

7. Isus nu a devenit rege al evreilor și nu i-a eliberat pe evrei de cotropitori.
Ca urmare evreii s-au dezis de Isus,
iar creștinii l-au pus pe Isus în evangheliile lor,
să-i denigreze pe evrei, până la a-i face chiar și fii al inventatului lor diavol, Satana,
fiind apoi persecutați după luarea puterii de către creștini și astfel stigmatizați până în present.

8. Autorii lui  „după Luca“ una dintre „evangheliile sinoptice“, vezi Cele patru secte au o altă variantă:
Îngerul nu se duce la Iosif,
ci la Maria și o anunță despre nașterea lui „Isus“,
iar acest lucru se petrece în Nazaret in Galilea,
unde conform acestuia trebuie să fi avut loc și nașterea, pentru că...
nu există nici o poveste cu „magii dintr-o țară de la răsărit“,
nici un mutat la Betleem,
nici o urmărire de către Irod,
nici o fugă în Egipt;

9. Autorii lui „după Marcu“ (cea de-a treia „evanghelie“ sinoptică)
nu scriu nimic despre nașterea miraculoasă a lui „Isus“,
deși aceasta, dacă ar fi existat, în documentul inițial
din care se pare că s-au inspirat cei trei autori ai evangheliilor sinoptice, ar fi fost pomenită.

Cărticica sa începe cu botezul lui „Isus din Nazaret“.
Nu există nici un fel de idee despre o naștere divină  a lui Isus,
deși aceasta ar fi fost demnă de a fi amintită, dacă ar fi existat.
nu există nici o poveste cu „magii dintr-o țară de la răsărit“,
nici un mutat la Betleem,
nici o urmărire de către Irod,
nici o fugă în Egipt;

10. Autorii evangheliei „după Ioan“ (care nu are aceeași sursă cu celelalte trei)
nu scriu nimic despre nașterea lui „Isus“, deși aceasta ar fi fost demnă de a fi amintită,
dacă ar fi fost cu adevărat divină .