Srimad Bhagavatam Canto 10 Capitol 51

śrī-śuka uvāca
taṁ vilokya viniṣkrāntam
ujjihānam ivoḍupam
darśanīyatamaṁ śyāmaṁ  1
pīta-kauśeya-vāsasam
śrīvatsa-vakṣasaṁ bhrājat
kaustubhāmukta-kandharam
pṛthu-dīrgha-catur-bāhuṁ
nava-kañjāruṇekṣaṇam
nitya-pramuditaṁ śrīmat
su-kapolaṁ śuci-smitam
mukhāravindaṁ bibhrāṇaṁ
sphuran-makara-kuṇḍalam
vāsudevo hy ayam iti
pumān śrīvatsa-lāñchanaḥ
catur-bhujo ’ravindākṣo
vana-māly ati-sundaraḥ
lakṣaṇair nārada-proktair
nānyo bhavitum arhati
nirāyudhaś calan padbhyāṁ
yotsye ’nena nirāyudhaḥ
iti niścitya yavanaḥ
prādravad taṁ parāṅ-mukham
anvadhāvaj jighṛkṣus taṁ
durāpam api yoginām  6

Șri Șuka spuse, „Acesta (conducătorul Yavanilor) l-a văzut - śrī-śukaḥ uvāca tam vilokya
Ieșind (din orașul asediat) pe Cel Albastru Întunecat (Krișna) - viniṣkrāntam śyāmam
asemenea lunii ce se ridică. - iva uḍupam ujjihānam
Plăcut la privire, având îmbrăcăminte de mătase galbenă  - darśanīya-tamam vāsasam kauśeya pīta

Cel ce poartă Însemnul Zeiței Fericirii pe piept iar - śrīvatsa vakṣasam
Strălucitoarea piatră prețioasă Kaustubha îi împodobește gâtul - bhrājat kaustubha āmukta kandharam
Cu cele patru brațe groase și lungi - catuḥ bāhum pṛthu dīrgha
Cu ochii  asemenea unor lotuși roșii proaspeți, - īkṣaṇam kañja aruṇa nava
Cu fața Sa asemenea lotusului mereu veselă și foarte frumoasă - mukha aravindam nitya pramuditam su śrīmat
cu obrajii ce afișează un zâmbet pur - kapolam bibhrāṇam smitam śuci
Iar cerceii sub formă de Makara (peștele ce-l poartă pe Cupidon) strălucesc - kuṇḍalam makara sphuran

Astfel omul (conducătorul) Yavanilor (se gândi) - ayam iti pumān yavanaḥ
Acesta este cu siguranță Vāsudev, marcat cu Însemnul Șrivatsa – vāsudevaḥ hi śrīvatsa-lāñchanaḥ
Cel ce are patru brațe, ochi asemenea lotușilor, - catuḥ-bhujaḥ aravinda-akṣaḥ
Poartă o ghirlandă din flori de pădure și este foarte chipeș - vana mālī ati sundaraḥ

Nu poate fi nimeni altul de vreme ce - na anyaḥ bhavitum arhati
Acestea sunt caracteristicile descrise de Narad - lakṣaṇaiḥ nārada-proktaiḥ Muni
El mergând pe jos și fără arme voi lupta cu el fără arme. - calan padbhyām nirāyudhaḥ yotsye anena nirāyudhaḥ

Hotărându-se astfel l-a urmat pe Acesta - niścitya iti anvadhāvat tam
Care se întorsese și fugea - parāk mukham prādravantam
Dorind să-l prindă pe Cel care chiar și pentru Yoghini este foarte greu de prins - jighṛkṣuḥ api yoginām durāpam
 
Muciukunda îl arde pe conducătorul Yavanilor

Timpul care este mai puternic decât cel mai puternici
Este Personalitatea Transcendentală, Controlorul nepieritor - bhagavān īśvaraḥ avyayaḥ
Care mână în joacă ființele așa cum un păstor o face cu animalele domestice

asta-prāptam ivātmānaṁ
harīṇā sa pade pade
nīto darśayatā dūraṁ
yavaneśo ’dri-kandaram  7
palāyanaṁ yadu-kule
jātasya tava nocitam
iti kṣipann anugato
nainaṁ prāpāhatāśubhaḥ  8
evaṁ kṣipto ’pi bhagavān
prāviśad giri-kandaram
so ’pi praviṣṭas tatrānyaṁ
śayānaṁ dadṛśe naram  9

Ca și cum ar fi (vrut) sü prindă un cerb cu mâinile - iva prāptam hariṇā hasta
conducătorului Yavanilor a fost dus cu fiecare pas departe - yavana-īśaḥ nītaḥ padepade dūram
(Krișna) Arătându-se El însuși acestuia - darśayatā ātmānam saḥ
(în cele din urmă) la intrarea unei grote din munți - kandaram adri

Astfel în timp ce-L urmărea îl insulta – anugataḥ  kṣipan iti
„Născându-te în dinastia Yadu nu se cade - jātasya tava yadu-kule na ucitam
Să fugi (de pe câmpul de luptă) căci cel (ce face astfel) - palāyanam enam
devine impur și nu obține decât ce este inauspicios.” - ahata na prāpa aśubhaḥ

Astfel deși insultat, Domnul Transcendental - evam kṣiptaḥ api bhagavān
A intrat în grota din munte, iar acesta ((conducătorul Yavanilor)  - prāviśat giri-kandaram saḥ
A intrat de asemenea și a văzut acolo - api praviṣṭaḥ dadṛśe tatra
Un alt om întins pe jos - anyam naram śayānam

nanv asau dūram ānīya
śete mām iha sādhu-vat
iti matvācyutaṁ mūḍhas
taṁ padā samatāḍayat  10
sa utthāya ciraṁ suptaḥ
śanair unmīlya locane
diśo vilokayan pārśve
tam adrākṣīd avasthitam  11
sa tāvat tasya ruṣṭasya
dṛṣṭi-pātena bhārata
deha-jenāgninā dagdho
bhasma-sād abhavat kṣaṇāt  12
śrī-rājovāca
ko nāma sa pumān brahman
kasya kiṁ-vīrya eva ca
kasmād guhāṁ gataḥ śiṣye
kiṁ-tejo yavanārdanaḥ  13
śrī-śuka uvāca
sa ikṣvāku-kule jāto
māndhātṛ-tanayo mahān
mucukunda iti khyāto
brahmaṇyaḥ satya-saṅgaraḥ 14
sa yācitaḥ sura-gaṇair
indrādyair ātma-rakṣaṇe
asurebhyaḥ paritrastais
tad-rakṣāṁ so ’karoc ciram  15
labdhvā guhaṁ te svaḥ-pālaṁ
mucukundam athābruvan
rājan viramatāṁ kṛcchrād
bhavān naḥ paripālanāt  16
nara-lokaṁ parityajya
rājyaṁ nihata-kaṇṭakam
asmān pālayato vīra
kāmās te sarva ujjhitāḥ  17
sutā mahiṣyo bhavato
jñātayo ’mātya-mantrinaḥ
prajāś ca tulya-kālīnā
nādhunā santi kālitāḥ  18
kālo balīyān balināṁ
bhagavān īśvaro ’vyayaḥ
prajāḥ kālayate krīḍan
paśu-pālo yathā paśūn  19

Fiind înșelat de Cel infailibil (Krișna), - mūḍhaḥ acyutam
(conducătorul Yavanilor) gândi astfel - matvā iti
„După ce m-a purtat atâta drum acum de ce se întinde aici pe jos. - ānīya mām dūram nanu asau iha śete
Ca și cum ar fi un sfânt.“ și îl lovi pe cel (culcat) cu piciorul -  sādhu-vat samatāḍayat tam padā

Acesta se sculă, după ce dormise o lungă perioadă te timp - saḥ utthāya suptaḥ ciram
Și deschizând încet ochii uitându-se în toate direcțiile - unmīlya śanaiḥ locane vilokayan diśaḥ
l-a văzut pe acesta (conducătorul Yavanilor) stând alături - adrākṣīt tam avasthitam pārśve

Oh, descendent al neamului Bharat (spuse Șuka lui Parikșit), acesta – bhārata saḥ
A fost ars scrum într-o clipită -  abhavat dagdhaḥ bhasma-sāt kṣaṇāt
De îndată ce focul generat de corpul celui (trezit) - tāvat agninā deha-jena
A fost lansat de privirile furioase ale acestuia - pātena dṛṣṭi ruṣṭasya tasya

Tika:
Cel care l-a ars pe conducătorul Yavanilor cu privirea sa era Muciukunda.
Acesta luptase alături de zeii Sura împotriva zeilor Asura o lungă perioadă de timp și primise în cele din urmă binecuvântarea să poată dormi nederanjat.
În Hari-vaṁśa se spune că el primise binecuvântarea să distrugă orice ființă, care i-ar deranja somnul.

Regele (Parīkṣit) întrebă, „O brahmane, cum se numea - śrī-rājā uvāca brahman kaḥ nāma
Acea persoană, cărei dinastii îi aparținea și ce puteri avea?- saḥ pumān kasya kim vīryaḥ eva ca
De ce s-a dus să doarmă în grotă - kasmāt gataḥ śiṣye guhām
acel distrugător al yavanului și al cui fiu era? - ardanaḥ yavana kim tejaḥ

Șri Șuka spuse, „El s-a născut în dinastia lui Ikșvaku - śrī-śukaḥ uvāca saḥ jātaḥ ikṣvāku-kule
Ca fiu al mărețului Mandhata - māndhātṛ-tanayaḥ mahān
Și cunoscut ca Muciukunda, a fost devotat brahmanilor - mucukundaḥ iti khyātaḥ brahmaṇyaḥ
Adevărului și luptei -  satya saṅgaraḥ

Fiind rugat de neamul zeilor Sura, conduși de Indra (Iehova - Purtătorul Fulgerului) - saḥ yācitaḥ sura-gaṇaiḥ indra-ādyaiḥ
Să-i protejeze față de zeii Asura, care-i terorizau - ātma rakṣaṇe asurebhyaḥ tat paritrastaiḥ
s-a ocupat cu apărarea acestora mult timp - akarot rakṣām saḥ ciram

Obținându-l pe Kārttikeya ca protector al lumilor cerești - labdhvā guham pālam svaḥ
Aceștia i-au spus astfel lui Muciukunda, - te abruvan atha mucukundam
„Rege, poți să renunți la dificila (activitate) de a ne acorda protecție - rājan bhavān kṛcchrāt naḥ paripālanāt
Oh, eroule, abandonându-ți regatul din lumea oamenilor - vīra parityajya rājyam nara-lokam
Pentru a îndepărta și a ne proteja de spinii (ce ne amenințau) - nihata asmān pālayataḥ kaṇṭakam
ai neglijat toate dorințele tale - ujjhitāḥ sarve  kāmaḥ te

Copiii, reginele, rudele tale - sutāḥ mahiṣyaḥ bhavataḥ jñātayaḥ
Miniștrii, consilierii și supușii contemporani ție - amātya mantriṇaḥ prajāḥ ca tulya-kālīnāḥ
Nu mai trăiesc acum (pe pământ) fiind forțați de timp (să ia alte identități) - na santi adhunā kālitāḥ

Timpul care este mai puternic decât cel mai puternici - kālaḥ balīyān balinām
Este Personalitatea Transcendentală, Controlorul nepieritor - bhagavān īśvaraḥ avyayaḥ
Care mână în joacă ființele - kālayate krīḍan prajāḥ
Așa cum un păstor o face cu animalele domestice - yathā paśu-pālaḥ paśūn
 
Zeii îi dau o binecuvântare lui Muciukunda; Krișna se revelează acestuia

varaṁ vṛṇīṣva bhadraṁ te
ṛte kaivalyam adya naḥ
eka eveśvaras tasya
bhagavān viṣṇur avyayaḥ  20
evam uktaḥ sa vai devān
abhivandya mahā-yaśāḥ
aśayiṣṭa guhā-viṣṭo
nidrayā deva-dattayā  21

Să ai parte de ceea ce este auspicios; astăzi  poți cere – bhadram te adya vṛṇīṣva
Binecuvântari de la noi, cu excepția Eliberării (die Iluzia acestei lumi) - varam naḥ ṛte kaivalyam
Căci doar eternul Domnul Transcendental Vișnu controlează acest lucru - ekaḥ eva avyayaḥ bhagavān viṣṇuḥ īśvaraḥ tasya

Fiind astfel adresat de zei, el i-a salutat și după aceea - evam uktaḥ devān saḥ vai  abhivandya
Zeii i-au acordat celui a cărui faimă era mare (Muciukunda) - deva dattayā mahā yaśāḥ
(binecuvântarea) de a se întinde la somn într-o grotă - aśayiṣṭa nidrayā guhā-viṣṭaḥ

yavane bhasma-sān nīte
bhagavān sātvatarṣabhaḥ
ātmānaṁ darśayām āsa
mucukundāya dhīmate  22
tam ālokya ghana-śyāmaṁ
pīta-kauśeya-vāsasam
śrīvatsa-vakṣasaṁ bhrājat
kaustubhena virājitam  23
catur-bhujaṁ rocamānaṁ
vaijayantyā ca mālayā
cāru-prasanna-vadanaṁ
sphuran-makara-kuṇḍalam  24
prekṣaṇīyaṁ nṛ-lokasya
sānurāga-smitekṣaṇam
apīvya-vayasaṁ matta-
mṛgendrodāra-vikramam  25

După ce acel Yavana a fost transformat în cenușă - yavane nīte bhasma-sāt
Domnul Transcendental, apărut ca cel mai de seamă din dinastia Satvata, - bhagavān ṛṣabhaḥ sātvata
s-a revelat pe sine înțeleptului Muciukunda - ātmānam darśayām āsa mucukundāya dhī-mate

Astfel acesta l-a văzut (pe Krișna) având culoarea întunecată a norului - tam ālokya śyāmam ghana
îmbrăcăminte de mătase galbenă, semnul Șrivatsa - vāsasam kauśeya pīta śrīvatsa
Și briliantul strălucitor Kaustubha pe piept - bhrājat virājitam kaustubhena vakṣasam
având patru brațe și înfrumusețat de ghirlanda victoriei - catuḥ-bhujam ca rocamānam mālayā vaijayantyā

având cerceii sub forma animalelor acvatice makara, ce străluceau —kuṇḍalam makara sphurat
Fața atractivă și calmă - vadanam cāru prasanna
ce atrage privirile tuturor oamenilor - atrprekṣaṇīyam nṛ-lokasya
Datorită zâmbetului și privirilor afectuoase - sa smita īkṣaṇam anurāga vikramam

Tânăra sa formă era chipeșă și mersul său nobil - vayasam apīvya vikramam udāra
l-ar fi încântat pe regele ce are însemnul cerbilor (regele lunii) - matta mṛga-indra
 
Domnul Transcendental ce coboară în lumea materială
sub forma celor trei avataruri Brahmaa, Șiva și Vișnu

paryapṛcchan mahā-buddhis
tejasā tasya dharṣitaḥ
śaṅkitaḥ śanakai rājā
durdharṣam iva tejasā  26
śrī-mucukunda uvāca
ko bhavān iha samprāpto
vipine giri-gahvare
padbhyāṁ padma-palāśābhyāṁ
vicarasy uru-kaṇṭake  27
kiṁ svit tejasvināṁ tejo
bhagavān vā vibhāvasuḥ
sūryaḥ somo mahendro vā
loka-pālo paro ’pi vā  28
manye tvāṁ deva-devānāṁ
trayāṇāṁ puruṣarṣabham
yad bādhase guhā-dhvāntaṁ
pradīpaḥ prabhayā yathā  29
śuśrūṣatām avyalīkam
asmākaṁ nara-puṅgava
sva-janma karma gotraṁ vā
kathyatāṁ yadi rocate  30
vayaṁ tu puruṣa-vyāghra
aikṣvākāḥ kṣatra-bandhavaḥ
mucukunda iti prokto
yauvanāśvātmajaḥ prabho  31
cira-prajāgara-śrānto
nidrayāpahatendriyaḥ
śaye ’smin vijane kāmaṁ
kenāpy utthāpito ’dhunā  32
so ’pi bhasmī-kṛto nūnam
ātmīyenaiva pāpmanā
anantaraṁ bhavān śrīmāḻ
lakṣito ’mitra-śāsanaḥ 33
tejasā te ’viṣahyeṇa
bhūri draṣṭuṁ na śaknumaḥ
hataujasā mahā-bhāga
mānanīyo ’si dehinām  34

Deosebit de inteligentul rege a fost copleșit de strălucirea Acestuia - mahā-buddhiḥ rājā dharṣitaḥ tejasā tasya
Strălucire care era într-adevăr extraordinară - tejasā iva durdharṣam
Fiind nesigur l-a întrebat pe un ton gentil - śaṅkitaḥ parya-pṛcchat śanakaiḥ

Śrī Muciukunda spuse, „Cine sunteți dumneavoastră - śrī-mucukundaḥ uvāca kaḥ bhavān
Care ați venit aici într-o grotă din munții împăduriți - iha samprāptaḥ gahvare giri vipine
Mergând cu tălpile care sunt asemenea petalelor de lotus - vicarasi padbhyām palāśābhyām padma
Pe un teren foarte aspru?“ - uru-kaṇṭake

Poate că aceasta este strălucirea Domnului Transcendental, vezi (Transcendența) - kim svit tejaḥ bhagavān
Sau strălucirea zeului Focului, Soarelui, Lunii - vā tejasvinām vibhāvasuḥ sūryaḥ somaḥ
a mărețului rege al paradisurilor sau a unui alt conducător al unei planete - mahā-indraḥ va aparaḥ pālaḥ loka api vā

Mă gândesc că ești un zeu dintre cei trei Zei (vezi guna-avataruri - Vișnu, Șiva, Brahmaa) - manye tvām deva trayāṇām devānām
Cea mai de seamă personalitate, care înlătură întunericul  - ṛṣabham puruṣa yat bādhase dhvāntam
din grotă, așa cum o face lumina unei lămpi - guha yathā prabhayā pradīpaḥ

Cel mai de seamă dintre oameni, dacă dorești - pum-gava nara yadi rocate
spune-ne adevărul despre nașterea, familia - kathyatām asmākam avyalīkam janma gotram
și propriile activități, căci vrem să ascultăm - vā sva karma  śuśrūṣatām

O tigru printre oameni, în ceea ce ne privește pe noi - vyāghra puruṣa tu vayam
Noi suntem descendenți ai dinastiei regale a Zeului Soare pornind de la Ikșvaku - aikṣvākāḥ kṣatra bandhavaḥ
Domnule, astfel eu sunt numit Muciukunda fiul lui Yauvanāśva - prabho iti proktaḥ mucukundaḥ ātma-jaḥ yauvanāśva

Pentru că am stat treaz multă vreme, eram obosit - prajāgara cira śrāntaḥ
Și m-am întins confortabil în acest loc solitar - śaye kāmam asmin vijane
Simțurile fiindu-mi acoperite de somn - indriyaḥ apahata nidrayā
Până acum, când cineva m-a trezit - adhunā kena api utthāpitaḥ

Iar acea persoană a fost într-adevăr transformată în cenușă - saḥ api nūnam bhasmī-kṛtaḥ
Cu siguranță datorită propriilor păcate - eva ātmīyena pāpmanā
După aceea am văzut-o pe Domnia Ta - anantaram lakṣitaḥ bhavān

Splendoarea Ta îi pune la pune la punct pe cei neprietenoși - śrīmān śāsanaḥ amitra
Strălucirea Ta irezistibilă este atât de puternică - tejasā te aviṣahyeṇa bhūri
Că nu sunt în stare să te văd, toate facultățile fiindu-mi reduse - na śaknumaḥ draṣṭum ojasā hata
Tu ești o mare opulentă personalitate onorată de cei încorporați - mahā-bhaga asi mānanīyaḥ dehinam
 
Domnul Transcendental Krișna a coborât pe pământ la rugămintea lui Brahmaa, vezi Șrimad Bhagavatam 10.1.18-25
Brahmaa a creat interiorul universului, vezi Transcendența
(creație descrisă în parte și în biblia evreiască, preluată inițial din Mesopotania, după sclavia babiloniană),

evaṁ sambhāṣito rājñā
bhagavān bhūta-bhāvanaḥ
pratyāha prahasan vāṇyā
megha-nāda-gabhīrayā  35
śrī-bhagavān uvāca
janma-karmābhidhānāni
santi me ’ṅga sahasraśaḥ
na śakyante ’nusaṅkhyātum
anantatvān mayāpi hi 36
kvacid rajāṁsi vimame
pārthivāny uru-janmabhiḥ
guṇa-karmābhidhānāni
na me janmāni karhicit  37
kāla-trayopapannāni
janma-karmāṇi me nṛpa
anukramanto naivāntaṁ
gacchanti paramarṣayaḥ  38
tathāpy adyatanāny aṅga
śṛnuṣva gadato mama
vijñāpito viriñcena
purāhaṁ dharma-guptaye 39
bhūmer bhārāyamāṇānām
asurāṇāṁ kṣayāya ca
avatīrṇo yadu-kule
gṛha ānakadundubheḥ
vadanti vāsudeveti
vasudeva-sutaṁ hi mām  40
kālanemir hataḥ kaṁsaḥ
pralambādyāś ca sad-dviṣaḥ
ayaṁ ca yavano dagdho
rājaṁs te tigma-cakṣuṣā  41

Fiind astfel adresat de către rege, Domnul Transcendental - evam sambhāṣitaḥ rājñā bhagavān
Originea creației, zâmbind larg, replică - bhāvanaḥ bhūta prahasan pratyāha
Cu o voce profundă, asemenea bubuitului norilor - vāṇyā gabhīrayā nāda megha

Domnul Transcendental spuse, „Dragule, am mii de nașteri, - śrī-bhagavān uvāca aṅga me santi sahasraśaḥ janma
nume, activități prescrise (ca avataruri), ce nu pot fi numărate - abhidhānāni  karma na śakyante
și neavând limită, nici eu nu le număr - anantatvāt mayā api hi anusaṅkhyātum

Poate după foarte multe vieți se pot număra - kvacit uru-janmabhiḥ vimame
Firele de praf de pe pământ, dar calitățile, activitățile - rajāṁsi pārthivāni guṇa karma
Numele și nașterile Mele nu vor putea fi numărate - abhidhānāni janmāni me na karhicit

Oh rege, cei mai de seamă asceți spirituali enumerează - nṛpa parama ṛṣayaḥ anukramantaḥ
Nașterile, și activitățile Mele ce au loc  - janma karmāṇi me upapannāni
În cele trei timpuri (din trecut, din prezent și cele din viitor) - traya kāla
Și desigur nu ajung la sfârșit - eva na gacchanti antam

O rege, totuși îți voi spune despre prezent, ascultă-mă, - aṅga tathā api gadataḥ adyatanāni śṛṇuṣva mama
Mai de mult Brahmā m-a rugat să protejez Dharma - purā viriñcena vijñāpitaḥ aham guptaye dharma
Și să distrug zeii Asuri care au devenit o povară pe pământ - kṣayāya asurāṇām bhārāyamāṇānām bhūmeḥ
Și am coborât în dinastia Yadu în casa lui Vasudev - ca avatīrṇaḥ kule yadu gṛhe ānakadundubheḥ
Astfel sunt numit Vasudev pentru că am apărut desigur ca fiul lui Vasudev - iti vadanti vāsudevaḥ hi mām vasudeva-sutam

L-am ucis pe Kamsa (care în viața anterioară fusese zeul asur) Kalanemi - hataḥ kaṁsaḥ kālanemiḥ
Și pe Pralamba și alții, care erau invidioși pe cei virtuoși - pralamba ādyāḥ ca dviṣaḥ sat
Și pe acest Yavana prin intermediul privirii tale puternice - ayam ca yavanaḥ cakṣuṣā te tigma
Care l-a ars, oh rege - dagdhaḥ rājan
 
Oamenii, fiind păcăliți de Energia Iluzorie a Domnului Transcendental
nu cunosc Scopul Vieții și astfel nu-l venerează pe Acesta pentru un beneficiu spiritual


Femeile și bărbații se înșeală
Fiind doar încurcați cu problemele familiei, ale fericirii și suferinței acestei lumi


so ’haṁ tavānuigrahārthaṁ
guhām etām upāgataḥ
prārthitaḥ pracuraṁ pūrvaṁ
tvayāhaṁ bhakta-vatsalaḥ  42
varān vṛṇīṣva rājarṣe
sarvān kāmān dadāmi te
māṁ prasanno janaḥ kaścin
na bhūyo ’rhati śocitum  43
śrī-śuka uvāca
ity uktas taṁ praṇamyāha
mucukundo mudānvitaḥ
jñātvā nārāyaṇaṁ devaṁ
garga-vākyam anusmaran  44
śrī-mucukunda uvāca
vimohito ’yaṁ jana īśa māyayā
tvadīyayā tvāṁ na bhajaty anartha-dṛk
sukhāya duḥkha-prabhaveṣu sajjate
gṛheṣu yoṣit puruṣaś ca vañcitaḥ  45
(Krișna îi spune lui Muciucunda)

(Șri Krișna îi spune lui Muciukunda)
Eu sunt cel la care în trecut te-ai rugat mult - saḥ aham pūrvam tvayā prārthitaḥ pracuram
Și cu scopul de a-ți arăta mărinimia mea - artham tava anugraha
Am venit în această grotă - aham upāgataḥ etām guhām
Căci devoții îmi sunt dragi - bhakta vatsalaḥ

Puternicule rege, alege binecuvântări - rāja-ṛṣe vṛṇīṣva varān
Și îți voi îndeplini toate dorințele - dadāmi te sarvān kāmān
Căci cel ce m-a satisfăcut - janaḥ kaścit mām prasannaḥ
Nu are nevoie să se mai lamenteze vreodată - na arhati bhūyaḥ śocitum

Śri Śuka spuse, „Muciukunda se plecă - śrī-śukaḥ uvāca mucukundaḥ praṇamya
Și i se adresă Acestuia plin de bucurie, recunoscându-l - iti uktaḥ tam anvitaḥ mudā jñātvā
Pe zeul (transcendental) Narayan și amintindu-și vorbele înțeleptului Garga, spuse“, - nārāyaṇam devam anusmaran garga-vākyam āha

Śrī Muciukunda spuse, „Controlorule, - śrī-mucukundaḥ uvāca īśa
Acești oamneni sunt păcăliți de Energia Ta iluzorie - ayam janaḥ vimohitaḥ māyayā tvadīyayā
Și necunoscând adevăratul scop al vieții, ei nu te venerează - anartha-dṛk tvām na bhajati
Femeile și bărbații se înșeală - yoṣit puruṣaḥ ca  vañcitaḥ
Fiind încurcați cu problemele fericirii și suferinței familiei - prabhaveṣu sajjate gṛheṣu sukhāya duḥkha
 

Cei orbiți de atracțiile aceste lumi cad în fântâna vieții de familie
Acționând ca și cum ar fi corpul
primit pentru a juca un rol cu care se identifică


Chiar dacă crezi că ești corpul
Trebuie să fi umil, căci înainte de urca pe vreun tron ai stat înghesuit în pântecul unei femei
iar în cele din urmă ajungi hrană pentru viermi sau vulturi sau pur și simplu cenușă


labdhvā jano durlabham atra mānuṣaṁ
kathañcid avyaṅgam ayatnato ’nagha
pādāravindaṁ na bhajaty asan-matir
gṛhāndha-kūpe patito yathā paśuḥ  46
mamaiṣa kālo ’jita niṣphalo gato
rājya-śriyonnaddha-madasya bhū-pateḥ
martyātma-buddheḥ suta-dāra-kośa-bhūṣv
āsajjamānasya duranta-cintayā  47
kalevare ’smin ghaṭa-kuḍya-sannibhe
nirūḍha-māno nara-deva ity aham
vṛto rathebhāśva-padāty-anīkapair
gāṁ paryaṭaṁs tvāgaṇayan su-durmadaḥ  48
pramattam uccair itikṛtya-cintayā
pravṛddha-lobhaṁ viṣayeṣu lālasam
tvam apramattaḥ sahasābhipadyase
kṣul-lelihāno ’hir ivākhum antakaḥ  49
purā rathair hema-pariṣkṛtaiś caran
mataṁ-gajair vā nara-deva-saṁjñitaḥ
sa eva kālena duratyayena te
kalevaro viṭ-kṛmi-bhasma-saṁjñitaḥ  50
nirjitya dik-cakram abhūta-vigraho
varāsana-sthaḥ sama-rāja-vanditaḥ
gṛheṣu maithunya-sukheṣu yoṣitāṁ
krīḍā-mṛgaḥ pūruṣa īśa nīyate  51

Oh, Cel fără de păcat, a ajunge la picioarele Tale - anagha labdhvā pāda
Asemenea lotușilor este foarte dificil de a fi obținut -  aravindam durlabham
De cei care în această lume au obținut oarecum forma umană - janaḥ atra kathañcit mānuṣam
Perfectă și nu Te venerează în mod spontan. - avyaṅgam na bhajati ayatnataḥ
Având mintea impură sunt ca niște animale oarbe - matiḥ asat yathā paśuḥandha
căzuți în fântâna vieții de familie - patitaḥ kūpe gṛha

Oh, Cel de neînvins mi-am petrecut acest timp - ajita mama gataḥ eṣaḥ kālaḥ
fără folos fiind înebunit de opulențele regatului - niṣphalaḥ madasya śriyā rājya
considerându-mă independentul domn al pământului - buddheḥ unnaddha bhūpateḥ
și corpul muritor ca fiind sufletul și fiind astfel atașat - martya ātma āsajjamānasya
de copii, soții, trezorerie și pământ, am suferit temeri fără de sfârșit - suta dāra kośa bhūṣu cintayā duranta

Acceptând că sunt corpul, care este asemenea unui recipient sau o zidire - nirūḍha asmin kalevare sannibhe ghaṭa kuḍya
m-am considerat un zeu printre oameni și astfel - mānaḥ nara-devaḥ iti
fiind foarte dus de prorpria îngâmfare și înconjurat - su-durmadaḥ aham vṛtaḥ
de carele de luptă, elefanți, cai, infanterie și generali - ratha ibha aśva padāti anīkapaiḥ
am străbătut pământul fără să mă gândesc la Tine - paryaṭan gām tvā agaṇayan

Tika:
Mulți regi în trecut se considerau zei, mari și tari, care prezentați în istoria evreilor, au fost ridicați de creștinii la rangul de Rău Absolut inventând personajul cunoscut ca Lucifer (Luceafărul) alias Satan, pe baza ruperii din context al unor versete
și puse în contextul inventat despre Isus, care va veni să-l omoare.
Vezi
Lucifer - Isaia 14.12-15
Lucifer - Iezechiel 28.12-19

Pentru cel ce este cu totul dus, gândindu-se la ce are de făcut - uccaiḥ pramattam cintayā iti-kṛtya
Datorită crescândei lăcomii și intensei dorințe - pravṛddha lobham lālasam
Pentru plăcerile lumii iluzorii, Tu fiind martorul atent - viṣayeṣu tvam apramattaḥ
Asemena unui șarpe ce apucă cu colții un șoarece - iva ahiḥ kṣut lelihānaḥ ākhum
Brusc îl confrunți cu moartea - sahasā abhipadyase antakaḥ

Corpul care înainte călătorea în calești ornate cu aur - kalevaraḥ purā caran rathaiḥ pariṣkṛtaiḥ hema
Sau pe elefanți puternici numindu-se rege - vā gajaiḥ matam saṁjñitaḥ nara-deva
Tu îl transformi prin intermediul Timpului inevitabil - te saḥ saṁjñitaḥ eva kālena duratyayena
În fecale, viermi sau cenușă - viṭ kṛmi bhasma

Oh, Controlorul oamenilor, cei ce cuceresc orizontul circular al tuturor direcțiilor - īśa puruṣaḥ nirjitya cakram dik
Nemai existând nici un conflict, stau pe un tron excelent - abhūta vigrahaḥ sthaḥ vara-āsana
Fiind lăudați de regi, ce-i fuseseră egali - vanditaḥ rāja sama
Ca apoi să fie conduși ca niște animale de joacă - nīyate krīḍā-mṛgaḥ
Prin sexul femeilor care dă fericire în (noua) locuință (nouă luni de închisoare în pântecul unei femei) - maithunya yoṣitām sukheṣu gṛheṣu
 
Doar evitând gratificarea simțurilor, obți fericirea
Asocierea unei persoane cu cei spirituali indică faptul
migrația sufletului acelei persoane prin diferite existențe materiale se apropie de sfârșit
căci devoțiunea pentru Domnul Transcendental începe să se manifeste

karoti karmāṇi tapaḥ-suniṣṭhito
nivṛtta-bhogas tad-apekṣayādadat
punaś ca bhūyāsam ahaṁ sva-rāḍ iti
pravṛddha-tarṣo na sukhāya kalpate  52
bhavāpavargo bhramato yadā bhavej
janasya tarhy acyuta sat-samāgamaḥ
sat-saṅgamo yarhi tadaiva sad-gatau
parāvareśe tvayi jāyate matiḥ 53

Cel ce se consideră independent și nu-și stăpânește simțurile - aham sva-rāṭ ca iti pravṛddha tarṣaḥ na
Nu obține mult mai mult decât - adadat punaḥ bhūyāsam apekṣayā
Cel ce execută cu hotărâre activitățile prescrise și austerități - tat karoti su-niṣṭhitaḥ karmāṇi tapaḥ

De fapt doar evitând gratificarea simțurilor, obți fericirea - nivṛtta bhogaḥ sukhāya kalpate

Când ființele se apropie de sfârșitul migrației - yadā janasya apavargaḥ bhramataḥ
prin existența materială, inferioară, (fiind obligar să joace diferite roluri) - bhava avara
Atunci, oh Acyuta se duc la cei spirituali - tarhi acyuta bhavet samāgamaḥ sat
Și dacă obțin asocierea celor spirituali - eva yarhi sat-saṇgamaḥ
Atunci își face apariția devoțiunea pentru Tine, Controlor Suprem - tadā jāyate matiḥ tvayi īśe para
Care ești țelul celor spirituali - gatau sat
 
Prin mila lui Krișna este îndepărtat atașamentul pentru lumea aceasta
Binecuvântările materiale nu sunt decât lanțuri ce ne țin în prizonieratul suferinței nașterilor și morților succesive

În această lume suferim din cauza iluziilor, erorilor și remușcărilor
Căci cei șase dușmani (simțurile și mintea) sunt tot timpul nesatisfăcuți și astfel nu ne dau pace
Soluția este căutarea altui adăpost (cel al Personalității Transcendentale), decât cel al averilor, familiei și așa zișilor prieteni

manye mamānugraha īśa te kṛto
rājyānubandhāpagamo yadṛcchayā
yaḥ prārthyate sādhubhir eka-caryayā
vanaṁ vivikṣadbhir akhaṇḍa-bhūmi-paiḥ  54
na kāmaye ’nyaṁ tava pāda-sevanād
akiñcana-prārthyatamād varaṁ vibho
ārādhya kas tvāṁ hy apavarga-daṁ hare
vṛṇīta āryo varam ātma-bandhanam  55
tasmād visṛjyāśiṣa īśa sarvato
rajas-tamaḥ-sattva-guṇānubandhanāḥ
nirañjanaṁ nirguṇam advayaṁ paraṁ
tvāṁ jñāpti-mātraṁ puruṣaṁ vrajāmy aham  56
ciram iha vṛjinārtas tapyamāno ’nutāpair
avitṛṣa-ṣaḍ-amitro ’labdha-śāntiḥ kathañcit
śaraṇa-da samupetas tvat-padābjaṁ parātman
abhayam ṛtam aśokaṁ pāhi māpannam īśa  57

(Muciukunda i se adresează în continuare lui Krișna)
Oh Controlorule, eu cred că mila Ta a îndepărtat spontan - īśa manye anugrahaḥ te kṛtaḥ apagamaḥ yadṛcchayā
Atașamentul meu pentru regat - anubandha mama rājya
Un lucru pentru care se roagă cei virtuoși - yaḥ prārthyate sādhubhiḥ
și posedând pământuri fără de limită - paiḥ bhūmi akhaṇḍa
își doresc să meargă în solitudinea pădurii - vivikṣadbhiḥ eka-caryayā vanam  

Atotputernicule, nu doresc o altă binecuvântare - vibho na kāmaye anyam varam
În afara serviciului la picioarele Tale - tava pāda sevanāt
Pentru care se roagă cel mai mult cei lipsiți de posesiuni - prārthya-tamāt akiñcana

Oh Personalitate Transcendentală, care persoană ariană – hare kaḥ āryaḥ
Care te venerează, pe Tine, cel care acorzi Eliberarea (din prizonieratul nașterii și-al morții) - ārādhya tvām hi dam apavarga
Ar alege o binecuvântare (materială), care să cauzeze prizonieratul sufletului -  vṛṇīta varam bandhanam ātma

Tika:
Nemții au reinventat cuvântul arian, dându-i un cu totul alt înțeles în contextul Naționalismului Socialist German,
așa cum creștinii au reinventat cuvântul Messia dându-i un cu totul alt înțeles în contextul zeificării lui Isus,
vezi Christos - calea adevărul și viața
Christos și mințirea evreilor

De aceea, oh Controlorule, renunțând în totalitate la obiectele plăcerii materiale - tasmāt īśa visṛjya sarvataḥ āśiṣaḥ
Care ne leagă de Modurile Naturii Materiale: Pasiune, Ignoranță și Virtute - anu-bandhanāḥ guṇa rajaḥ tamaḥ sattva
Vin la Tine, Personalitate Supremă -  aham vrajāmi  tvām puruṣam param
Lipsită de desemnări și calități materiale, nonduală (absolută) și atotcunoscătoare - nirañjanam nirguṇam advayam  jñāpti-mātram

În această lume am suferit mult timp din cauza iluziilor, erorilor și remușcărilor - iha tapyamānaḥ ciram vṛjina ārtaḥ anutāpaiḥ
Cei șase dușmani (simțurile și mintea) (tot timpul) nesatisfăcuți - ṣaṭ amitraḥ avitṛṣa
Nedându-mi pace - alabdha śānti

Cel ce acorzi adăpost, oarecum m-am apropiat - śaraṇa da kathañcit samupetaḥ
De picioarele Tale asemenea lotusului care dau neînfricare și eliberarea de griji - tvat pada-abjam abhayam aśokam
Te rog protejează-mă, Suflet și Controlor Suprem, - pāhi mā ātman īśa para
Căci sunt chinuit și nefericit - ṛtam āpannam
 
Cei care au atins stadiul devoțiunii transcendentale nu mai sunt ispitiți de binecuvântările lumii acesteia
Când mintea este tot timpul la Krișna, atunci înseamnă că ai atins stadiul devoțiunii transcendentale

śrī-bhagavān uvāca
sārvabhauma mahā-rāja
matis te vimalorjitā
varaiḥ pralobhitasyāpi
na kāmair vihatā yataḥ  58
pralobhito varair yat tvam
apramādāya viddhi tat
na dhīr ekānta-bhaktānām
āśīrbhir bhidyate kvacit  59
yuñjānānām abhaktānāṁ
prāṇāyāmādibhir manaḥ
akṣīṇa-vāsanaṁ rājan
dṛśyate punar utthitam  60
vicarasva mahīṁ kāmaṁ
mayy āveśita-mānasaḥ
astv evaṁ nityadā tubhyaṁ
bhaktir mayy anapāyinī  61
kṣātra-dharma-sthito jantūn
nyavadhīr mṛgayādibhiḥ
samāhitas tat tapasā
jahy aghaṁ mad-upāśritaḥ  62
janmany anantare rājan
sarva-bhūta-suhṛttamaḥ
bhūtvā dvija-varas tvaṁ vai
mām upaiṣyasi kevalam  63

Domnul Transcendental spuse - śrī-bhagavān uvāca
Măreț rege al întregului pământ, mintea ta este - mahā-rāja sārvabhauma matiḥ te
Pură și puternică căci deși ai fost ispitit - vimala ūrjitā yataḥ api pralobhitasya
Nu ai cedat plăcerilor date de binecuvântările materiale - na vihatā kāmaiḥ varaiḥ

Te-am ispitit cu acele binecuvântări ca să se știe - tvam pralobhitaḥ yat varaiḥ viddhi
cei ce sunt devotați Domnului Transcendental - bhaktānām
s-au eliberat din iluzia atracției materiale -  apramādāya āśīrbhiḥ
și nu pot fi niciodată amăgiți de binecuvântările materiale - na kvacit bhidyate
căci inteligența lor este exclusiv (îndreptată spre transcendență) - tat dhīḥ ekānta

Mințile celor ce nu sunt devotați Domnului Transcendental - manaḥ abhaktānām
care sunt angajați în tehnica controlului respirației - yuñjānānām prāṇāyāma
și altele asemănătoare nu pot distruge dorințele materiale. - ādibhiḥ akṣīṇa vāsanam
O rege, după cum s-a văzut (dorințele lor materiale) se trezesc din nou - rājan dṛśyate utthitam punaḥ

Fie ca să călătorești pe acest pământ dorind ca mintea - astu vicarasva mahīm kāmam mānasaḥ
Să-ți fie fixată asupra mea și astfel vei avea mereu -  āveśita mayi evam tubhyam nityadā
Devoțiune de neclintit pentru Mine - bhaktiḥ anapāyinī mayi

Fiind situat în Datoria Prescrisă a Luptătorilor - sthitaḥ dharma kṣātra
ai omorât multe ființe la vânătoare și alte datorii -  nyavadhīḥ jantūn mṛgayā ādibhiḥ
De aceea pentru a eradica păcatele ia-mă pe Mine ca adăpost - tat jahi agham mat upāśritaḥ
Și execută cu atenție penitențe - samāhitaḥ tapasā

Oh rege, la următoarea naștere vei fi - rājan anantare janmani bhūtvā
Cel mai de seamă dintre cei binevoitori față de toate ființele - tamaḥ suhṛt sarva bhūta
Un excelent brahman și cu siguranță vei ajunge direct la Mine - dvija-varaḥ vai tvam upaiṣyasi kevalam mam