3.44 Tat-kripa-peksanam Anticipând mila Domnului

Fără mila lui Bhagavan nimeni nu poate obține bhakti, fără de care
Nici executarea practicii (sadhana) și meditației (bhageana) nu este posibilă.
Practicantul (bhakti sadhaka) spre deosebire de alții, este conștient
că totul depinde de mila Domnului. Astfel în tot ceea ce se întâmplă
el vede mila lui Krișna. Acest lucru este exprimat în felul următor în
Șrimad-Bhagavatam (10.14.8 ):

tat te ’nukampāṁ su-samīkṣamāṇo
 bhuñjāna evātma-kṛtaṁ vipākam
hṛd-vāg-vapurbhir vidadhan namas te
 jīveta yo mukti-pade sa dāya-bhāk


Astfel cei-și doresc mila ta - tat te su-samīkṣamāṇo anukampāṁ
acceptă suferințele ca efecte ale propriilor activități – bhuñjāna vipākam evātma-kṛtaṁ
Și trăiesc pentru a-ți oferi respect– jīveta vidadhan namas te
Din inimă cu vorbele și corpul lor - hṛd-vāg-vapurbhir
Devenind cei căror le acorzi eliberarea (din ciclul nașterii și-al morții) - yo sa dāya-bhāk mukti-pade