Iehova - origini Jah, Ja-Hu, Yam-Yaw, Yahwe

Forma scurtă Jhw- (vocalizată Jeho (Geho) sau Jahu (Geahu)) a fost scurtată
la Jw- (Jo- sau Ja-), sufixul -jhw scurtat la -jh (-jah) sau -jw (-jo sau -jaw). 
Vocalizarea și astfel pronunția sunt discutabile.

Doar forma scurtă Jh apare izolată în Biblie, de exemplu în Exod 15.2.
De cele mai multe ori apare în legătură cu pluralul imperativ al hll („laudă, glorifică, strigă”)
în exclamația Hallelu Jah („laudă pe Iehova!”): Astfel într-un anumit gen de psalmi biblici [15].
 
Relația dintre formele scurte cu forma lungă JHWH este neclară. 
Mulți evrei și vechi testamentari au încercat să derive forma lungă din formele independente sau formele scurte conținute în nume personale. 
 
Godfrey Rolles Driver (1928) a găsit originea în exclamația extatică "Jah!" ]
Bernardus Dirks Eerdmans (1942) a văzut rădăcina formei scurte cu două silabe Ja-Hu, pe care a interpretat-o ca o exclamație onomatopică de fulgere și tunete, vezi Iehova este Zeus, zeul Ploii, al furtunii și Fulgerului
YHWH a fost inițial un zeu al furtunii. [17] 
Sigmund Mowinckel (1961) a explicat forma lungă din apelul cult empatic Ja Hu („Oh Er!”).
Sursa Wiki-JHWH
 
Yam este un zeu din miturile fenicienilor canaaniți, amintit în tablițele din Ugaritei (sec. XIII î.numr.creșt).
Baal luptă cu fratele Yam pentru stăpânirea asupra pământului
iar Yam este numit afectuos Yaw de tatăl său, Taurul- Zeul-El ... și cine este Yaw?

În Biblie este reluată această dușmanie dintre Yaw - Yahwe și Baa
ca o continuare a vechii adversități din Canaan: Yaw - Baal.
Yahweh (Yaw) nu este un singur zeu care s-ar fi dezvăluit evreilor în Sinai
cum spun unii astăzi ci doar unul dintre numeroșii zei pe care aceștia i-au venerat, 
după stabilirea în Canaan și preluarea culturii canaanite - sursa primară a poveștilor evreiești.

Iar Osea 2 în a este vorba de fapt despre o comparație a Israelului cu o femeie care nu este credincioasă bărbatului ei Iehova
ca până la urmă să se afirme că de fapt Iehova este și Baal, după sistemul de contopire a tuturor zeilor în Iehova,
deși este evidentă concurența inițială dintre cei doi zei, care a fost preluată din panteonul canaanit.

"10. Dar ea n-a recunoscut că Eu (Iehova) am fost Acela Care i-a dat ei grâul, mustul şi untdelemnul şi i-am înmulţit argintul şi aurul pe care l-a întrebuinţat pentru Baal.
11. Şi acum voi descoperi goliciunea ei în ochii iubiţilor ei şi nimeni nu va putea s-o scape din mâna Mea.

16 Pentru aceasta, iată Eu o voi atrage şi o voi duce în pustiu şi voi vorbi inimii ei;
17. Şi îi voi da viile ei de acolo şi valea Acor o voi preface în poartă de nădejde; şi ea va fi voioasă ca în vremea tinereţii ei, ca în ziua când tu ai scos-o din pământul Egiptului.
18 Şi va fi în vremea aceea - zice Iehova - că ea Mă va numi: "Bărbatul meu" şi nu-Mi va mai zice: "Baalul meu".

Yam este un zeu din miturile fenicienilor canaaniți, amintit în tablițele din Ugarit (sec. XIII î.numr.creșt).
Baal luptă cu fratele Yam pentru stăpânirea asupra pământului
iar Yam este numit afectuos Yaw de tatăl său, Taurul-Zeu -El ... și cine este Yaw?

În Biblie este reluată această dușmanie dintre Yaw - Yahwe și Baal
ca o continuare a vechii adversități din Canaan: Yaw - Baal.