Alegerea personalității

Practicantul pare că alege un anumit tip de personalitate spirituală, care vrea să devină, numai că alegerea sa nu este liberă, ea urmează dorința lui Krișna;
El a făcut jocul și regulile... în cele mai mici detalii... și fiecare alege conform programului jocului.

Krișna însuși explică în Bhagavad-gita 4.11, că El însuși este obligat
să răspundă conform tipului de iubire cu care este abordat:

ye yathā māḿ prapadyante / tāḿs tathaiva bhajāmy aham
mama vartmānuvartante / manuṣyāḥ pārtha sarvaśaḥ


În felul în care se apropie de Mine (Personalitatea Transcendentală), la fel îi ador şi Eu.
Toţi oamenii urmează căile Mele oh fiu al Parthei.

De asemenea Domnul Transcendental spune în Bhagavad-gita 8.6

yaḿ yaḿ vāpi smaran bhāvaḿ / tyajaty ante kalevaram
taḿ tam evaiti kaunteya / sadā tad-bhāva-bhāvitaḥ


Starea de existenţă pe care cineva şi-o aminteşte în momentul părăsirii corpului, oh fiu al lui Kunti,
chiar acea stare o va atinge cu siguranţă (în viitoarea existență).

Şrila Rupa Gosvami spune că ceea ce se execută cu ajutorul corpului material
şi are ca scop atingerea începutului iubirii divinebhava, se numeşte sadhana-bhakti.

kṛti sādhya bhavet sādhya / bhāvā sa sādhanābhidhā

adică fructul pe care îl culege cel ce face cu adevărat sadhana-bhakti, este bhava-bhakti.

nitya siddhasya bhāvasya / prākatyam hṛdi sādhyatā 
 
Această bhava care este etern existentă în suflet,
se manifestă, sau altfel spus este deşteptată în inimă
în urma executării procesului de deşteptare a iubirii divine, numit sadhana bhakti.
 
Înainte de trezirea iubirii divine,
"tu alegi" tipul de corp spiritual,
care prefigurează un anumit tip de relație de iubire,
pe care ți-o dorești.

Un rol important îl joacă gurul pur, ce are viziunea de a-ți spune detalii despre corpul pe care ți-l dorești.
Trebuie să nu uiți însă că cel care trage sforile este Krișna, iar noi suntem marionetele, iar alegerea noastră nu este liberă niciodată.

Acest process are loc pentru cei ce urmează tipul de sadhana (practică) numită raganuga.

Sri Rupa Gosvami prezintă baza pe care se sprijină Raganuga Sadhna in trei şloka principale.
Aici numai prima strofă.

kṛṣṇaḿ smaran janaḿ cāsya preṣṭhaḿ nija-samīhitam
tat-tat-kathā-rataś cāsau kuryād vāsaḿ vraje sadā

(Bhakti-rasämrita-sindhu 1.2.294)

“Adu-ţi aminte de Krishna   kṛṣṇaḿ smaran 
cu ai Săi foarte dragi asociaţi   asya preṣṭhaḿ janaḿ 
pe care-I alegi tu (ca exemplu de urmat) - nija-samīhitam.
Şi în acest fel  fiind ataşat - cāsau rataś
de un anumit tip de jocuri (ale iubirii) - tat-tat-kathā 
tot timpul sadā să locuieşti  in Vrindavan - kuryād vāsaḿ vraje.

Înţelesul versului lui Sri Rupa este confirmat de către Srila Kaviraja Gosvamii în Śrī Caitanya Caritāmṛta 2.22.159:

nijābhīṣṭa kṛṣṇa-preṣṭha pācheta' lāgiyā
nirantara sevā kare antarmanā hañā

Practicantul raganuga trebuie continuu să execute “intern” manasi-seva (serviciu devoţional în minte)
către Krishna urmând asociaţilor dragi ai Acestuia din Braja.
care au nija-abhīṣṭa (acelaşi fel de dorință de relaţie de iubire pe care practicantul (sadhak) doreşte să o stabilească cu Sri Krishna).

În urma practicii spirituale, iubirea se revelează.
Această definiţie a iubrii este dată de către Rupa Gosvami,
în cartea sa Oceanul de nectar al relaţiilor iubirii divine - Bhakti Rasa-amrita Sindhu (1.3.1/1.4.1):

śuddha-sattva-viśeṣātmā / prema-suryāḿśu-sāmyabhāk
rucibhiś citta-māsṛṇya kṛd asau bhāva ucyate


Începutul iubirii divine - BHAVA apare atunci când în "inimă" (citta) se revelează bunatatea pură, şuddha-sattva,
împreună cu vişeş atma (o forma specifică de atracţie divină), şi atunci razele soarelui iubirii divine
îşi fac apariţia la orizontul inimii, şi inima este topită de un potpuriu de gusturi.

Aceste gusturi ale iubirii sunt legate de adevăratul Obiect al Iubirii, Cel Atoate Atrăgător, care în sanscrită înseamna Krişna.

samyaṇ masṛṇita-svānto / mamatvatiśayaṇkitaḥ
bhāvaḥ sa eva sāndrātmā / budhaiḥ premā nigadyate


"Bhava, care topeşte şi mai mult inima, decât in stadiul initial,
şi care măreşte fără de măsura sentimentul extazului transcendental,
şi care transmite un puternic sentiment de posesiune (mamata)
pentru Cel Atoate Atrăgător (Şri Krişna) este numită PREMA, iubire divină ,
de cei ce au puterea de discernământ."