Pavel alias Saul

Nu există nici un fel de originale ale aşa ziselor Epistole ale lui Pavel.

Nici o scriere ale rabinilor din secolul 1 sau 2  nu menţionează un Saul
aşa cum este el prezentat în „Faptele Apostolilor”
care să fi fost discipolul vestitului rabin Gamaliel,
şi care Saul să fi fost un mare păzitor al Iudaismului
şi care să-l fi părăsit pe Gamaliel 
pentru a predica creştinismul curentului catolic.

Faptul că Saul alias Pavel este o invenţie a bisericismului catolic
este confirmat prin aceea că citatele biblice pe care acesta chipurile le dă,
sunt din Septuaginta, care este o traducere târzie a unor lucrări din Tanakul evreisc
între 200 şi 300 (num. creștină),
după crearea „Noului Testament” conform unor celebri savanţi în VT ca Paul Kahle und Jack Moorman;
Mitul Septpuagintei bazându-se pe aşa zisa Scrisoare a lui Aristeas, care a fost dovedită o fraudă.

În realitate nu aşa zisele evanghelii citează din Septuaginta ci invers.