Cele 3 tipuri de eliberare

Cunoașterea spirituală cuprinsă în literatura Vedică este o știință
nu numai pentru că așa a fost cunoscută dintotdeauna... ca și cunoaștere, știință - veda (în limba sanscrită),
ci pentru că așa cum spune și cuvântul cunoaștere, aceasta exprimă o experimentare directă a acelei științe.

Cunoașterea spirituală nu este o teorie, pe care o poți crede sau nu,
ci implică și o practică, sadhana,
și conform practicii pe care o implementezi în viața ta, experimentezi ceea ce teoria spune.

Conform diferitelor școli, și implicit a diferitelor practici care pot fi urmate
există diferite realizări ale Absolutului.
Dintre multele tipuri de realizări spirituale, cele mai iportante sunt enumerate în Bhagavat Puran 1.2.11:

vadanti tat tattva-vidas tattvaṁ yaj jñānam advayam
brahmeti paramātmeti bhagavān iti śabdyate

Cei ce cunosc Adevărul - tattva vidas
spun că Adevărul Absolut -vadanti tat tattvam
e cunoscut ca nondual (adică nu aparține lumii materiale, a dualității) - yat jñānam advayam
fiind revelat ca - iti șabdyate
- energia spirituală (impersonală) - brahma ,
- suprasufletul (care alături de suflet se află în corpul material) - parama atma ,
- Personalitatea Supremă - bhagavan

Ghiana - Jnana (jñānam) în limba sanscrită înseamnă cunoaștere transcendentală și nu credință.
Veda înseamnă de asemenea Cunoaștere, nu credință, iar literatura Vedică este o literatură a cunoașterii (nu a credinței).