3.3 Servirea cu iubire a maestrului spiritual

După cum am mai menționat, în Bhagavat Puran (11.3.22) se spune:

tatra bhāgavatān dharmān śikṣed gurv-ātma-daivataḥ
amāyayānuvṛttyā yais tuṣyed ātmātma-do hariḥ


Astfel trebuie să înveţi să-ţi îndeplineşti cea mai de seamă îndatorire - tatra bhāgavatān dharmān śikṣet
Să serveşti sincer maestrului spiritual – anuvṛttyā amāyayā guru-
Ca fiind propria-ţi viaţă şi Domn - ātma-daivataḥ
Astfel Domnul (Hari), Sufletul ce dă suflete, este satisfăcut - yaiḥ hariḥ ātmā ātma-daḥ tuṣyet

Domnul Suprem Șri Krishna îi spune lui Uddhav, așa cum este înregistrat în Bhagavat Puran,

ācāryaḿ māḿ vijānīyān
nāvanmanyeta karhicit
na martya-buddhyāsūyeta
sarva-deva-mayo guruḥ


Să se știe, că maestrul spiritual sunt Eu - vijānīyāt ācāryam mām
Nimeni nu are dreptul să nu-l ia în seamnă - karhicit na avamanyeta
Nu trebuie invidiat (gândind) că el ar fi un om obișnuit - na asūyeta martya buddhyā
Maestrul spiritual este reprezentantul tuturor zeilor - guruḥ mayaḥ sarva-deva

Unii devoţi, care nu cunosc concluziile Vedice, consideră că e de ajuns să venereze maestrul spiritual,
gândind că el este Bhagavan (Domnul Suprem).

Scrierile spirituale subliniază importanţa venerării Domnului Suprem,
altminteri strădaniile devotului nu sunt încununate de succes.
De exemplu în acest sens se spune în Şvetaşvatara Upanişad (6.23).

yasya deve para bhaktir yatha deve tatha gurau
tasyaite kathita hy arthah prakasante mahatmanah


Trebuie să execuţi serviciu devoţional divin (bhakti) pentru Domnul Suprem - yasya deve para bhaktir
Precum pentru Domnul Suprem aşa şi pentru maestrul spiritual - yatha deve tatha gurau
În acest fel se manifestă - tasyaite kathita hy prakasante
scopul (spiritual) în "marile suflete" - arthah mahatmanah

 

Bhakti-Yoga Iubirea Spirituală