Suprasufletul în Bhagavad-Puran

In Şrimad-BhAgavatam (11.11.5-6) Şri Krişna i se adresează lui Uddhava spunându-i:

atha baddhasya muktasya vailakṣaṇyaḿ vadāmi te
viruddha-dharmiṇos tāta sthitayor eka-dharmiṇi

suparṇāv etau sadṛśau sakhāyau yadṛcchayaitau kṛta-nīḍau ca vṛkṣe
ekas tayoḥ khādati pippalānnam anyo niranno 'pi balena bhūyān

Astfel, dragul meu îţi voi vorbi de caracteristicile diferite - atha tāta vadāmi te vailakṣaṇyaḿ
Ale sufletulului legat (de lumea materială- condiționat de Modurile Naturii Materiale) şi Celui Eliberat (Domnul Suprem, care nu este condiționat, deoarece se află într-un corp spiritual, chiar dacă se află în lumea materială ca Avatar) - baddhasya muktasya
Ale căror naturi sunt contrare (corpul ființei condiționate fiind material iar cel al Domnului Transcendental fiind spiritual) -viruddha-dharmiṇos
În acest fel (ca Suprasuflet) situate într-un singur corp (corpul material al ființei condiționate) - sthitayor eka-dharmiṇi

Aceşti prieteni, sunt asemenea unor păsări - etau sakhāyau sadṛśau suparṇāu
(care) prin aranjamentul providenţei (Voinţei Domnului) şi-au făcut un cuib în acelaşi copac - yadṛcchaya kṛta-nīḍau ca vṛkṣe
Una dintre acestea mănâncă din fructele acestui copac pipal (degustând rezultatele acţiunilor corpului) - ekas tayoḥ khādati pippalānnam
Totuşi cealaltă (Suprasufletul) nu mănâncă de loc – api anyah niranno,
datorită puterii dată de măreţia sa extraordinară - balena bhūyān

ko vetti bhūman bhagavan parātman yogeśvarotīr bhavatas tri-lokyām 
kva vā katha
vā kati vā kadeti vistārayan krīasi yoga-māyām (Șrimad Bhagavatam 10.14.21)

Domn Suprem, agregat al tuturor fințelor, - bhagavan bhūman
Suprasuflet (ce însoțește sufletul) și Cel ce Controlează Yoga - para-ātman yoga-īśvara
Cine știe unde în cele trei lumi (materiale) sau cum sau când - kaḥ vetti kva tri-lokyām vā katham vā kadā
sau câte jocuri faci o Domn Suprem - vā kati ūtīḥ krīḍasi bhavataḥ
manifestându-le astfel prin energia ta iluzorie - vistārayan iti yoga

tvām ātmānaṁ paraṁ matvā param ātmānam eva ca 
ātmā punar bahir mṛgya aho 'jña-janatājñatā 
antar-bhave 'nanta bhavantam eva
hy atat tyajanto mṛgayanti santaḥ 
asantam apy anty ahim antareṇa
santaṁ guṇaṁ taṁ kim u yanti santaḥ  (Șrimad Bhagavatam 10.14.27-28)

Sufletul tău este suprem - tvām ātmānam param 
și de asemenea este Suprasufletul -  param ātmānam eva ca
Cei ignoranți gândesc astfel și totodată - ajña janatā matvā punaḥ
datorită ignoranței caută sufletul în afara (lor) - ajñatā mṛgyaḥ ātmā bahiḥ

Nelimitat Domn Suprem, cel ce cunoaște adevărul - ananta bhavantam santaḥ 
respinge să te caute în interiorul corpului - tyajantaḥ mṛgayanti antaḥ-bhave 
Într-adevăr cum este posibil ca cel ce cunoaște adevărul și este iluminat - eva hi kim u tam santaḥ atat
să considere neadevărul că o frângie este totuși un șarpe - yanti asantam guṇam api ahim
ca fiind un adevăr, când de fapt este o diferență - santam anti antareṇa

namas tubhyaṁ bhagavate  puruṣāya mahātmane
bhūtāvāsāya bhūtāya  parāya paramātmane (Șrimad Bhagavatam 10.16.39)

Plecăciuni ție Degustător Transcendental al Plăcerii - namaḥ tubhyam bhagavate puruṣāya
Suflet Măreț, Cel ce Asistă Elementele Materiale - mahā-ātmane bhūta-āvāsāya
Supra-Suflet (Cel ce însoțește tot timpul Sufletul în călătoria sa materială). - parama-ātmane
Aflat dincolo de Elementele Materiale - parāya bhūtāya

Nu poți realiza o relație de iubire cu Krișna
nici în afara ta, în lumea materială,
nici în interiorul tău, sub forma Sa de Suprasuflet,
pentru că de fapt Krișna se află în lumea spirituală în Vrindavan transcendentală
iar Suprasufletul este o formă a Personalității Transcendentale
care se află doar în lumea materială.

În acest sens sunt înregistrate cuvintele lui Suta Gosvami (Ugraśravā), 
fiul lui Romaharṣaṇa, care învățase Puranele de la Șri Vyasa, 
cel care compilase literatura Vedică, la sfârșitul lui Dvapara Yuga, 
către asceții adunați în pădurea Naimișa (Naimișaranya):

vadanti tad tattva vidas/ tatvam yajnanam advaiam
brahmeti parama-atmeti/ bahgavan iti Sabdyate


Cei ce cunosc Adevărul au vorbit astfel -  tattva vidas iti şabdyate
Spunand următoarele - vadanti tad
Adevărul este experimentat ca nondual (spiritual - Absolut) - tattvam yajJanam advaiam
iti brahma – ca energie spirituală (lumina albă plină de iubire (care radiază din corpul Domnului Transcendental și care dă o stare extatică … numită brahm-ananda)
iti parama atma – ca Supra-sufletul (expansiunea locală a celui Domnului Transcendental n inima tuturor)
iti bhagavan – ca Domnul Transcendental
(conform procesului spiritual adoptat (sadhana) pentru a atinge țelul spiritual dorit - sadhya)

Vezi și 
Suprasufletul în Bhagavad-gita
Suprasufletul în Upanișade