"adam și eva" progrese și încercare

Un copil trebuie să asculte de părinți și educatori. Dacă ascultă și progresează, în final nu trebuie să mai asculte.
Adam urma să ia din ambii pomi, dar în ascultare, nu cu japca. De aceea erau pomii acolo.
 
1. Aceste speculații nu sunt sprijinite de text.

Textul
 • nu susține că "adam și eva" urmau să facă progrese pe calea Cunoașterii și a Nemuririi
 • nu spune că în final nu trebuie să mai asculte
 • nu spune că "adam și eva" urmau "să ia din ambii pomi, dar în ascultare, nu cu japca"
 • nu spune că pomii erau pentru "adam și eva" ci din contră că le era interzis să mănânce din ei

.2. "adam și eva" au fost condamnați să moară de la bun început.
 • Textul nu sugerează nicăieri că ar fi o încercare la care "adam și eva" erau supuși.
  • a inventa o astfel de interpretare care nu este sprijinită de text nu are nici un sens
  • a inventa o astfel de interpretare nu are nici un sens, de vreme ce "adam și eva" nu aveau nici măcar Putere de discernământ între bine și rău, această Cunoaștere fiindu-le interzisă de "zeul lui Israel".
3. Textul nu vorbește de o "viață asigurată doar cât timp ascultă" ci de faptul că "zeul evreilor" nu vroia ca "adam și eva"
 • nici să aibă Putere de discernământ prin mâncarea din Pomul Cunoașterii Binelui și Răului
 • nici să aibă parte de Viață Veșnică
 • nicăieri textul nu spune că dacă n-ar fi mâncat din Pomul Cunoașterii Binelui și Răului,  "zeul evreilor" ar fi avut de gând să le dea acces la cei doi pomil
4. Concluzia: nu se spune în text că "adam și eva" fuseseră puși la un test
 • și ca urmare nu se amintește nicăieri  cât timp urma să aibă loc inventatul test evreo-creștin, pentru a fi învinuiți că ar fi luat "cu japcaputerea de Discernământ între bine și rău
 • punerea la test a unor "dobitoace" ca "adam și eva" care nu aveau Putere de discernământ înte Bine și Rău este lipsită de sens.