Dumnezeu - singurul zeu - Isaia 45:5-6

Întregul context trebuie luat în considerație. Este vorba despre Iehova (nu Domnul) care vorbește unsului său, regele Cyrus,
unde spune în continuare - traducerea din interliniară:

         Isa.45:3...you shall know that I Yahve the one calling in name of you Elohim (the gods) of Israel
... ar trebui să știi că eu Iehova, sunt cel care a chemat în numele tău zeii lui Israel

       Isa.45:4 on account of servant of me Jacob and Israel chosen one of me and I am calling to you in name of you I am entitling you and not you know  me.
Datorită faptului că servitorul meu Iacov și Izrael m-au ales vezi Deuteronom 32:1-9 (numai) pe mine (unic) și (de aceea) eu te chem și îți acord titlul (de rege) iar tu nu mă cunoști (dintre ceilalți zei!)

În versul următor Iehova îi explică faptul că este vorba despre el și nu despre alți zei:

       Isa.45:5 I Yahve and there is no further except me, no Elohim, I am belting you and not you know me ()
Eu sunt, Iehova, și nimeni altcineva în afară de mine. Nu alți zei, eu sunt cel care te-a încins și tu nu mă cunoști.

      Isa.45:6-7 so that they shall know from rise of sun and from westward that limit apart from me I Yahve and there is no further one forming light and one creating darkness one  making well being and one creating evil I Yahve one making all of these

Astfel încât să știe că de la răsăritul soarelui și până la apus există o limită, dar nu și pentru mine. Eu Iehova și nimeni altul aduce lumina (de la răsăritul soarelui) și cel ce creează întunericul (când soarele apune) aducând bunăstarea și răul. Eu Iehova fac toate acestea.

Aici se poate vedea de asemenea că nici un alt zeu, numai Iehova este și cel care aduce răul.

1. Nu este vorba de Domnul sau Dumnezeu ci de Iehova.
2. Dacă Iehova ar spune în altă parte că el ar fi singurul zeu, ar fi clar că este un mincinos,
când chiar din geneză afirmă că este invidios pe ceilalți zei, vezi Iehova un zeu invidios - Exodul 20 și-i va pedepsi pe cei ce venerează ceilalți zei, oricare ar fi aceștia și oriunde s-ar afla.
3. Iehova și numai Iehova aduce rău, nu inventatul Lucifer, sau Satan din povestea lui Iov, vezi