Iehova diferit de Krișna

Krișna este Domnul Transcendental original iar Iehova este un semizeu din lumea materială, conducătorul lumilor materiale de deasupra pământului, care de aceea se mai numesc și lumile cerești.
Iehova este cunoscut în literatura Vedică sub numele de Indra, cel care trimite norii și este posesorul fulgerului. El este cunoscut și la alte popoare sub alte nume. La greci el era numit Zeus.
Semizeii lumii materiale fac parte, începând cu creatorul din interiorul fiecărui univers - Brahmaa, din categoria ființelor vii, care sunt energii marginale - tataștha șakti, condiționați de rolul iluzoriu pe care-l joacă în lumea materială iluzorie.

īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ sac-cid-ānanda-vigrahaḥ
anādir ādir govindaḥ sarva-kāraṇa-kāraṇam (aus Brahma-samhita (5.1))

Supremul controlor este Krișna - paramaḥ īśvaraḥ kṛṣṇaḥ
forma Sa este eternă, plină de cunoaștere și extaz divin - vigrahaḥ sac-cid-ānanda
El este fără de început, originarul Govinda (așa cum est numit în Vrindavan)
Cauza tuturor cazelor - kāraṇa sarva-kāraṇam

Domnul Transcendental rămâne în trei categorii de forme, numite - bhagavān rahena rahena prathamei rūpe nāma
propria formă (originală) -svayam-rūpa
forme una în suflet cu cea originală - tat-ekātma-rūpa
āveśa - (forme) dotate cu o parte a puterii Domnului Suprem

Există viziuni a două tipuri de forme: Forma originlă și propriile manifestări -  sphūrti dui rūpe svayam-rūpa svayam-prakāśa
Forma originală este singură Krișna - svayam-rūpe eka kṛṣṇa
Forma unui păstoraș din Vrindavan - gopa-mūrti vraje

Pentru a-și atinge scopurile – artham viśva-kārya
(Domnul Transcendental) se manifestă așa cum am descris mai înainte - purva uktā aviḥsyur
personal sau într-alt fel – svayam va dvārāntareṇa
ca și cum nu s-ar mai fi întâmplat – iva cet apūrvā
astfel amintit ca avatar (Cel ce coboară)– tadā smṛtāḥ avatārās

Astfel (El apare) și ca Forme una în suflet cu El - tac ca dvāraḿ rūpas tad ekātma
începând cu Domnul Suprem Șeșa – ādiko śeṣaśāyi
și bineînțeles și ca devot – ca eva api ca tad-bhakta
începând cu Vasudev– ādiko vasudeva

De asemenea există trei tipuri de avataruri ale Domnului Transcendental:
1. puruşa-avatar 2. guna-avatar, şi 3. lila-avatar.
Aceste avataruri sunt în general forme de tipul svamşa şi aveşa-rupa.

Printre acestea, Domnul Suprem poate apare chiar şi în forma sa originară - svayam-rupa.

În general există trei feluri de Avataruri – prāyaḥ tridhā
La început sunt manifestați - sa 'gre vyakti-bhaviṣyati
1. Cei ce se desfată - akhyā te puruṣa
2. Cei ce controlează (cele trei) Moduri ale Naturii Materiale (Virtute, Pasiune și Ignoranță) –  guṇātmāno lilātmānaś
3. Formele jocurilor (Sale) - lila-atmānaś
Aceste avataruri sunt –ami avatārā bhavanti
Propriile Sale expansiuni precum și intrări (în Formele devoților săi) – sva aḿśas tatha aveśā
Aici (în lumea materială) este de asemenea manifestată și forma originară a Domnului Transcendental - atra yaḥ syāt svayaḿ-rūpaḥ

Despre natura lui Iehova iată câteva articole:
Iehova reinventat ca zeu național al evreilor - Adunarea Zeilor - Împărțirea popoarelor -Deuteronom 32:1-9
Iehova - origini Jah, Ja-Hu, Yam-Yaw, Yahwe
Iehova este Zeus, zeul Ploii, al furtunii și Fulgerului
Iehova îl înlocuiește pe El și devine soțul lui Așera- Archeologie