Hiksoșii - în Delta Nilului - nu sunt evreii

Creștinii afirmă că în 1966 o echipă de cercetător austrieci conduși de Dr Manfred Bietak a descoperit așezări ale evreilor în delta Nillului.
În realitate este vorba de populații semite în Egipt care însă nu erau evreii, cum afirmă acest film de propagandă biblică ci populația cunoscută în literatura egipteană sub numele de Hyskoși. Prima mențiune egipteană a evreilor fiind legată de o populație din Canaan în jurul anului 1200 remarcată în timpul faraonului Merneptah care a domnit între 1213–1203 î.n.c.

Numele "Israel" apare pentru prima dată în Merneptah Stele c. 1209 BCE: "Israel a fost pustiit și sămânța sa nu mai există."[16]
Acest "Israel" a fost o entittate culturală și probabil politică, desturl de bine stabilită percepută de Egipteni (pentru prima dată - nici o poveste despre Robia Egipteană de 400 de ani ) nu ca o posibilă provocare, ci mai degrabă un grup etnic și nu un stat organizat.
(sursa Late Bronze Age background)

Hyksoșii "conducător(i) din țări străine"; erau probabil oameni care își aveau originea în Levant,[1][5] care s-au stabilit în timpul celei de 15-a Dinastii a Egiptului (1650–1550 î.n.c.)[a] în orașul Avaris în delta Nilului, de unde au condus nordul țării. În timp ce istoricul elenistic egiptean Manetho îi portretizează pe Hyksoși ca invadatori și opresori, egiptologii moderni nu mai cred că aceștia ar fi cucerit Egiptul în urma unei invazii.[9] În loc de acesta, conducerea Hyksoșilor ar fi fost precedată de grupuri de popoare din Canaan care s-ar fi stabilit în delta estică unde probabil că s-au retras de sub controlul central egiptean către sfârșitul celei de-a 13-a Dinastii.
Istoricul evreu Josephus i-a asociat pe Hyksoși cu Exodul evreilor din Egypt. Mulți învățați moderni cred de asemenea că Hyksoși trebuie să fi inspirat în parte povestirea biblică.
(sursa  Hyksos)