Avataruri

Forme care coboară în lumea materială - avataruri

2.1
athāvatārāḥ kathyante
kṛṣṇo yeṣu ca puṣkalaḥ

Acum vor fi descrise avatarurile (Formele Domnului Supreme ce coboară în lumea materială) – atha avatārāḥ kathyante
dintre care Krișna este totul Absolut – yeṣu kṛṣṇo puṣkalaḥ

2.2-3
purvoktā viśva-kāryārtham
apūrvā iva cet svayam
dvārāntareṇa vāviḥsyur
avatārās tadā smṛtāḥ

tac ca dvāraḿ tadekātmarūpas
tad-bhakta eva ca
śeṣaśāyi-ādiko yādvad
vasudevādiko 'pi ca

Pentru a acţiona în lumea materială, Domnul Suprem apare în formele descrise anterior, precum şi în alte forme, ca şi cum n-ar mai fi apărut în acel fel vreodată. Aceste apariţii sunt cunoscute sub numele de "avataruri" (Cei ce coboară). În acest fel El apare sub formele sale tad-ekatma, cum ar fi Şeşasayi Vişnu, şi devoţii săi împuterniciţi ca Maharagi Vasudev.

Pentru a-și atinge scopurile – artham viśva-kārya
(Domnul Suprem) se manifestă așa cum am descris mai înainte - purva uktā aviḥsyur
personal sau într-alt fel – svayam va dvārāntareṇa
ca și cum nu s-ar mai fi întâmplat – iva cet apūrvā
astfel amintit ca avatar (Cel ce coboară)– tadā smṛtāḥ avatārās

Astfel (El apare) și ca Forme una în suflet cu El - tac ca dvāraḿ rūpas tad ekātma
începând cu Domnul Suprem Șeșa – ādiko śeṣaśāyi
și bineînțeles și ca devot – ca eva api ca tad-bhakta
începând cu Vasudev– ādiko vasudeva