3.2 De ce este nevoie de guru?

În Şrimad Bhagavatm 11.3.19-21 înţelptul Prabuddha explică regelui Nimi de ce are trebui să se accepte un maestru spiritual:

nityārtidena vittena
durlabhenātma-mṛtyunā
gṛhāpatyāpta-paśubhiḥ
kā prītiḥ sādhitaiś calaiḥ


Ce fericire poate fi obţinută die posesiile trecătoare - kā prītiḥ sādhitaiś vittena calaiḥ
Casă, copii, rude şi animale - gṛhāpatyāpta-paśubhiḥ
(care) sunt o continuă sursă de suferinţă, greu de obţinut şi moarte pentru suflet - nityārtidena durlabhena ātma-mṛtyunā

evaḿ lokaḿ param vidyān
naśvaraḿ karma-nirmitam
sa-tulyātiśaya-dhvaḿsaḿ
yathā maṇḍala-vartinām


Astfel să ştii că şi chiar pe planetele superioare (paradisiace) - evaḿ vidyān lokaḿ param
Rezultatele activităţilor sunt trecătoare - nirmitam karma naśvaraḿ
Egal sau superior (totul) este distrus - sa-tulya atiśaya-dhvaḿsaḿ
Aceasta este situaţia acestui spaţiu (material)- yathā vartinām maṇḍala

tasmād guruḿ prapadyeta
jijñāsuḥ śreya uttamam
śābde pare ca niṣṇātaḿ
brahmaṇy upaśamāśrayam


De aceea trebuie să iei adăpostul unui maestru spiritual - tasmāt prapadyeta gurum
Punând întebări despre ceea ce este cel mai bun (auspicios) - jijñāsuḥ śreyaḥ uttamam-
Despre sunetul transcendental şi -śābde pare ca
Despre absorbirea în Adevărul Absolut - niṣṇātam brahmaṇi
Luând adăpostul detaşării (de lumea materială) - āśrayam upaśama.


In Bhakti-sandarbha (Anuccheda 202) Srila Jîva Gosvama comentând cuvintele
śābde pare ca niṣṇātaḿ” privind calităţile pe care un maestru spiritual ar trebui să le aibă, spune:
“zAbde brahmaNi vede tAparya vicAreNa niSNAtaM tathaiva niS†hAM prAptam, pare brahmaNi-bhagavad-AdirUpAvirbhAves tu aparokSAnubhavena –

Cel ce
este expert în a explica scopul Vedelor, care sunt şabda-brahma (sunetul transcendental),
are experienţă directă a lui Parabrahma (Supremul Brahman, Şri
Krishna), şi
este lipsit de orice fel de aşteptări sau cerinţe materiale trebuie acceptat ca maestru spiritual autentic.

Ar trebui să iei adăpostul unui astfel de guru prin procesul de ascultare a vorbelor sale, pentru a înţelege adevărul privind sAdhana (practica spirituală), şi sAdhya (scopul practicii spirituale).

Vestitul Gadadhar Pandit (care nu este decât o formă a Radhei în Gaura lila) a dorit să primească mantra din nou. Într-o zi el i-a cerut lui Şri Caitanya să-i dea mantra de iniţiere, spunând:

" De când am repetat işta-mantra (mantra de venerare a Zeităţii tutelare) pe care am primit-o de la gurudev, nu mai sunt capabil să mă concentrez, cănd o incantez. Te rog repetă această mantă pentru mine, pentru a mi se calma mintea."

Mahaprabhu răspunse,
"Tu ai deja un mantra-upa-dikşa guru. Fii atent, altminteri vei deveni un ofensator al acestuia. Tot ce am îţi aparţine, chiar şi viaţa mea, ce să mai spun de mantra. Dar atâta timp cât gurul tău este în viaţă nu este în ordine să o repet pentru tine."
(Chaitanya Bhagavata 3.10.23-26)

In Hari-bhakti-vilāsa (4.360) se spune:

harau ruşţe gurus trātā gurau ruşţe na kaścana
tasmāt sarva-prayatnena gurum eva prasādayet


Chiar dacă o persoană îl nemulţumeşte pe Domnul Suprem, maestrul spiritual încă îl poate proteja
Dar dacă maestrul spiritual este nemulţumit, nimeni nu-i mai poate da protecţie.
De aceea trebuie să faci totul pentru a-l mulţumi pe guru.