Arborii genealogici și reacția evreilor

Evreii au văzut în Isus un șarlatan (misit), care se prezenta ca un eliberator,
și chiar au denunțat așa zișii arbori genealogici întocmiți de creștini, probabil la ordinul lui Isus, fapt redat în Mișna Yevamot 4.13 unde se află o indicație despre un „peloni“ (Rabbinische Hebräisch für „știți voi cine“ al cărui nume este de preferat să nu fie menționat)

"Simeon ben Azzai a spus: În Ierusalim am găsit o carte despre arbori genealogici; acolo este scris că: Știți voi cine este Bastardul (pentru evrei persoană condamnată juridic la moarte) unei femei căsătorite. Dacă nu ar fi fost vorba de un om bine cunoscut, nu ar fi avut nici un rost să se facă referință la el; și dacă nu ar fi existat un motiv puternic pentru evitarea numelui său, numele ar fi fost dat pentru a întări argumentul pe care se bazează acest caz. Pentru că se spune că Shimon ben Azai a făcut declarația sa "pentru a confirma cuvintele lui R. Yehoshua." Și R. Yehoshua a arătat că un bastard a fost condamnat la o moarte în justiție, adică un om născut dintr-o uniune care este interzisă sub sancțiunea unei pedepse cu moartea. (aluzie la faptul că Isus fusese făcut de Maria cu altcineva decât soțul ei Iosif).


Acum, fără îndoială, Isus a fost condamnat (deși nu din cauza nașterii sale) la o moarte în justiție, așa cum recunoaște Talmudul (vezi  Babylonian Talmud: Tractate Sanhedrin Folio 43a), iar Shimon ben Azai aduce dovezi din cartea pe care a descoperit-o, pentru a arăta că în cazul unei persoane notorii, pedeapsa cu moartea în justiție (Isus a fost condamnat la spânzurătoare) a urmat unei nașteri ilegale."

"Simeon ben Azzai has said: I found in Jerusalem a book of genealogies; therein was written: That so and so is a bastard son of a married woman. Unless some well-known man were intended, there would be no point in referring to him; and unless there had been some strong reason for avoiding his name, the name would have been given in order to strengthen the argument founded upon the case. For it is said that Shimon ben Azai made his statement "in order to confirm the words of R. Yehoshua". And R. Yehoshua had laid it down that a bastard is one who is condemned to a judicial death, i.e., one born of a union which was prohibited under penalty of such a death. Now Jesus undoubtedly had been condemned (though not on account of his birth) to a judicial death, as the Talmud recognizes (see below), and Shimon ben Azai brings the evidence of the book which he had discovered, to show that in the case of a notorious person the penalty of a judicial death had followed upon unlawful birth.

"Supărarea" evreilor, în rândul cărora se făcuse propagandă pentru Isus,
pentru că au fost mințiți că Isus ar fi fost "așteptatul eliberator",
un prinț moștenitor al casei regale a lui David
,
minciună inițială rămasă în scrierile inițiale despre Isus,
nu scuză minciuna ce a urmat,
ci a făcut-o oarecum necesară, căci minciuna răsuflase,
și astfel Isus a fost reinventat,
ca fiu al unui duh, care ar fi venit de la Iehova, zeul tribal evreiesc.
Și dacă nu ar fi venit de la Iehova, de la cine ar fi venit, căci toți zeii în trecut aveau un nume,
Iar evreilor nu li se putea spune că ar fi fost fiul unui duh, ce ar fi venit de la un "zeu" (theos) al altor triburi
cum este înlocuit numele lui Iehova în așa numitul "Nou Testament" prin cuvântul "zeu" (theos).
 
Isus 
- nu a mai fost prezentat ca zpânzurat, vezi Babylonian Talmud: Tractate Sanhedrin Folio 43a ci crucificat.
- deși era cunoscut ca fiul unui dulger, Iosif, a fost un timp prezentat ca fiind de rang regal,pentru că Isusul istoric avea relații cu guvernul (sau palatul, adică era influent), vezi Linkul anterior,
- apoi după mai bine de un secol a fost prezentat ca fiind fiul unui duh, făcut cu o fecioară, anunțată de un înger, ...
  lucruri copiate din mitologia egipteană, vezi Cartea Egipteană a Morților și Apocalipsa lui Ioan”