Trădarea lui Isus - Zaharia 11:12

Profetizarea trădării lui „Isus“ în Zaharia 11:12 - cei 30 de arginți
(conform credinței creștine)

Pentru o mai bună înțelegere iată textul începând cu versetul 4, vezi originalul evreiesc:

4. Aşa zice Iehova (Yahve) dintre zeii (elohim) noștri: "Paşte oile de junghiat".
5. Căci domnii lor le junghie și consideră că nu e un păcat, iar vânzătorul lor zice: "Binecuvântat să fie Iehova, căci, iată, m-am îmbogăţit", şi păstorii lor nu le cruţă.
6. "Şi Eu nu Mă voi mai îndura de locuitorii ţării (care consideră că înjughierea lor nu e păcat)", zice Iehova. "Iată că Eu voi da pe oameni, pe fiecare în mâinile vecinului său şi ale regelui său, şi vor pustii ţara şi nu-i voi scăpa din mâinile lor".
7. Şi m-am făcut cioban peste oile de junghiat din pricina neguţătorilor de oi. Şi am luat două toiege. Pe unul l-am numit "Îndurare", iar pe celălalt "Legământ" şi am început să pasc turma.

9. Şi am grăit: "Nu vă mai pasc! Cea care este de murit să moară, cea de pierit să piară, iar oile care vor mai rămâne să se sfâşie între ele!"
10. Atunci am luat toiagul Meu "Îndurare" şi l-am frânt, ca să stric legământul pe care l-am încheiat cu toate popoarele.

Aceasta este o afirmație falsă a autorului/editorilor lui „Zaharia”, pentru că Iehova conform cu Deuteronom 32 nu are nimic de-a face cu celălalte popoare. Conform autorului/editorilor Deuteronomului, la împărțirea popoarelor la zei, zeul patriarch  El l-ar fi însărcinat pe Iehova să aibă grijă numai de cei din casa lui Iacov, vezi
Deuteronom 32:1-9 (Împărțirea popoarelor la zei/ zeul El conducătorul zeilor)

11. Și a fost rupt în acea zi, iar neguţătorii de oi, care luau seama la Mine au înţeles că acesta a fost cuvântul lui Iehova.
12. Şi le-am zis: "Dacă socotiţi cu cale, daţi-Mi simbria, iar dacă nu, să nu mi-o plătiţi. Şi mi-au cântărit simbria Mea treizeci de arginţi.

Această poveste nu poate fi privită ca fiind o profeție a așa zisei trădări a Isusului creștin în varianta finală bisericească, vezi variantele (evreiască și creștină timpurie)
   Isus a fost spânzurat
   Isus a trăit până la adânci bătrâneți
doar pentru că și aici este vorba de 30 de monede de argint; aici nefiind vorba de nici o trădare, sau de un viitor rege uns als iudeilor,
sau al unui eliberator al neamurilor de „Satanul” care conform „Apocalipsei lui Ioan“

„după ce au trecut 1000 de ani”, (de când?) a fost eliberat (de ce și de cine?) ...
„pentru puțină vreme” (din perspectiva noastră, a cititorilor ...o mie, două, trei mii de ani ...?)“... și de atunci „Satan” ar fi „în așteptarea lui Isus“
care chiar de la începuturile creștinismului a fost promis că vine

chiar acum, căci acestea sunt vremurile din urmă“;
și de atunci, de circa 2000 de ani, acest fals este repetat continu.