Krișna este martorul intern


Șri Krișna este Suprasufletul, Martorul interior care vede totul.
Față de El nimic nu poate fi ascus.

Şri Krişna spune în acest sens in Bhagavad-gita 15.15:

sarvasya cāhaṁ hṛdi sanniviṣṭo mattaḥ smṛtir jñānam apohanaṁ ca
vedaiś ca sarvair aham eva vedyo vedānta-kṛd veda-vid eva cāham

Eu mă aflu în inima fiecărei ființe, - aham sanniviṣṭaḥ hṛdi sarvasya
de la Mine vin Aducere Aminte, Cunoaștere și Uitare. - ca mattaḥ mṛtiḥ jñānam apohanam
Țelul Vedelor este ca Eu să fiu cunoscut - ca vedaiḥ ca sarvaiḥ ham eva vedyaḥ
În realitate Eu sunt creatorul Vedāntei (Concluziei Cunoașterii) și totodată Eu sunt Cunoscătorul Vedelor - vedānta-kṛt veda-vit eva ca aham

Veda înseamnă în limba sanscrită Știință sau Cunoaștere, nu Credință.

upadraṣṭānumantā ca bhartā bhoktā maheśvaraḥ
paramātmeti cāpy ukto dehe 'smin puruṣaḥ paraḥ (Bhagavad-gita 13.23)

In corpul material există un puruşa superior - dehe 'smin puruṣaḥ paraḥ
El este de asemenea numit suprasufletul, parama-atma – ca apy ukto paramātma iti
Cel ce este martorul, Cel care dă permisiune – upadraṣṭa anumantā
Cel care întreţine, e proprietar şi Supremul Controlor – bhartā bhoktā maha iśvaraḥ

Vezi și
Suprasufletul în Bhagavad-Puran
Suprasufletul în Upanișade