Denigrarea celorlalte religii - Sola scriptura

Propaganda creștină pornește de la următoarea axiomă:
Gresim doar atunci cand nu putem argumenta cu "SOLA SCRIPTURA"!
 
Principiul expus are o evidentă tentă extremistă, ca parte integrantă a  doctrinei expuse în aşa zisele epistole ale lui Pavel, vezi  
prin folosirea cuvântului “sola”, care exclude cu desăvârşire orice altă carte.

1 "Corinteni" 2:16 Căci cine a cunoscut gândul "Domnului" (Iehova), ca să-I poată da învăţătură?" Noi însă avem gândul lui Hristos, vezi 

2 Ioan 1:9 Oricine o ia înainte, şi nu rămîne în învăţătura lui Hristos, n'are pe "Dumnezeu" . Cine rămîne în învăţătura aceasta, are pe Tatăl şi pe Fiul
vezi

Ioan 17.3. Şi viaţa vecinică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat şi pe Isus Hristos, pe care L-ai trimes Tu.

Extremismul creştin a fost şi este încă atât de virulent, incât a creat şi persistă în minciuna cu Lucifer – Satan pentru a avea o acoperire aşa zis “scripturală” pentru condamnarea şi chiar tuturor celor ce au o perspectivă ne-creştină.

Citate extremiste ale propagandei „noului testament”:
Cît despre vrăjmaşii mei (ai bisericii lui Isus), cari n'au vrut să împărăţesc eu peste ei, aduceţi -i încoace, şi tăiaţi -i înaintea mea.``( Luca 19:27)
 
Voi aveţi de tată pe diavolul; şi vreţi să împliniţi poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaş; şi nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbeşte din ale lui, căci este mincinos şi tatăl minciunii (Ioan 8:44)

13 Oamenii aceştia sînt nişte apostoli mincinoşi, nişte lucrători înşelători, cari se prefac în apostoli ai lui Hristos.
14 Şi nu este de mirare, căci chiar Satana se preface într-un înger de lumină.