3.38 Cearanamrita-panam

Băutul nectarului folosit pentru spălarea picioarelor Domnului Lumii Spirituale

După ce zeitatea Domnului a fost îmbăiată cu diferite substanțe,
acestea sunt colectate de la picioarele zeității Domnului formând
nectarul numit Cearan-amrita (nectarul picioarelor). Sadhakul
(practicantul) trebuie să bea regulat, cu mare încredere această
Cearan-amrita și cu reverență să o poarte pe capul lor. Făcând
acest lucru bhakti se dezvoltă.

Deoarce activitățile 39–42 au fost explicate anterior, nu va urma
o explicație detaliată a acestora.