Isus origine umană

Isus inițial prezentat ca având origine umană, nu celestă

O altă dovadă că lucrările creștine care vorbesc despre Isus copiază din lucrările egiptene despre Horus și Ra, vezi Imaginile și inscripțiile din Luxor și Cartea Egipteană a Morților și Apocalipsa lui Ioan” este că inițial Isus nu a fost prezentat ca fiul zeului lui Israel, Iehova, care era Zeul Ploii, al furtunii și Fulgerului asemenea lui Zeus sau Indra din Cunoașterea Vedică,care nicidecum nu poate fi egalat cu zeul Soare Ra de la Egipteni, cunoscut în literatura Vedică ca Surya,
ci el a fost prezentat ca fiind fiul lui Iosif, care chipurile ar fi făcut parte din dinastia regelui David,

așa cum ne-au rămas mărturie așa zișii arborii genealogici inventați în evangheliile "după Matei" și "după Luca", vezi Lipsa de sens a arborilor genealogici
și astfel Isus a fost prezentat ca fiind un descendent din neamul regelui David.

Versete introduse ulterior îl prezintă pe Isus după modelul egiptean al lui Horus,
Horus (înlocuit cu Isus) cuvântul lui Ra (înlocuit cu Yahve) prin care se face Ordinea.
Buna Vestire a lui Horus”, „Miraculoasa Zămislire (sau întrupare) a lui Horus”, „Nașterea și Adorarea copilului ceresc Horus” contrazicând în mod evident existența acelor arbori genealogici, vezi Reacția Evreilor, în care Isus este prezentat ca fiul al lui Iosif, care chipurile ar fi făcut parte din dinastia regelui David.

Faptul că Isus a fost prezentat inițial ca om și nu zeu se poate vedea și din următoarele traduceri falsificate din arameică:

Isus este de mai multe ori numit numit „fiul omului” în evanghelii,
care de fapt este o traducere voit greșită din aramaicul bar-nasha care de fapt înseamnă uman sau ființă umană,

În arameică atunci când "bar" stă înaintea unui cuvânt, îi schimbă înțelesul acestuia.
"Bar-abba" tradus cuvânt cu cuvânt înseamnă "fiul tatălui", dar traducerea corectă este "asemenea tatălui“.
"Bar-Agara" tradus cuvânt cu cuvânt înseamnă "fiul părții de sus a îmbinării acoperișului", dar traducerea corectă este „nebun“.
"Bar-hila" tradus cuvânt cu cuvânt înseamnă "fiul puterii", dar traducerea corectă este „soldat“.

În același timp Isus a fost  denumit „fiul ()zeului” (căci după creștini nu trebuie să existe decât un zeu)
care este o traducere cuvânt cu cuvânt din arameică a expresiei
"bar-dahala", dar în traducerea cu sens înseamnă înțelept sau tânar blând, aducător de pace, om pios.

O altă traducere falsă, din arameică este cea a cuvântului ehedaya „deosebit“.
Acesta a fost tradus în greacă prin monogenes care înseamnă „fel unic“,
care apoi a fost transformat în „unicul fiu născut al lui -zeu“.