Christos - Solomon - 1.Cronici 17:11-14

Cel de-al treilea pasaj care ar trebui să demonstreze că Isus este profetizat în scrierile ebraice,
este prezentat de creștini ca fiind 1.Cronici 17:11-14

11. Când se vor împlini zilele tale şi vei trece la părinţii tăi, atunci Eu voi ridica pe urmaşul tău după tine, şi voi întări domnia ta.
12. Acela Îmi va zidi Mie casă şi voi întemeia tronul lui pe veci.
13. Eu îi voi fi tată şi el Îmi va fi fiu şi mila Mea nu o voi lua de la el, cum am luat-o de la cel ce a fost înaintea ta.
14. ÎI voi pune pe acela în casa Mea şi în împărăţia Mea pe veci şi tronul lui în veci va fi tare".


Pentru a înțelege și această "profeție" trebuie să luăm în considerație
că acest cuvânt al lui Iehova către David ar fi avut loc
pentru că David vroia să-i facă un templu lui Iehova.
Iar Natan, care se pare că era profetul, îi spune regelui David, că nu el îi va face lui Yahve un templu:

1.Cronici 17
4. "Mergi şi spune robului Meu David: Aşa zice Domnul: Nu tu ai să-Mi zideşti Mie casă de locuit,
În versul 11 aflăm când va apare cel profetizat, care-i va construi templul lui Yahve, și anume imediat după moarte lui David,
Iehova va ridica, după el, pe urmașul său (celebrul rege Solomon) ,
spunând în versul 12 că acela va fi cel va construi templul: "Acela Îmi va zidi Mie casă."

Faptul că este vorba despre Solomon, fiul lui David se poate vedea în continuare:
1.Cronici 22
5. După aceea a zis David: "Solomon, fiul meu, e tânăr şi cu puţină putere, iar templul care are a se zidi pentru Yahve trebuie să fie foarte măreţ, spre slava şi podoaba a toată lumea; deci voi pregăti eu toate pentru el". Şi a pregătit David multe până la moartea sa.
6. Chemând apoi pe fiul său Solomon, i-a poruncit să ridice templul lui Yahve ...
7. Şi a zis David lui Solomon: "Fiul meu, eu am avut la inimă să zidesc templu în numele Yahve...
8. Dar a fost către mine cuvântul lui Yahve şi a zis: Tu ai vărsat mult sânge şi ai purtat războaie mari; nu se cuvine să zideşti tu casă numelui Meu, pentru că ai vărsat mult sânge pe pământ înaintea feţei Mele.
9. Iată însă ţie ţi se va naşte un fiu; acela va fi paşnic şi Eu îi voi da linişte din partea tuturor vrăjmaşilor dimprejur; de aceea numele lui va fi Solomon. Şi voi da lui Israel în zilele lui pace şi linişte.
10. El va zidi templu numelui Meu şi el Îmi va fi fiu, iar Eu îi voi fi tată şi voi întări tronul domniei lui peste Israel pe veci.

După cum se poate vedea nu este vorba despre nici un Isus.