Cele 64 calități ale lui Krișna

(1) Frumusețea: Trăsături corporale frumoase care atrag automat ochii, numite rucira;
(2) Marcat cu toate caracteristicile favorabile:

7 părți roșii: ochi, palat, buze, limbă, mâini, picioare și unghiile Sale;
3 părți care sunt largi:
piept, talie, frunte;
3 părți sunt scurte: organele
genitale, coapsele, gâtul;
3 părți sunt adânci: voce,
inteligență, ombilic;
5 părți sunt înalte: nasul,
brațele, urechile, fruntea, coapsele;
5 părți sunt fine: unghiile,
pielea, dinții, părul capului, părul pielii;
5 părți sunt ca lotusul:
ochi, față, mâini, picioare, buric;
9 semne pe mâna Sa stângă:

chatri sub deget inelar, plug sub deget mic, swastika sub plug,
dhanush sub swastik, semilună
sub dhanush, pește sub lună ((în partea de jos a mâinii),

lotus în partea degetului mare a palmei, emblema cerului pe vârfurile degetelor;

9 semne pe mâna Sa dreaptă:

conchilii pe vârfurile degetului său, ankuș sub degetul mic, sabie verticală sub degetul drept, sabie diagonală sub degetul mediu, steag sub degetul 1, bob de orz la articulația de jos a degetului mare, ceakra la baza degetului mare, plantă agățătoare pe latura stângă a palmei, săgeata orizontală de sub planta agățătoare, buzdugan pe pe lateralul degetului mare;

(3) Extrem de plăcut
(4) Effulgent: efulgența lui este brahmagiyoti, albastru închis.
(5) Puternic: ucide demoni, ridică Govardhan, etc;
(6) Mereu tânăr: Vârsta de 14 ani, 2 monate, 7,5 zile, vârsta Kișora, rezervorul plăcerii în care sunt acceptate cele mai înalte feluri de devotament.
(7) Minunat lingvist: O persoană care cunoaște limbi din diferite țări, sanscrita pentru a vorbi cu zeii și chiar și limba animalele, este numit un lingvist minunat;
(8) Sincer: O persoană al cărei cuvânt de onoare nu este niciodată rupt;
(9) Vorbește plăcut: O persoană care vorbește plăcut chiar și cu inamicul Său doar pentru a-l liniști,  ex. pentru Kaliya, „Chiar dacă v-am dat o pedeapsă dureroasă, vă rugăm să nu mă nemulțumiți”;
(10) Fluent: persoană care rostește cuvinte înțelepte cu politețe și bune maniere;
 

(11) Foarte învățat: Când o persoană este foarte educată și acționează strict pe principii morale, este numită foarte învățată;
(12) Foarte inteligent: un om este numit inteligent dacă ia decizii pe baza Cunoașterii Transcendentale
(13) Geniu: O persoană care prezintă cele mai inteligente rezolvări 
(14) Artistic: Cel care poate vorbi și se îmbracă foarte artistic se numește Vidagdha;
(15) Extrem de deștept: Cunoașterea sa nu cunoaște limite 
(16) Expert: orice persoană care poate executa rapid o sarcină dificilă; 
(17) Recunoscător: orice persoană care dă mai mult decât primește 
(18) Ferm de determinat: Orice persoană care urmează cu hotărâre atingerea scopului propus; 
(19) Un judecător expert al timpului și circumstanțelor: 
„Dragul meu Uddhava timpul cel mai oportun pentru dansulRasa este într-o noapte de toamnă lună plină, ca în această seară. Cel mai bun loc din univers este Vrndavan, iar cele mai frumoase fete sunt gopiile. Așadar, acum ar trebui să profit de aceste circumstanțe și să mă implic în dansul Rasa”;
(20) Vede și vorbește despre autoritatea Vedelor sau a scrierilor Vedice

(21) Pur: Există 2 tipuri de puritate supremă. Când primul tip este posedat, poți elibera o persoană păcătoasă. Când celălalt tip este posedat, nu faci nimic care să fie impur;
(22) Autocontrolat: O persoană care își poate controla simțurile pe deplin se numește Vasi, autocontrolată;
(23) De neclintit: O persoană a cărei hotărâre nu poate fi schimbată
(24) Tolerant: O persoană care poate acepta orice;
(25) Iertător: persoană care poate tolera tot felul de infracțiuni;
(26) Grav: O persoană care nu-și exprimă mintea către nimeni sau a cărei activitate mentală și planul de acțiune sunt foarte greu de înțeles;
(27) Mulțumit în sine însuși: o persoană care nu caută satisfacerea în afara sa
(28) Echilibrat: o persoană care care nu este agitată de problemele lumii acesteia;
(29) Mărinimie: orice persoană care face acte caritabile;
(30) Religios: O persoană care practică comandamentele Datoriei Prescrise Eterne (nitya dharama) datoria eternă - dragostea spirituală;

(31) Eroic: persoană foarte entuziastă în activitățile militare și expertă în realizarea diferitelor arme;
(32) Compasionat: O persoană care nu poate suporta suferința altuia;
(33) Respectos: O persoană care arată un respect adecvat poziției fiecăruia;
(34) Blând: O persoană care nu se înfurie niciodată;
(35) Liberal: orice persoană care prin comportamentul Său de acceptanță ușor este numită liberală;
(36) Timid: O persoană care manifestă smerenie sau stânjeneală.
 În timp ce Krishna ținea dealul Govardhan, El a privit sânii gopiilor iar mâna a început să-i tremure, la care toți au devenit îngrijorați, Balaram însă a zâmbit dar Krișna a crezut că a fost prins uitându-se la sânii gopiilor și a devenit timid; 
(37) Protectorul sufletului predat
(38) Fericit: orice persoană care este întotdeauna veselă și neatinsă de vreo suferință este numită fericită;
(39) Binevoitorul devotatilor: Krișna este atras de cei ce îi sunt devotați;
(40) Controlat de iubire: Krișna se simt obligat de iubirea celor ce-i sunt devotați să reciprocheze;

(41) Atoate auspicios: o persoană care întotdeauna practică activități spre bunăstarea tuturor;
(42) Cel mai puternic: O persoană care nu cunoaște rival;
(43) Atot-faimos: O persoană devine cunoscută datorită opulențelor sale;
(44) Popular: Orice persoană care este foarte dragă multor persoane;
(45) Parțial pentru devotați: datorată iubirii pentru aceștia;
(46) Foarte atractiv pentru toate femeile: datorită frumuseții sale
(47) Demn de a fi venerat: pentru că acordă ceea ce aduce fericire
(48) Atoate-opulent: cel ce posedă cele 6 opulențe: frumusețea, cunoașterea, puterea, faima, bogăția, și renunţarea
(49) Onorabil: o persoană care se află în fruntea tuturor persoanelor importante;
(50) Controlor: Există 2 tipuri de controlori, cel care este independent și cel ale cărui comenzi nu pot fi neglijate;

Domnul transcendental are toate aceste cincizeci de calități transcendentale. Cu alte cuvinte, amploarea calităților Sale este de neconceput.

Ca energii ale Domnului Transcendental, entitățile vii individuale pot deține, de asemenea, toate aceste calități în cantități minime, cu condiția să devină pure și devotate Domnului Transcendental. Cu alte cuvinte, toate calitățile transcendentale de mai sus pot fi prezente în devotați în cantitate mică, în timp ce aceste calitățile în plinătatea lor sunt prezente doar în Domnul transcendental. CINCI CALITĂȚI ale lui KRIȘNA EXISTĂ PARȚIAL ÎN DOMNUL ȘIVA SAU BRAHMAA

Pe lângă toate cele cincizeci de calități menționate mai sus, Krișna mai are încă cinci, care se manifestă uneori parțial în Brahmaa și Șiva.
(51) În el nu există schimbare: Krishna rămâne același, ancorat în transcendență și își acomodează forma conform jocului pe care vrea să-l joace pentru că așa vrea El, nu pentru că i-ar fi impus de Energia Materială Iluzorie, care nu are nici o putere asupra Sa (52) Atotștiutor: o persoană pentru care timpul și spațiul nu ascunde secrete; (53) Tot timpul proaspăt (54) Sac-cid-ananda: Corpul lui Krishna este veșnic plin de cunoștere și extaz; (55) Deține toate perfecțiunile mistice: Există multe standarde de perfecțiune. Cele mai înalte perfecțiune mistice materiale, obținute de yoghine perfecți, sunt cele opt:
a deveni cel mai mic dintre cei mici, a deveni cel mai mare dintre cei mari etc.
Toate aceste perfecțiuni materiale, precum și toate perfecțiunile spirituale, pot fi găsite pe deplin în personalitatea lui Krișna; CINCI CALITĂȚI ALE LUI KRISHNA CARE EXISTĂ ÎN FORMA SA NARAYAN din lumea spirituală Vaikuntha, în care nu există relații de iubire intimă, în care iubirea celui devotat este atât de puternică încât Krișna se lasă controlat de aceasta,
ci doar servitudinea

(56) Are o putere de neconceput. (57) Universurile fără de limită sunt generate din corpul Său. (58) El este sursa inițială a avatarurilor.
(59) El este cel care dă eliberare din prizonieratul material a dușmanilor pe care îi ucide. (60) El este cel ce atrage sufletele eliberate.
PATRU CALITĂȚI ALE LUI KRISHNA CARE EXISTĂ DOAR ÎN EL

(61) Este actorull unor varietăți minunate de jocuri (în special a petrecerilor sale din tinerețe).
(62) El este înconjurat de devotati înzestrați cu o dragoste spirituală minunată.
(63) El poate atrage toate entitățile vii din toate universurile, cântând la flautul Său.
(64) Are o minunată excelență a frumuseții care nu poate fi rivalizată.