Evreii nu au părăsit niciodată Canaanul

Conform arhelogiei și a literaturii antice neevreiești, evreii nu au părăsit niciodată Canaanul după intrarea lor în Canaan în jurul anului 1200 i.n.c.

Vezi Wiki - Iron Age I (1150–950 BCE) - History of ancient Israel and Judah

Identitatea etnică a israeliților nu își are originea in Exod și a unei cuceriri ulterioare (a Canaanului) ci într-o transformare a culturii Canaanite-Filistiniene.
The Israelite ethnic identity had originated, not from the Exodus and a subsequent conquest, but from a transformation of the existing Canaanite-Philistine cultures.[25]

In The Bible Unearthed (2001), Finkelstein and Silberman summarised recent studies. They described how, up until 1967, the Israelite heartland in the highlands of western Palestine was virtually an archaeological terra incognita. Since then, intensive surveys have examined the traditional territories of the tribes of Judah, Benjamin, Ephraim, and Manasseh. These surveys have revealed the sudden emergence of a new culture contrasting with the Philistine and Canaanite societies existing in the Land of Israel earlier during Iron Age I.[24] This new culture is characterised by a lack of pork remains (whereas pork formed 20% of the Philistine diet in places), by an abandonment of the Philistine/Canaanite custom of having highly decorated pottery, and by the practice of circumcision. The Israelite ethnic identity had originatednot from the Exodus and a subsequent conquest, but from a transformation of the existing Canaanite-Philistine cultures.[25]
 
 
Nu există nici un fel de atestare arheologică a unei Robii Egiptene a evreilor.
Pentru detalii vezi The Exodus - Wiki

Exodul este un mit inventat de israelieni,
The Exodus is the founding myth of the Israelites.

Există există un larg consens, că compunerea Torei a avut loc în Perioada Persană Mijlocie (secolul 5 î.n.c)
deși câteva tradiții de fundal sunt mai vechi, de vreme ce se fac aluzii la poveste de profeți ca Amos și Hosea în secolul 8 î.n.c.
dar contemporanii lor din sud ca Isaia și Micah nu arată ca ar cunoaște Exodu.
Dovezile din Biblie sugerează că Exodul din Egipt a format Fundamentul Mitologic sau Ideologia de Stat pentru Regatul de Nord al Israelului.

There is a widespread agreement that the composition of the Torah took place in the Middle Persian Period (5th century BCE),[8]
although some traditions behind it are older since allusions to the story are made by 8th-century BCE prophets such as Amos and Hosea.[9][10]
but their southern contemporaries Isaiah and Micah show no knowledge of an exodus.
Evidence from the Bible suggests that the Exodus from Egypt formed a "foundational mythology" or "state ideology" for the Northern Kingdom of Israel.
 
Evreii după intrarea lor în Canaan, arată arheologia,
au preluat cultura acestora, venerând zeitățile acestora,
cum avem dovezi chiar și în scrierile lor proprii, care fiind în mai multe rânduri revizuite,
din perspectiva așa zisei eliberări din Egipt,
prezintă venerarea zeităților ca fiind ceva greșit,
pentru că după adevărata Eliberare din Babilon, le-a fost impus un singur zeu.

Iar Iehova a fost zeul ales de ei,
nu invers, așa cum pretind evreii prin inventarea Împărțirii popoarelor la zei - Deuteronom 32:1-9,
după care ei ar fi fost aleșii lui Iehova.