Șiva - guna avatar

Text 2.26


rudra ekādaśa-vyühas
tathāṣṭa-tanur apy asau
prāyaḥ paṣcānanās try-akṣo
daśa-bāhur udīryate


Șiva apare în 11 forme - rudra ekādaśa-vyühas
și de asemenea în opt forme - tathāṣṭa-tanur apy asau
în general el are 5 fețe (capete) – prayaḥ asau panca ananaḥ
cu câte trei ochi și 10 brațe  - tri-aksaḥ dasa-bahuḥ udiryate

Text 2.27


kvacij jīva-viśeṣatvaḿ
harasyoktam vidher iva
tat tu śeṣavad evāstaḿ
tad-aḿśatvena kīrtanāt


S-a spus despre Śiva că la fel ca Brahmaa - uktam harasya tat iva vidheḥ
Este uneori o ființă special (calificată) - kvacit jiva-visesatvam astam
Dar este cu siguranță lăudat ca Ananta Śeṣa – tu eva sesa-vat
O expansiune directă a Domnului Suprem – tad-aḿśatvena kirtanat


Text 2.28

haraḥ puruṣa-dhāmatvān
nirguṇaḥ prāya eva saḥ
vikāravān iha tamoyogāt
sarvaih pratīyate
yathā daśame
śivaḥ śakti-yutaḥ śaśvat
tri-lińgo guṇa-samvṛtaḥ"

În general Śiva este o expansiune a Domnului Suprem – prayaḥ haraḥ purusa-dhamatvat
și desigur nu are nici un fel de calități ale Naturii Materiale - eva saḥ nirgunaḥ
așa cum e acceptat de toți - sarvaih pratīyate
În această lume el este transformat prin legătura cu Modul de existență al întunericului - iha tamoyogāt vikāravān
Așa cum este descris în Cantoul 10 (din Bhagavat Puran 10.88.3) – yathā daśame
Śiva este mereu în legătură cu energia materială (iluzorie) – śivaḥ śaśvat śakti-yutaḥ
Ale cărei calități se manifestă în trei feluri (Virtute, Pasiune și Ignoranță) – guṇa tri-lińgo samvṛtah

̣

Text 2.29

yathā brahma-samhitāyām
kṣīraḿ yathā dadhi vikāra-viśeṣa-yogāt
saṣjāyate na hi tataḥ pṛthag asti hetoḥ
yaḥ śambhutām api tathā samupaiti kāryāt
govindam ādi-puruṣaḿ tam ahaḿ bhājami"

După cum este amintit în Brahma-saḿhitā (5.45) yathā brahma-samhitāyām
Așa cum laptele este transformat în iaurt printr-o anumită legătură - yathā kṣīram dadhi viśeṣa yogāt vikāra
și totuși cel transformat (iaurtul) nu este diferit de sursa sa (laptele) - tu tataḥ saṣjayate na pṛthak hetoḥ asti
astfel venerez eu această persoană originară Govinda (nume dat lui Krișna în Vrindavan) – bhajāmi ahaḿ tam ādi-puruṣaḿ govindam
a cărui poziție ca Śiva a fost acceptată - yaḥ śambhutām api iti samupa
pentru a acționa în mod corespunzător - tathā kāryāt.


Text 2.30

vidher janmāsya
kadācit kamalā-pateḥ
kālāgni rudraḥ kalpānte
bhavet sańkarṣaṇād api

Unoeri apariţia sa (în lumea materială) (are loc) din fruntea lui Brahmaa – kadācit asya janma lalātāj vidher
Precum și din Viṣṇu - api kamala-pateḥ
(și din Domnul Suprem) Sańkarṣaṇ – sańkarṣaṇād
Este manifestat Șiva – rudraḥ bhavet
Ca Focul Timpului de la sfârșituli unei kalpa (o kalpae este o zi a lui Brahma pe planeta sa - 1000 de cicli de 4 yuga (4 ere – Satya, Treta, Dwapara, Kali pe pământ)) – kālāgni kalpānte


Text 2.31

sadāśivākhya tan-mūrtis
tamo-gandha-vivarjitā
sarva-kāraṇa-bhūtāsāv
ańga-bhūta svayam-prabhoḥ
vāyavyādiṣu saiveyaḿ
śiva-loke pradarśitā

Acea formă a sa numită Sada-Șiva - tan-mūrtis akhya sadāśiva
Sursa tuturor ființelor – kāraṇa sarva bhūta
Este manifestată din însuși Domnul - ańga-bhūta svayam prabhoḥ
În care nu există nici cea mai mică urmă de (calități ale) Modului de Existență al Ignoranței – asāu vivarjitā gandha tamo
și cu siguranță se află pe planeta Șiva-loka (în lumea spirituală) – eva sa iyam śiva-loke
cum învață Vayu Puran și alte scrieri spirituale – vāyavya adiṣu pradarśitā


Text 2.32

tathā ca brahma-saḿhitāyām ādi-śiva-kathane
niyatiḥ sā ramā devī
tat priyā tad vaśaḿ tadā
tal-lińgaḿ bhagavān śambhur
jyotī-rūpaḥ sanātanaḥ
yā yoniḥ sā parā śaktiḥ
ity ādi

Analog este descris originalul (Sada) Şiva în Brahma-saḿhitā (5.8) - tathā ca brahma-saḿhitāyām ādi-śiva-kathane
În timpul creației, ea, Cea care Regulează (energia materială – Maya), cunoscută ca Zeița Ramaa – iti ādi tadā sā niyatiḥ ramā devī
Iubita sa, se află sub controlul Său. - tat priyā tad vaśaḿ
El este manifestat sub forma eternului luminos falus – tat sanātanaḥ jyotī lińgam rūpaḥ
Domnul Suprem cunoscut ca Śiva  -bhagavān śambhuḥ
Și energia sa absolută sub forma organului sexual feminin – yā sā aparā śaktiḥ yoniḥ
beginning.