3.43 Șravanam

Audierea descrierilor numelui, formei și jocurilor lui Șri Krisna se numește,
șravana. Aceste descriri nu sunt diferite de Acesta; toate potențele lui Șri Krișna au fost investite în ele
Șri Bhagavan (Domnul Suprem) intră în inima ascultătorului prin intermediul povestirilor despre jocurilor Sale (lila-katha), distruge falsele concepții (anartha) și transmite prema-bhakti în inimă.

śṛṇvatāṁ sva-kathāḥ kṛṣṇaḥ
 puṇya-śravaṇa-kīrtanaḥ
hṛdy antaḥ stho hy abhadrāṇi
 vidhunoti suhṛt satām

Srimad-Bhagavatam (1.2.17)

Cei înclinați să asculte propriile povestiri despre Krișna - śṛṇvatāṁ sva-kathāḥ kṛṣṇaḥ
Sunt printre cei pioși care ascultă și vorbesc (despre acestea) - puṇya-śravaṇa-kīrtanaḥ
Și curăță astfel interiorul inimii de rău– vidhunoti hṛdy antaḥ stho hy abhadrāṇi
Devenind drag și acorat în Adevăr - suhṛt satām

Domnul Suprem are nenumărate forme,
iar El se manifestă celui ce mediteză asupra Sa,
exact în forma la care acesta meditează,
așa cum a ascultat de la gurul său,
nu după cum își închipuie unii,
care nu urmează calea oamenilor spirituali - sadhu marga.

tvaṁ bhakti-yoga-paribhāvita-hṛt-saroja
āsse śrutekṣita-patho nanu nātha puṁsām 
yad-yad-dhiyā ta urugāya vibhāvayanti
tat-tad-vapuḥ praṇayase sad-anugrahāya

Srimad-Bhagavatam (3.9.11)

O Doamne, fără îndoială - nātha nanu
că locuiești în inimile (pure) asemenea lotusului - āsse hṛt saroje
ale oamenilor pătrunși de yoga devoțiunii - puṁsām paribhāvita bhkti-yoga
care Te văd pe calea audierii - tvam īkṣita pathaḥ śruta
Și exact la ceea ce ei în mod specific mediteză - yat-yat vibhāvayanti dhiyā;
Tu Cel ce este glorifiacat - te urugāya
te manifești exact în acea Formă - praṇayase tat-tat vapuḥ
Prin mila (Ta) transcendentală (fără de cauză) - anugrahāya sat 

Șravan în Raganuga Bhakti