Perete din chirpici - nu e dovadă

În filmul de propagandă creștină https://archive.org/.../TheExodusMovie
se prezintă un perete făcut din chirpici și apoi se afirmă că acesta este o dovadă că a fost făcut de evreii care erau sclavi ai egiptenilor,
penru că despre astfel de pereți ar fi vorba în munca de robi a evreilor îm Egipt.

Apoi se arată o pictură în care se afirmă că este vorba despre sclavi străini care făceau chirpici
1. În analele egiptene nu se afirmă că evreii au fost folosiți de egipteni în cei 215 ca sclavi
2. Pictura nu spune că ar fi fost evrei
3. Pictura nu spune că nu este vorba de sclavi autohtoni

Apoi se arată un relief despre care se afirmă că este vorba de sclavi din Canaan culegători de fructe în Goșem.
1. Nu se spune care este dovada că este vorba de sclavi din Canaan
2. Nu se spune care este dovada că acei sclavi erau evrei

De vreme ce numele de evreu / esraelit nu este folosit nicăieri în analele egiptene în cei 215 ani ai presupusei Robii Egiptene, toate aceste afirmații sunt nefundamentate.